Obsah

AKTUALITY

16.01.2020

Prerušenie dodávky el. energie

Prerušenie dodávky el. energie

Prerušenie dodávky el. energie na UL. 1.mája a Hlavná dňa 13.02.2020 v čase od 07:45 do 15:45 hod.

Detail

15.01.2020

Územný plán obce Sučany

Stav: podaná žiadosť na dotáciu na Ministerstvo dopravy a výstavby SR Žiadaná dotácia na návrh a čistopis: 7 584 EUR Popis: Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie v etape návrh a čistopis.

Detail

15.01.2020

Prerušenie dodávky el. energie

Prerušenie dodávky el. energie

Prerušenie dodávky el. energie dňa 16.01.2020 na Ul. 1. mája a Hlavná v čase od 7:30 - 16:30hod.

Detail

14.01.2020

 Skvalitnenie vzdelávania v ZŠ SNP Sučany

Stav:Zmluva o poskytnutí NFP Žiadaná a schválená výška NFP: 92 686,09 EUR

Detail

14.01.2020

Cyklistická cestička: Sučany – Priemyselná zóna Sučany

Stav: hodnotiaci a schvaľovací proces Žiadaná výška NFP: 14 471,35 EUR

Detail