Obsah

Tlačivá

Tlačivá

daň z bytov Stiahnuté: 383x | 18.10.2018

daň z pozemkov Stiahnuté: 560x | 18.10.2018

daň zo stavieb - jeden účel Stiahnuté: 488x | 18.10.2018

daň zo stavieb - viacúčelová stavba Stiahnuté: 375x | 18.10.2018

dohoda spoluvlastníkov o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľností Stiahnuté: 434x | 18.10.2018

Hlásenie k miestnej dani z ubytovania Stiahnuté: 17x | 06.02.2023

Ohlasenie k miestnej dani z ubytovania Stiahnuté: 20x | 06.02.2023

potvrdenie o podaní priznania Stiahnuté: 556x | 18.10.2018

poučenie na vyplnenie priznania Stiahnuté: 490x | 18.10.2018

priznanie k dani z nehnuteľností - údaje o daňovníkovi - fyzická osoba, právnická osoba Stiahnuté: 444x | 18.10.2018

súhrn príloh Stiahnuté: 424x | 18.10.2018

Stránka

  • 1