Obsah

História

1300 pred n. l. - 800 n. l.

skalaÚzemie Sučian je trvalo osídlené od mladšej doby bronzovej. Prvými osadníkmi bol ľud lužickej kultúry, ktorý sa usadil na pravom brehu Váhu (dnešné Hradiská) a Skale, kde si aj postavili opevnené hradiská. Tie samotné plnili funkciu obchodného centra a boli tržnou a tranzitnou stanicou. Postupom času sa lužická kultúra zmenila na púchovskú. Slovania, predkovia sučancov, prichádzajú až v 9. storočí, ktorí sa taktiež usádzajú na starých hradiskách a žijú tam počas Veľkej Moravy a začlenení Turca do Uhorského štátu.

 

1000 – 1499

horsOkolo 11 storočia naši predkovia opúšťajú praveké hradiská a stavajú svoje obydlia popri sučianskom potoku. Sučany do 13. storočia patrili do kráľovského majetku. Tie aj vymenil kráľ Belo IV. za Vrbicu (Liptov) s Mikom, synom Detricha. Odtiaľ z roku 1264 pochádza aj prvá písomná správa o Sučanoch. Staršia cirkevná kronika však uvádza počiatky sučianskej farnosti k roku 1115, kde je v miestach súčasného katolíckeho kostola postavená kaplnka zasvätená sv. Žofii. Súčasný kostol bol postavený koncom 13 storočia a patril k najväčším v Turci. V 13. storočí zaznamenali Sučany rozvoj a vytvorilo sa panstvo, pod ktoré patrili obce Podhradie, Konské, Nolčovo a Krpeľany. Strediskom panstva bol najprv kamenný hrad nad Podhradím, ale neskôr hrádok v Sučanoch a v 18. storočí Sučianský kaštieľ. Od roku 1350 sa Sučany stávajú výsadným mestečkom. Tým dostali právo konať jarmoky, vyberať mýto na brode a neskôr na moste ponad Váh. Sučanci boli oslobodení od poplatkov po celej krajine, keď šli za obchodom. Boli veľmi aktívny hlavne v obchode s plátnom. Pre široké okolie sa uskutočňoval obecný trh každý utorok a výročných jarmokoch, ktoré boli dva, ale neskôr pribudlo ďalších šesť.

 

1500 – 1799, Szucsan

sthanbyV stredoveku bolo obchodným a remeselným strediskom Rínok (súčasné námestie SNP), ktorý siahal ku katolíckemu kostolu, kde bol cintorín. Na rínku bola radnica, soľný sklad a mýtna stanica. Stál tu aj pranier – stĺp hanby a drevený stĺp so železnou rukou, ktorý symbolizoval hrdelné právo. Neskôr v roku 1773 postavili na námestí evanjelický kostol, ktorý po viacerých prestavbách je jednou z najväčších dominánt obce.

 

1800 – 1918, Szucsány

historiaDejiny obce poznamenalo revolučné obdobie 1848 – 1849. Slováci požadovali zrovnoprávnenie národov a používanie slovenčiny. Ľudové zhromaždenie sa konalo aj v Sučanoch, na ktorom prehovorili Hurban, Štúr a Ďurko Langsfeld. Toto obdobie však zaznamenalo aj veľký rozvoj priemyslu. V 70. rokoch bola postavená železnica, tri priemyselné liehovary, likérka, octáreň a sodovkareň. V roku 1878 založil Schulz teheľňu a Králiček parnú pílu. V roku 1910 vznikla v Sučanoch Slovenská banka. Rozvíjala sa spolková činnosť, kde najaktívnejšia bola židovská komunita. Počas 1. svetovej vojny Sučany schudobneli a prejavoval sa nedostatok základných potravín a šatstva.

 

1919 – 1945, Sučany

stanicaNásilná akcia ružoberských gardistov ktorí v roku 1939 odvliekli štyroch ľudí a zbili ich, mala za následok demonštráciu ktorej sa zúčastnilo 2500 ľudí a žiadali potrestanie. Poriadok nastolila až vojenská asistencia. Bol vydaný zákaz nočného vychádzania. V roku 1942 bolo transportovaných 24 židovských rodín do vyhladzovacích táborov, kde bola väčšina zavraždená. Počas vojny vyvíjali Sučanci odbojovú aktivitu. V roku 1943 sa pridali k hlavnému organizátorovi odboja v Turci V. Žingorovi. Po vypuknutí SNP nastúpilo 120 sučianských dobrovoľníkov k bojom v Strečianskom priesmyku. Neskôr sa boje presunuli do Vrútok, Priekopy a Sučian. Vo vojnovom období zahynulo 113 obyvateľov obce. Počas ústupu nacistických vojsk bolo vypálených viacero objektov, zničená trať spolu s mostom ponad rieku Váh.

 

1946 – súčasnosť, Sučany

vystavbaSučany zmenili svoju tvár. Boli postavené priemyselné závody Nová teheleň, Prefa. Na mieste nedostavanej Explózie Rašelinové závody a rozvodňa vysokého napätia. Na úseku Krpeľany – Lipovec vodná elektráreň, drevárska fabrika Ivor (neskôr Drevina). Bol postavený vodovod, telefónna ústredňa, postavená nová cesta s nadjazdmi, futbalové ihriská, Športový dom a chaty v Sučianskej doline. Priemyselné podniky vybudovali nové sídliská Teheleň, Prefa a Váhostav. Zo Sučian sa stala priemyselná obec.