Obsah

Tlačivá

Tlačivá

daň z bytov Stiahnuté: 326x | 18.10.2018

daň z pozemkov Stiahnuté: 466x | 18.10.2018

daň zo stavieb - jeden účel Stiahnuté: 436x | 18.10.2018

daň zo stavieb - viacúčelová stavba Stiahnuté: 337x | 18.10.2018

dohoda spoluvlastníkov o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľností Stiahnuté: 368x | 18.10.2018

potvrdenie o podaní priznania Stiahnuté: 485x | 18.10.2018

poučenie na vyplnenie priznania Stiahnuté: 432x | 18.10.2018

priznanie k dani z nehnuteľností - údaje o daňovníkovi - fyzická osoba, právnická osoba Stiahnuté: 382x | 18.10.2018

súhrn príloh Stiahnuté: 374x | 18.10.2018

Stránka

  • 1