Obsah

VI. Nový soľný sklad

 

Základy k evanjelickému kostolu boli položené na mieste tamojšieho soľného skladu 15. mája 1783.

Povodeň v roku 1813 – toto rozvodnenie bolo v dňoch 23. a 25. augusta. Zo tri dni ustavične pršalo, čo zapríčinilo rozvodnenie Váhu. V Sučanoch celý dolný koniec bol pod vodou. Voda siahala až po nárožný dom, ako sa ide do nového soľného skladu. Býval tam kedysi sučianskydrevokupec Hlavička a potom Marečka.

ŽILKA, J.: Z minulosti Sučian a ev. a. v. cirkvi sučianskej.1933.

starý most cez Váh