Obsah

Tlačivá

Tlačivá

daň z bytov Stiahnuté: 404x | 18.10.2018

daň z pozemkov Stiahnuté: 587x | 18.10.2018

daň zo stavieb - jeden účel Stiahnuté: 513x | 18.10.2018

daň zo stavieb - viacúčelová stavba Stiahnuté: 400x | 18.10.2018

dohoda spoluvlastníkov o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľností Stiahnuté: 477x | 18.10.2018

Hlásenie k miestnej dani z ubytovania Stiahnuté: 36x | 06.02.2023

Ohlasenie k miestnej dani z ubytovania Stiahnuté: 45x | 06.02.2023

potvrdenie o podaní priznania Stiahnuté: 594x | 18.10.2018

poučenie na vyplnenie priznania Stiahnuté: 522x | 18.10.2018

priznanie k dani z nehnuteľností - údaje o daňovníkovi - fyzická osoba, právnická osoba Stiahnuté: 471x | 18.10.2018

súhrn príloh Stiahnuté: 451x | 18.10.2018

Stránka

  • 1