Obsah

Tlačivá

Tlačivá

Daň z bytov Stiahnuté: 32x | 10.01.2024

Daň z pozemkov Stiahnuté: 57x | 10.01.2024

Daň za psa Stiahnuté: 34x | 10.01.2024

Daň zo stavieb Stiahnuté: 41x | 10.01.2024

Hlásenie k miestnej dani z ubytovania Stiahnuté: 75x | 06.02.2023

Ohlasenie k miestnej dani z ubytovania Stiahnuté: 73x | 06.02.2023

Priznanie k dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 63x | 10.01.2024

Súhrn príloh Stiahnuté: 50x | 10.01.2024

vzor súhlasu so zaslaním oznámení mailom final.docx Stiahnuté: 39x | 17.01.2024

Stránka

  • 1