Obsah

AKTUALITY

22.04.2024

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom že dňa 26. 04. 2024(t. j. piatok) v čase od 07:15 do 16:30 h bude v obci Sučany prerušená distribúcia elektriny na ulici: Podhradská cesta.

Detail

22.04.2024

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom že dňa 23. 04. 2024 (t. j. utorok) v čase od 07:15 do 16:30 h bude v obci Sučany prerušená distribúcia elektriny na odbernom mieste - EIC kód: 24ZSS4518274000T. Bližšie informácie si môžete pozrieť v prílohe.

Detail

22.04.2024

Oznam - zberné miesto konárov za cintorínom 1

Oznam - zberné miesto konárov za cintorínom

Vážení občania, žiadame Vás, aby ste nevyhadzovali na zbernom mieste konárov za cintorínom iné druhy odpadov. Je to určené iba na konáre, ktoré sa následne štiepkujú. Zmesový komunálny odpad patrí do Vašich smetných nádob a ostatné druhy odpadov môžete priniesť vytriedené na zberný dvor. Ďakujeme

Detail

18.04.2024

plagát

Deň narcisov

Dňa 18. apríla je Deň narcisov, vďaka ktorému sa dostáva do povedomia verejnosti zákernosť závažnej choroby, akou je rakovina.

Detail

18.04.2024

Deň Zeme - zmena dátumu ! 1

Deň Zeme - zmena dátumu !

Vážení občania, z dôvodu nepriaznivého počasia presúvame Deň Zeme na 27.4.2024 so stretnutím o deviatej hodine pred Obecným úradom.

Detail

17.04.2024

dane

Zoznam daňových dlžníkov

Obec Sučany v zmysle § 52 z.č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2023, u ktorých úhrnná výška nedoplatkov na dani z nehnuteľností, poplatku za komunálny odpad a dani za psa presiahla u fyzickej osoby 160,-€ a u právnickej osoby 1600,-€.

Detail

16.04.2024

Smútočné oznámenie

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme obyvateľom našej obce, že dňa 14. 04. 2024 nás navždy opustila pani Zuzana Gajdošová rod. Fašanková vo veku 88 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 17. 04. 2024 (t.j. streda) o 12:30 h v Dome smútku v Sučanoch podľa obradov Rímskokatolíckej cirkvi.

Detail

16.04.2024

Program mužstiev FO Tatran Sučany na 16. týždeň

Program mužstiev FO Tatran Sučany na 16. týždeň

Mužstvá odohrajú nasledovné zápasy: U - 13 : TJ Turčianske Kľačany - FO Tatran Sučany 17.4.2024 t.j. streda o 17.00 hod. dorast : TJ Oravan Rabča - FO Tatran Sučany 20.4.2024, t.j. sobota so začiatkom 14.00 hod. , odchod autobusu je o 11.30 hod. s  parkoviska pri cintoríne

Detail

Rozana