Obsah

Tlačivá

Tlačivá

daň z bytov Stiahnuté: 308x | 18.10.2018

daň z pozemkov Stiahnuté: 445x | 18.10.2018

daň zo stavieb - jeden účel Stiahnuté: 412x | 18.10.2018

daň zo stavieb - viacúčelová stavba Stiahnuté: 315x | 18.10.2018

dohoda spoluvlastníkov o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľností Stiahnuté: 348x | 18.10.2018

potvrdenie o podaní priznania Stiahnuté: 457x | 18.10.2018

poučenie na vyplnenie priznania Stiahnuté: 407x | 18.10.2018

priznanie k dani z nehnuteľností - údaje o daňovníkovi - fyzická osoba, právnická osoba Stiahnuté: 362x | 18.10.2018

súhrn príloh Stiahnuté: 353x | 18.10.2018

Stránka

  • 1