Obsah

Tlačivá

Tlačivá

Daň z bytov Stiahnuté: 71x | 10.01.2024

Daň z pozemkov Stiahnuté: 117x | 10.01.2024

Daň za psa Stiahnuté: 77x | 10.01.2024

Daň zo stavieb Stiahnuté: 89x | 10.01.2024

Hlásenie k miestnej dani z ubytovania Stiahnuté: 139x | 06.02.2023

Ohlasenie k miestnej dani z ubytovania Stiahnuté: 126x | 06.02.2023

Priznanie k dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 119x | 10.01.2024

Súhrn príloh Stiahnuté: 103x | 10.01.2024

vzor súhlasu so zaslaním oznámení mailom final.docx Stiahnuté: 85x | 17.01.2024

Stránka

  • 1