Obsah

Súhlas na povolenie stavby/zmeny/užívanie  MZZO do prevádzky


Prevádzkovatelia MZZO (malých zdrojov znečistenia ovzdušia) sú povinní písomne požiadať Obec Sučany o súhlas na povolenie/zmenu/užívanie MZZO na území obce do prevádzky.

Žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby MZZO v rámci stavebného konania Typ: DOCX dokument, Velkosť: 13.66 kB

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie MZZO v rámci stavebného konania Typ: DOCX dokument, Velkosť: 13.95 kB

Žiadosť o vydanie povolenia stacionárneho malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 27 ods.1 zákona NR SR č.146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušiaŽiadosť o vydanie povolenia stacionárneho malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 27 ods.1 zákona NR SR č.146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia, bez stavebného konania Typ: DOCX dokument, Velkosť: 14.65 kB

Oznámenie Typ: DOCX dokument, Velkosť: 13.17 kB

 

Vybavuje:
Obecný úrad Sučany – referát ŽP
Kontakt:
Ing. Miroslava Korčeková
Tel.: 043/42 410 26
e-mail: korcekova@sucany.sk

Doba vybavenia
do 30 dní


Správny poplatok :

30,00 € (Vydanie povolenia pre novovybudovaný stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov ).

15,00 € (Vydanie povolenia na zmenu podmienok povolenia zdroja, ak ide o zmenu používaných palív a surovín, technologických zariadení alebo zmenu ich využívania)
Súvisiace predpisy