Obsah

Novinky o koronavíruse a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií

Hlásenia miestneho rozhlasu

miestny rozhlas

Staršie hlásenia nájdete v sekcii

Hlásenia miestneho rozhlasu v 

pravej lište na úvodnej stránke

JEDNOTA  DÔCHODCOV v T U R A N O CH  pozýva S E N I O R O V

n a  n á v š t e v u  KÚPELE  L Ú Č K Y  dňa 7. augusta (piatok)

Prihlášky:  J. Šteučeka, a členov výboru    do  6.8.2020

CENA : 11,50 € , v cene zahrnuté:  kúpanie, doprava,

Odchod BUS :  Sučany námestie   08:45 h.,

                           Sučany Hradiská   08:50 h.,

Členský preukaz nutný !!!


Vážení občania,

pripomíname Vám zavedenie Dane z ubytovania podľa dodatku č. 5 k platnému VZN obce Sučany č. 6/2014 o miestnych daniach kde nájdete všetky potrebné informácie.

Základom dane je počet ubytovaní a sadzba dane je 0,50€ na osobu a prenocovanie.

Platiteľovi dane vznikla daňová povinnosť prostredníctvom oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z ubytovania. Platiteľ dane je povinný registrovať sa do 15 dní.  


 

 

 

 

AKTUALITY

10.08.2020

požiar

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

OR Hasičského a záchranného zboru v Martine vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice od 11. augusta 2020 od 7,00 hod. do odvolania.

Detail

06.08.2020

O z n a m

Oznamujeme občanom, že dňa 07.08.2020, t.j. piatok bude obecný úrad od 13,00 hod. zatvorený. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

04.08.2020

Vyrozumenie

Vyrozumenie

Oznam o prerušení distribúcie elektriny Stredoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, bude dňa 16.09.2020 v čase od 07:40 do 15:30 hod. v obci Sučany prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., a to pre odberné miesta a lokality na ulici: Fatranská cesta, Hrabinská a Kráľová.

Detail

03.08.2020

Pozvánka

Pozvánka

Letné kino 2020

Detail

03.08.2020

Pozvánka

Pozvánka

Letné kino 2020

Detail

03.08.2020

Pozvánka

Pozvánka

Beh v srdci SNP - 29.augusta 2020 v Sklabini

Detail

29.07.2020

Upozornenie

Vážení občania, pripomíname Vám zavedenie Dane z ubytovania podľa dodatku č. 5 k platnému VZN obce Sučany č. 6/2014 o miestnych daniach kde nájdete všetky potrebné informácie.

Detail

28.07.2020

Výstraha !

Výstraha !

Výstraha od SHMU Jav : Búrky 2.stupeň, trvanie javu od: 28.07.2020,20:00 hod. do 29:07.2020, 03:00 hod. Platí pre okresy CA, KNM, BY, ZA, MT, TR. KSIZS Žilina

Detail