Obsah

4. zastávka: Pamätník SNP

Po vyhlásení Slovenského národného povstania  29. augusta  roku 1944 zvolal veliteľský štáb  ilegálneho hnutia všetkých bojaschopných mužov a vyzval ich, aby ráno nastúpili do vojenských kasární v Martine. Sučianski dobrovoľníci nastúpili medzi prvými v počte vyše stodvadsať mužov. Do bojov v SNP bol zapojený aj Sučiansky partizánsky oddiel z 1. československej partizánskej brigády M. R. Štefánika. Do boja bol nasadený 1. 9. 1944 nad tunelom pri Strečne. Sučianski partizáni  a vojaci bojovali na úsekoch pri Strečne, Dubnej Skale v katastri Vrútky, v okolí Vrútok, v Priekope, v Záturčí, a keď nemecké vojsko obsadilo Kečku, bránili aj svoju obec. Napriek presile útočníka sa ju vydržali brániť od 14. do 19. septembra, keď museli pod tlakom tankového útoku ustúpiť pod Skalu a odtiaľ na Štiavničku. Keď okupanti obsadili obec, nariadili všetkým mužom vo veku od osemnásť do šesťdesiat rokov nastúpiť pred rímskokatolícky kostol. Vybrali z nich asi sto mužov, približne osemdesiatich naložili do vagónov a odvliekli do Nemecka.

Štvrtou pamiatkou v štátnom zozname je spoločný hrob 55 povstaleckých vojakov a partizánov, ktorí padli v Slovenskom národnom povstaní v r. 1944 a pri oslobodzovaní Sučian v r. 1945. Nachádza sa pri hlavnom vstupe na cintoríne v Sučanoch.

Doplňujúce informácie

Pomník SNP z roku 1986 nám má pripomínať pamiatku obetí i hrôzy vojny, ktoré sa už nikdy nesmú opakovať.

Pamätník bol pôvodne umiestnený na Námestí SNP. Za týmto účelom sa námestie upravilo, boli asanované niektoré domy napr. Huličiarovský, Kocperovský, býv. ev.a. škola. Pamätník bol dokončený 29.8 1986. V dňoch 23. a 24. augusta 1986 sa konali významné oslavy 42. výročia SNP a bol odhalený pamätník revolučných tradícií a SNP.  Náklad činil 1 milión korún. Dňa 24.5.2010 na námestí oficiálne zahájili revitalizáciu námestia a tým aj premiestnenie Pamätníka SNP na jeho terajšie miesto /pri rímskokatolíckom kostole v Sučanoch/ .

Pamätník SNP

Pamätník SNP

spoločný hrob 55 partizánov

spoločný hrob 55 partizánov