Obsah

Športové kluby

 

Futbalový oddiel Tatran Sučany
Sídlo: Hlavná č. 22, 038 52 Sučany
Zastúpený: Milan Sušienka, predseda oddielu


Kolkársky klub Tatran Sučany
Sídlo: Kollárova 20, 038 52 Sučany
Zastúpený: Ján Ondrejčík, predseda klubu


Klub sučianskych turistov Sučany
Sídlo: Kpt. Nálepku 1, 038 52 Sučany
Zastúpený: Jozef Langa, predseda klubu


Skialpinistický klub Sučany
Sídlo: Kollárova 16, 038 52 Sučany
Zastúpený: Ing. Branislav Kottek, predseda klubu


Volejbalový klub Tatran Sučany
Sídlo: Sološenkova 1, 038 52 Sučany
Zastúpený: Milan Štefánek, predseda klubu

Volejbalový oddiel bol založený v Telovýchovnej Jednote Tatran Sučany 15.4.1964. Od roku 1967 hralo družstvo mužov okresné, neskôr krajské súťaže. Neskôr sa tieto súťaže premenovali na III., II. resp. I. krajskú ligu. V 80.-tich rokoch reprezentovali obec aj volejbalisti v žiackych kategóriách. V histórii klubu sa v družstvách žiakov, dorastencov a dospelých vystriedalo veľa kvalitných hráčov, ktorí vzorne reprezentovali obec Sučany a dosiahli aj nezanedbateľné úspechy. V roku 2005 vznikol ženský volejbalový klub Prefa Sučany. Ženy sa tiež nenechali zahanbiť a v okresnej súťaži obsadzovali niekoľko rokov popredné priečky. V posledných rokoch sa ženy spojili s mužmi a pod hlavičkou Volejbalového klubu Tatran Sučany sa každý štvrtok stretávajú na palubovke našej Základnej školy. Zakladatelia klubu sa nemusia báť, že nebudú mať svojich nasledovníkov. Dôkazom toho, že volejbalu podľahla aj dnešná mládež, je to, že vekový rozdiel medzi najstarším a najmladšou hráčkou, ktorí sa stretávajú na jednom ihrisku každý štvrtok, je neskutočných 49 rokov. Verím, že to súčasným členom vydrží čo najdlhšie a naďalej sa budú stretávať, lebo klub s takou históriou si to určite zaslúži. Treba podotknúť, že počas tých rokov sa naši volejbalisti a volejbalistky zúčastnili aj zorganizovali nespočetne veľa turnajov, v tomto trende pokračuje aj dnešná generácia.

Pre toho, kto by chcel vedieť viac o  volejbale v Sučanoch, odporúčame prečítať si Monografiu obce, v ktorej podrobne volejbalovú históriu popísal p. Miloš Bella.

 Telovýchovná jednota Tatran Sučany
stolnotenisová herňa
Sídlo Hlavná 22, 038 52 Sučany
Zastúpený: Mgr. Peter Balko, štatutárny zástupca

 

Stolnotenisový oddiel TJ TATRAN SUČANY

V tieni väčších, atraktívnejších a hromadných športových klubov v obci Sučany si občania obce ani okolia neuvedomujú, že stolný tenis sa hrá u nás organizovane už 90 rokov.

Práve v nadchádzajúcom roku si členovia a priaznivci stolného tenisu pripomenú túto výnimočnú udalosť a spoja ju so 4. ročníkom turnaja o Pohár starostu obce Sučany.

Pôvodná Telovýchovná jednota TATRAN SUČANY prijala stanovy združenia registráciou, vykonanou MV SR, odborom všeobecnej vnútornej správy, dňa 16.7.1990. Do toho času ju tvorili oddiely, odbory, spolky a iné záujmové skupiny, združené v nej. Po jej rozpade a po jej oddelení jednotlivých oddielov do samostatných občianskych združení, jedine stolnotenisový oddiel si zachoval vo svojom označení jej pôvodný názov TJ TATRAN SUČANY so sídlom a herňou na poschodí budovy kolkárne pri „novom“ futbalovom ihrisku. Jej prvým predsedom sa stal Dušan Žilka, po ňom Ladislav Paetráš a v súčasnosti je to Peter Balko.

V členskej základni oddielu sa vystriedal značný počet členov, nielen občanov našej obce, ale aj z okolia. V súčasnosti má oddiel 36 členov, z toho aktívne súťažiacich 17 členov, ktorí sú registrovaní v 4 družstvách. Najlepšie z nich hrá 4. ligu, ostatné 3 v okresnej 5. lige.

Oddiel poriada pravidelne rôzne turnaje, z ktorých najvýznamnejší je Pohár o starostu obce Sučany, ktorého sa zúčastňujú aj iní aktívne hrajúci hráči okresu MT. Ide o turnaj, na ktorý sú pozývaní aj príbuzní bývalých, dnes už zosnulých členov.

Oddiel udržiava družbu s partnermi z obce Spišské Bystré, ktorí sa tiež pravidelne zúčastňujú tohto turnaja a ktorí tiež našich členov recipročne pozývajú na turnaj k nim.

Veľká vďaka patrí sponzorom, ktorí turnaj dotujú. Okrem finančného príspevku obce, rôznymi predmetmi a službami podporujú turnaj hodnotnými cenami pre úspešných hráčov. Medzi hlavných sponzorov patria: TESCO Sučany, Pivovar Steiger, Auto Ales Turany, Výživné prostriedky Vitar MT, Pizzéria Zuzanka T. Teplice, p. Krupa z MT, z obce Sučany sú to najmä Cukrárne p. Kubalu a p. Hariela, pohostinstvo Corgoň, reštaurácie Orea a Esprit, Ranč Stará tehelňa, Lekáreň u Dobrého pastiera, Kvetinárstvo p. Dibdiaková, Chovprodukt a kvetinárstvo, Stavebniny p. Kowařovský, Železiarstvo p. Kapusta, Mototechna, Pneuservis p. Kocper.

Oddiel vyvíja úsilie aj o získavanie mládeže, čo sa však uspokojujúco nedarí. Mnoho mladých, začínajúcich hráčov nevydrží tréningový proces a predčasne ukončia svoj záujem, a to iste aj preto, že ani ich okolie nerobí propagáciu tejto atraktívnej hre, kde sa tiež podstatným spôsobom formujú pozitívne individuálne morálne vlastnosti, športové i kolektívne.

Oddiel pozýva širokú verejnosť na prehliadku nášho športového prostredia, ako aj na účasť pri súťažných stretnutiach, či tréningoch, konaných obvykle týždenne v utorok a štvrtok.

 


Športový klub pri tenisových kurtoch obce Sučany
Sidlo klubu: Tehelná 3, 038 52 Sučany
Zastúpený: Ľubomír Kyselica, predseda klubu
 
Slovenský rybársky zväz Martin,
obvodná organizácia Sučany
Sídlo: Stráne 53, 036 01 Martin
Zastúpený: Peter Lauček, predseda organizácie
 
Tenisový klub Sučany
Sídlo klubu : Partizánska 11, 038 52 Sučany
Zastúpený : Vladimír Vrabec, predseda TK Sučany