Obsah

Kontakty

obecný úrad

Adresa

Obecný úrad Sučany
Námestie SNP 31
038 52 Sučany

Spojenie

Tel.: 043 / 424 10 10 (sekretariát)


Email: podatelna@sucany.sk

            sekretariat@sucany.sk

Kontakty na jednotlivých zamestnancov OcÚ sú uvedené v zozname zamestnancov: kontakty/zoznam-zamestnancov-ou/

Kontakty na jednotlivých zamestnancov komunitného centra sú uvedené v zozname zamestnancov:  kontakty/kontakty-zamestnanci-komunitneho-centra-1/

Kontakty na jednotlivých zamestnancov spoločného stavebého úradu sú uvedené v zozname zamestnancov: 

kontakty/zoznam-zamestnancov-spolocneho-stavebneho-uradu/

Fax: 043 / 424 10 25

Číslo dátovej schránky: E0005592598


Informácie

IČO: 00316938

DIČ: 2020595016

č. účtu: SK49 0900 0000 0003 5155 6027

č. účtu bytový dom Hradiská 879 (zábezpeka): SK73 0900 0000 0051 6749 5597 

č. účtu bytový dom Hradiská 879 (bežný účet, nájomné, nedoplatky): SK91 0900 0000 0051 6513 9628

Platba platobnou kartou je možná v hlavnej pokladni v kancelárii č. 2

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 - 11:45   13:00 - 14:45

Utorok:      nestránkový deň

Streda:       8:00 - 11:45   13:00 - 16:45

Štvrtok:      nestránkový deň

Piatok:        8:00 - 11:45   13:00 - 13:45

 

Informácia pre vstup a pobyt na obecnom úrade:

- vstup a pobyt v priestoroch Obecného úradu je možný  len s prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor),

- pri vstupe do budovy je povinné dezinfikovať si ruky a  zmerať teplotu

- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné opustiť priestory a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára

- zákaz podávania rúk,

- dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu)

- pri príchode a odchode z priestorov dodržiavať rozostupy   2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo pre partnerov

Starosta obce:

Martin Rybár
starosta@sucany.sk