Obsah


Platné smernice, zásady a štatúty

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Štatút obecnej knižnice v Sučanoch.pdf 21.04.2022
Zásady hospodárenia s majetkom obce 20.04.2022