Obsah

Prednostka obecného úradu

Obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednostka. Prednostka obecného úradu je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá starostovi. Zabezpečuje podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a podpisuje zápisnice z týchto zasadnutí.

 

Mgr. Eva Belicová