Obsah

Gymnázium

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

Adresa školy: Komenského 215, 038 52 Sučany
študijný odbor - zameranie: gymnázium - bilingválne štúdium
Forma štúdia: denná.

Kontakt:     +421 (43) 429 34 74  
Číslo faxu
: +421 (43) 429 30 86
E-mail: gbas@gbas.sk


Internetová stránka: www.gbas.edupage.sk

Riaditeľka školy:                                                      Ing. Martina Lojdová
                                                                                    0911 348 415

Zástupkyňa pre teoretické vyučovanie:              Mgr. Viera Kampošová
                                                                                    0911 348 050

Zástupca riaditeľa školy

pre technicko-ekonomické činnosti:                  Ing. Jozef Ristvej
                                                                                   0911 348 411


Sekretariát školy:                                                   +421 911 348 424

                                                                                   +421 43 4293 474