Obsah

AKTUALITY

30.11.2023

Mikulášska jazda obcou

Mikulášska jazda obcou

V sobotu, 2.12., vyrazí Mikuláš na svoju jazdu obcou, počas ktorej obdaruje všetky deti balíčkami so sladkosťami z jeho mikulášskeho koša. Môžu ho čakať na stanovištiach po obci.

Detail

30.11.2023

Zatvorený zberný dvor 1

Zatvorený zberný dvor

Vážení občania, oznamujeme Vám, že v sobotu 2.decembra bude zatvorený zberný dvor.

Detail

28.11.2023

Zimná údržba

Zimná údržba

Vážení občania, žiadame Vás, aby ste neparkovali svoje autá na uliciach z dôvodu zimnej údržby ciest. Na uliciach, kde budú zaparkované autá, nebude vykonaná zimná údržba.

Detail

27.11.2023

plagát

XXVIII. Sučiansky jarmoku ľudových remesiel - Vianočné trhy a Mikulášska jazda obcou

Pozývame vás na XXVIII. Sučiansky jarmoku ľudových remesiel, spojený s Mikulášskou jazdou obcou a rozsvietením vianočného stromčeka dňa 2. decembra 2023 (sobota). Nebude chýbať poľovnícky guláš a klobásky, punč, rôzne jarmočné dobroty a kultúrny program na Námestí SNP.

Detail

27.11.2023

Smútočné oznámenie

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme obyvateľom našej obce, že nás navždy opustil pán Milan Káčer vo veku 61 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 29. 11. 2023 o 13:00 hod. v Dome smútku v Sučanoch podľa obradu Rímskokatolíckej cirkvi.

Detail

27.11.2023

plagát

Adventná zbierka na charitu

Viac informácií na www.charitaza.sk.

Detail

24.11.2023

plagát

Prepravná služba pre seniorov a zdravotne znevýhodnené osoby

SAMARITÁN, n. o. ponúka prepravnú službu pre seniorov a zdravotne znevýhodnené osoby.

Detail

24.11.2023

oznam

Pozvánka na verejné prerokovanie: „EBA, s. r. o., Sučany – dobudovanie zariadenia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi“, ktoré sa uskutoční  5.12.2023  o 15,00 hod.  v RKD

V súlade s ustanoveniami § 34  zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov  na životné prostredie  Vás obec Sučany  v spolupráci s navrhovateľom – EBA, s. r. o., pozýva  na Verejné prerokovanie: „EBA, s. r. o., Sučany – dobudovanie zariadenia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi“ 

Detail

Rozana 

Hlásenia miestneho rozhlasu