Obsah

Gymnázium

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

Adresa školy: Komenského 215, 038 52 Sučany
študijný odbor - zameranie: gymnázium - bilingválne štúdium
Forma štúdia: denná.

Kontakt: +421 (43) 429 34 74  
Číslo faxu
: +421 (43) 429 30 86
E-mail: gbas@gbas.sk
Internetová stránka: www.gbas.edupage.sk

Riaditeľ školy:                        RNDr. Vasil Dorovský 
                                                 0910 945 956 

Zástupkyňa riaditeľa školy: RNDr. Ľubica Bošanská 
                                                 0911 348 411 

Zástupkyňa riaditeľa školy 
pre TEČ:
                                  Ing. Martina Lojdová 
                                                 0911 348 415 


Sekretariát riaditeľa školy:   0911 348 424