Obsah

AKTUALITY

13.11.2019

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - OPATROVATEĽKA

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - OPATROVATEĽKA

Detail

13.11.2019

Upozornenie pre občanov

OZNÁMENIE DôLEŽITÉ UPOZORNENIE Vážení občania, dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri výstavbe optickej siete, došlo k podvodnému konaniu neznámych páchateľov, ktorí sa predstavujú ako realizátori domových prípojok na optickú sieť.

Detail

12.11.2019

Oznam

Obec Sučany pripravila pre Vás stolové kalendáre na rok 2020. Kto má záujem, môže si prísť prevziať kalendár na obecný úrad počas stránkových dní : pondelok, streda štvrtok od 14:00 do 16:00 hod.

Detail

08.11.2019

kc

OZNAM O OTVORENÍ KOMUNITNÉHO CENTRA

Obec Sučany oznamuje otvorenie Komunitného centra na ul. Hlavná 20 - budova bývalej reštaurácie Gól. V KC je poskytované sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie, kariérne poradenstvo, záujmová činnosť, voľnočasové aktivity, fakultatívne činnosti, pospenitenciárnu starostlivosť a.i. KC je určené pre všetkých obyvateľov obce Sučany.

Detail

08.11.2019

BD Hradiská

OZNAM O PRENÁJME OBECNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV

Obec Sučany oznamuje záujemcom o obecné nájomné byty, že koncom r. 2019 bude dokončený, skolaudovaný a odovzdaný do užívania bytový dom ul. Hradiská so 40-timi bytovými jednotkami. Odovzdanie bytov do užívania nájomcom sa predpokladá v januári/februári 2020.

Detail