Obsah

Rozpočet

2013

test -plagát Stiahnuté: 177x | 27.10.2018

Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2013 Stiahnuté: 217x | 31.12.2013

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013 Stiahnuté: 130x | 31.12.2013

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013 Stiahnuté: 127x | 31.12.2013

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013 Stiahnuté: 126x | 31.12.2013

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013 Stiahnuté: 122x | 31.12.2013

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013 Stiahnuté: 132x | 31.12.2013

Správa o plnení programového rozpočtu k 30.6.2013 Stiahnuté: 127x | 30.06.2013

Správa o plnení programového rozpočtu k 30.6.2013 Stiahnuté: 138x | 30.06.2013

Správa o plnení programového rozpočtu k 30.6.2013 Stiahnuté: 123x | 30.06.2013

Správa o plnení programového rozpočtu k 30.6.2013 Stiahnuté: 123x | 30.06.2013

Správa o overení súladu UZ 2013 Stiahnuté: 138x | 01.01.2013

Audit ročnej závierky za rok 2013 Stiahnuté: 138x | 01.01.2013

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2013 Stiahnuté: 130x | 01.01.2013

Plnenie proramového rozpočtu za rok 2013 Stiahnuté: 132x | 01.01.2013

Záverečný účet obce za rok 2013 Stiahnuté: 137x | 01.01.2013

Programový rozpočet na rok 2013 Stiahnuté: 145x | 01.01.2013

Schválený rozpočet na roky 2013-2015 Stiahnuté: 133x | 01.01.2013

Vyjadrenie hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2013 Stiahnuté: 139x | 01.01.2013

Vyjadrenie hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2013 Stiahnuté: 133x | 01.01.2013

Stránka