Obsah

 

Knižnica

Adresa knižnice: Základná škola SNP Sučany , Partizánska 13, 038 52 Sučany 

Knižnica sa nachádza v priestoroch Základnej školy, vchod zo zadu od strediska Evanjelickej Diakonie

KNIžNICA

KNIžNICA

Kontakt:

Miroslav Šveda

tel.: 043/4293188; e-mail: kniznica@sucany.sk

 

Otváracie hodiny: 

Pondelok  11.00 - 15.00
Utorok  nestránkový deň
Streda  14.00 - 18.00
Štvrtok   08.00 - 12.00
Piatok  14.00  - 18.00

                    

Dostupná literatúra :

 • mapy, atlasy
 • biografie, heraldika
 • dejiny kultúrne, svetové, staroveku, stredoveku, novoveku
 • filozofia, psychológia
 • logika, etika, náboženstvá
 • sociológia, politika
 • ekonómia, právo, výchova
 • národopis, zvyky
 • matematika, fyzika, astronómia
 • chémia, mineralógia, geológia
 • príroda, biológia, botanika
 • zoológia, medicína, technika
 • pôdohospodárstvo
 • pestovanie rastlín
 • ovocinárstvo, záhradkárstvo
 • chov zvierat, poľovníctvo, rybárstvo
 • potravinárstvo
 • bytové zariadenie, remeslá, práce
 • umenie, architektúra, sochárstvo
 • mincovníctvo, kreslenie
 • umelecké remeslá
 • maliarstvo, fotografia
 • hudba, divadlo, hry, šport
 • jazykoveda
 • dejiny literatúry, literárna veda
 • archeológia
 • kultúrno-historické pamiatky
 • vlastiveda, cestopisy
 • geografia, zemepis
 • beletria slovenská a svetová
 • poézia slovenská a svetová
 • povinná školská literatúra

 

Členské poplatky na 365 dní (12 mesiacov)
Členské poplatky sa do 1.8.2022 nevyberajú. 
deti do 6 rokov bezplatne
žiaci základných škôl od 6 rokov do 15 rokov

1,00 € /

ZŤP bezplatne

študenti stredných a vysokých škôl

2,00 € /

ZŤP 1,00 €

zamestnaní od 16 rokov do 18 rokov,  dospelí od 18 rokov do 62 rokov

3,00 € /

ZŤP 2,00 €

dôchodcovia (od 62 rokov), invalidní dôchodcovia, vojnoví veteráni, MD 2,00 €
nezamestnaní 2,00 €
jednorazový poplatok za poskytnutie služby bez registrácie 0,50 €
Manipulačné a sankčné poplatky za:  
vyhotovenie nového preukazu pri strate – registračný poplatok 0,30 €
rezervovanie dokumentov (za každý rezervovaný dokument) 0,20 €
účastnícky poplatok za výchovno-vzdelávacie podujatie podľa konkrétneho podujatia
upomienky za nedodržanie výpožičnej lehoty:  
elektronická predupomienka bezplatná
I. upomienka (po prekročení 1 mesiaca)

 0,20 €

II. upomienka (po prekročení 2 mesiacov) 0,40 €
III. upomienka výzva na vrátenie dokumentu (po prekročení 3 mesiacov) 1,00 €

IV. upomienka-vymáhanie 

dokumentu  

podľa cenníka upomín. spoloč.
pri II. – III. upomienke 0,01 € / dokument/deň
odborný výkon pri poškodení dokumentu 1,00 €
odborný výkon pri strate knižničného dokumentu 2,00 €
sankcia pri strate dokumentu vo výške nákupnej ceny dokumentu


Prihlášky:                

Prihláška do knižnice pre deti (14.62 kB)

Prihláška do knižnice pre dospelých (16.11 kB)

Dokumenty knižnice:

Štatút obecnej knižnice v Sučanoch (14.69 kB)

Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice obce Sučany (77.5 kB)

Ochrana osobných údajov v obecnej knižnici obce Sučany (13.81 kB)

 

KNIžNICA

KNIžNICA

KNIžNICA

KNIžNICA

knižnica 1.jpgknižnica 2.jpg

knižnica 3.jpg

knižnica 3.jpg