Obsah

  HLÁSENIA MIESTNEHO ROZHLASU

Smútočné oznámenie

Smútočné oznámenie

 
S hlbokým zármutkom oznamujeme obyvateľom našej obce, že dňa 21.9.2021 nás navždy opustila pani Tatiana Cupanová vo veku 67 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 25.9.2021 o 13:00 hodine v Dome smútku v Sučanoch podľa občianskeho obradu.

 

 

 

 

 

AKTUALITY

24.09.2021

Covid

Rozdelenie okresov podľa COVID Automatu od 27.9. - 3.10.2021

Okres Martin je v červenej fáze: 1. stupeň ohrozenia. Opatrenia nájdete v prílohe.

Detail

24.09.2021

dane

Upozornenie

Obec Sučany ako správca miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady upozorňuje občanov, ktorým bolo doručené rozhodnutie na daň z nehnuteľnosti, daň za psa a rozhodnutie o miestnom poplatku za KO na rok 2021, aby si skontrolovali svoje platby.

Detail

24.09.2021

Oznámenie o využití Posádkového cvičiska Sučany - Turany

Oznámenie o využití Posádkového cvičiska Sučany - Turany

Ministerstvo obrany SR zasiela Plán využitia priestorov v Posádkovom cvičisku Sučany - Turany na mesiac Október 2021, 30. septembra 2021 v čase od 8:00 do 22:00 a 5. októbra 2021 v čase od 7:00 do 17:00.

Detail

20.09.2021

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie dňa 21.10.2021 1

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie dňa 21.10.2021

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie dňa 21.10.2021.

Detail

20.09.2021

joga

Od 21. 9. 2021 začínajú kurzy jógy v RKD!

Joga pre začiatočníkov bude prebiehať každý utorok o 18:00 hod. v kultúrnom dome. Viesť ju bude cvičiteľka Mirka Kováčová z Joga v dennom živote Martin. Na prvú hodinu sa nemusíte vopred prihlasovať a je pre každého na vyskúšanie ZDARMA.

Detail

14.09.2021

Vyhlásenie výberového konania - riaditeľka materskej školy

Vyhlásenie výberového konania - riaditeľka materskej školy

Detail

09.09.2021

Oznam - Kuchynský odpad a kuchynské oleje 1

Oznam - Kuchynský odpad a kuchynské oleje

Vážení občania, oznamujeme Vám, že nádoba na kuchynský odpad a nádoba na kuchynské oleje sa nachádza aj na stanovisku pre separovaný zber v časti Okále (pri bývalom obchode). Pripomíname, že kuchynský odpad je potrebné dávať do nádoby na to určenej bez akýchkoľvek obalov.

Detail

08.09.2021

logo

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 14.09.2021

V zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva starosta obce zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 14. septembra 2021 /utorok/ o 15:00 hod. v sále Robotníckeho kultúrneho domu v Sučanoch.

Detail

Novinky a aktuality z nášho webu.
Stiahnite si zdarma mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií