Obsah

24.04.2019

Pozvánka

Pozvánka

Pozvánka na stavanie Mája 30.apríla 2019 o 18:00 hod.

Detail

24.04.2019

Oznámenie

Oznámenie

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 22.05.2019 v čase od 11:30 - 16:30 hod.v časti Biele brehy.

Detail

24.04.2019

Oznámenie

Oznámenie

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 22.05.2019 v čase od 7:30 - 13.00 hod. na Ul. Budovateľská, Fatranská cesta, Hrabinská a Hradiská.

Detail

17.04.2019

Do práce na bicykli

Do práce na bicykli

Pridajte sa k nám a poďte (nielen) v máji do práce na bicykli

Detail

11.04.2019

Oznámenie

Oznámenie

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 7.5.2019 od 11:30 - 15:30 hod. na Ul. 29.augusta, Hlavná, Hurbanova, Kollárova a Podskala.

Detail

08.04.2019

Voľby do Európskeho parlamentu - žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Oprávnený volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname oprávnených voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenskej republiky. O vydanie hlasovacieho preukazu môže volič požiadať : - osobne /žiadateľ predloží občiansky preukaz/ - prostredníctvom ním splnomocnenej osoby /splnomocnenie nemusí byť úradne osvedčené/ - v listinnej forme /na adresu: Obecný úrad, Námestie SNP 31, 038 52 Sučany/ - elektronicky /e-mailom/ /na adresu: matrika@sucany.sk.

Detail

04.04.2019

Pozvánka

Pozvánka

Pozvánka na oslavy 74. výročia oslobodnia obce Sučany dňa 11.4.2019 o 16:00 hod. na miestnom cintoríne

Detail

04.04.2019

informácia o dotácii poskytovanej Žilinským samosprávnym krajom - participatívny rozpočet

Zaujímaš sa o prostredie v ktorom žiješ? Máš nápad ako pomôcť prírode, opraviť zabudnutú kaplnku, lavičku, obnoviť studničku, či zlepšiť povedomie o krajine a jej ochrane? Už teraz máš šancu! Získaj peniaze na svoj projekt z participatívneho rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja. Dokopy rozdelíme až 140 000 €! Nápad v podobe žiadosti zašli do 13. mája 2019 na Úrad Žilinského samosprávneho kraja. O tvojom nápade rozhodne verejnosť prostredníctvom verejného hlasovania. Viac info: https://bit.ly/2I2paf7 Nižšie aj link na informáciu na Facebookovej stránke ŽSK: https://www.facebook.com/ZilinskyKraj/photos/a.569078653215497/1942278319228850/?type=3&theater

Detail

01.04.2019

Zberný dvor

Prevádzkové hodiny zberného dvora

Detail

29.03.2019

Oznam

Jarná očista - rozvoz veľkokapacitných kontajnerov

Detail

28.03.2019

Oznámenie

Oznámenie

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 25.04.2019 08:00:00 do: 25.04.2019 14:30:00

Detail

25.03.2019

Oznámenie

Oznámenie

Zápis do 1.ročníka ZŠ

Detail

18.03.2019

Výsledky volieb prezidenta SR 2019

Výsledky volieb prezidenta SR 2019 v Sučanoch

Detail

15.03.2019

Oznam

Oznam

Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy „Zvonček“ v Sučanoch v školskom roku 2019/2020

Detail

15.03.2019

Oznámenie

Oznam

V období 18. marca - 31. mája 2019 budú vykonávané stavebné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenie dopravnej obslužnosti železničnej stanice : Vrútky nákladná stanica

Detail