Obsah

 


     

Novinky o koronavíruse a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií

HLÁSENIA MIESTNEHO ROZHLASU

    


             

             stužka                  Smútočné oznámenie

  S hlbokým zármutkom oznamujeme obyvateľom našej obce, že 28.novembra 2020 nás  navždy opustil bývalý spoluobčan pán Vojtech Kurhajec vo veku  73 rokov . Posledná rozlúčka so zosnulým bude 1. decembra 2020 o 11:30 hodine v Dome smútku v Sučanoch podľa obradov Evanjelickej cirkvi a.v. .

Dom smútku bude otvorený pol hodinu pred pohrebom.

Obrad sa uskutoční za dodržania prísnych epidemiologických opatrení.

" Nezomrel ten, kto ostáva v ľudských srdciach. "

 

 


   

          st          

                                           Smútočné oznámenie

  S hlbokým zármutkom oznamujeme obyvateľom našej obce, že 18.novembra   2020 nás  navždy opustil  pán Ján Cibere vo veku  41 rokov . Posledná rozlúčka so zosnulým bude   30.novembra 2020 o 13:00 hodine v Dome smútku v Sučanoch podľa občianskych obradov .Dom smútku bude otvorený pol hodinu pred pohrebom.

Obrad sa uskutoční za dodržania prísnych epidemiologických opatrení.

" Nezomrel ten, kto ostáva v ľudských srdciach. "

 

  

 


 

AKTUALITY

26.11.2020

Oznam

Oznam

Právna poradňa

Detail

16.11.2020

Oznam

Oznam

Milé deti! Blíži sa Mikuláš. Nakoľko terajšia situácia nedovoľuje stretávanie – kultúrne podujatia, rozhodli sme sa pre Vás usporiadať Mikulášsku akciu, podľa momentálnych možností.

Detail

16.11.2020

Prehľad najdôležitejších zmien od 16.11.2020

Prehľad najdôležitejších zmien od 16.11.2020

Mení sa zoznam menej rizikových krajín. Za dodržania podmienok v texte oznámenia sa otvárajú prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení, povoľujú sa aj bohoslužby a otvárajú sa aj fitnesscentrá a umelé kúpaliská. V zmysle vyššie uvedených opatrení obec povoľuje cvičenie vo vnútorných športoviskách (napr. RKD/sála/, kolkáreň a pod.) za dodržania podmienok podľa §2 ods.6, 24 Vyhlášky UVZ SR: t.j. naraz v nich môže byť najviac 6 zákazníkov. V prípade porušenia nariadenia hrozí pokuta  do 1 659 eur. Zároveň obec ukončí poskytovanie týchto priestorov.

Detail

13.11.2020

Oznam

Oznam

Vážení občania, obec Sučany pripravila pre Vás stolové kalendáre na rok 2021. Kto má záujem, môže si prísť prevziať kalendár na obecný úrad počas úradných hodín : pondelok, streda, štvrtok a piatok. Kalendáre sa budú vydávať na Informáciách na prízemí. Prosíme o dodržanie epidemiologických opatrení.

Detail

12.11.2020

Pracovná ponuka - opatrovateľka v obci Sučany

Obec Sučany ponúka prácu opatrovateľke

Detail

11.11.2020

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 08.12.2020

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 08.12.2020

Oznam o prerušení distribúcie elektriny Stredoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, bude dňa 08.12.2020 v čase od 07:25 do 18:00 hod. v obci Sučany prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., a to pre odberné miesta a lokality na ulici: Fatranská cesta, Hrabinská, Kráľová Viď príloha, EIC kód elektromeru a čísla odberných miest ,kde bude prerušená dodávka el. energie

Detail

10.11.2020

Obecný úrad otvorený pre verejnosť

Obecný úrad otvorený pre verejnosť

Obecný úrad v Sučanoch od stredy 11.novembra 2020 bude otvorený pre verejnosť v pôvodných úradných hodinách. Naďalej je nutné dodržiavať všetky hygienické opatrenia.

Detail

10.11.2020

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 11.11.2020

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 11.11.2020

Oznam o prerušení distribúcie elektriny Stredoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, bude dňa 11.11.2020 v čase od 07:30 do 16:30 hod. v obci Sučany prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., a to pre odberné miesta a lokality na ulici: Viď príloha, EIC kód elektromeru a čísla odberných miest ,kde bude prerušená dodávka el. energie

Detail