Obsah

Sučiansky historicko-náučný chodník

Náučný chodník v obci Sučany je ďalšou etapou informovanosti o histórii, súčasnosti a životných podmienkach v obci. Obec, o ktorej je prvá písomná zmienka z roku 1264, v roku 2018 vydala vlastnú monografiu. Jej vydanie malo za cieľ zvyšovať informovanosť a hrdosť na svoje rodisko, motivovať k úcte a ochrane historických miest v obci. Vybudovanie náučného chodníka je pokračovaním v týchto aktivitách. 

Náučný chodník je situovaný v intraviláne obce Sučany. Prevedie Vás po 7-mich hlavných zastávkach osadených informačnými panelmi. Postupne bude dopĺňaný o 14 tabúľ "Iných významných miest". Tematicky je zameraný na historické a súčasné zaujímavosti obce. Medzi ne nepochybne patria dva kostoly, pranier a mnohé ďalšie pozoruhodnosti obce . Terén je nenáročný a je vhodný na pešiu, ale aj na cyklistickú turistiku. Časť trasy chodníka smerom na Skalu je vedené po nespevnenej ceste.

Zameranie chodníka: kultúrno-historické

Typ chodníka: líniový, peší / bicyklom, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: čiastočné prepojenie na modrú turistickú značku.

   

Východisko:

Námestie SNP - tu začína číslovanie zastávok a je osadená orientačná mapa

GPS: 49.10029605440947, 18.99199989325383

Dĺžka, prevýšenie:

3 km, 24 m

Čas prechodu:

40 min

Počet zastávok :

7 hlavných tabúľ (po trase chodníka) a postupne dopĺňaných 14 tabúľ "iných významných miest" (v okolí zastávok chodníka)

Náročnosť:

nenáročná trasa

V obci sú osadené 4 hlavné orientačné mapy (maľovaná mapa dotknutej časti obce a maľby zastávok chodníka) s označením jednotlivých zastávok na trasy náučného chodníka, iných významných miest, s popisom stručnej histórie obce v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Hlavné orientačné mapy sú osadené na Námestí SNP, 2 hlavných autobusových zastávkach na ceste 1/18 a pri studničke v lokalite Hradiská.

Po trase náučného chodníka je umiestnených 7 informačných tabúľ, na ktorých je uvedený stručný text o objekte zastávky náučného chodníka, QR kód s podrobným textom o objekte zastávky náučného chodníka, historická fotografia objektu a označenie iných významných miest, ktoré sa nachádzajú v okolí jednotlivých zastávkok chodníka.   

Na svojej ceste chodníkom sa môžete zahrať hru: na každej tabuli zastávky chodníka je QR kód, cez ktorý sa dozviete otázku. Po jej správnom zodpovedaní sa získate kód, ktorý je potrebný na vyriešenie poslednej záhady na 7-mej zastávke.

Itinerár

Na prvej informačnej tabuli (Orientačná mapa) umiestnenej na Námestí SNP pri evanjelickom a.v. kostole bez poradového čísla s názvom Sučiansky historicko-náučný chodník nájdete prehľadovú mapu.

Trasa chodníka

Trasa chodníka vedie po 7-mich zastávok chodníka, na ktorých sú osadené informačné tabule.

V okolí zastávok chodníka sa nachádza celkovo 14 iných významných miestIch informačné tabule budú postupne dopĺňané.  Informácie k iným významným miestam sú stručne uvedené na informačnej tabuli najbližšej zastávky v QR kóde. 

Trasa chodníka začína na 1. zastávke "Stĺp hanby" a pokračuje po ulici námestia smerom na sever. V tejto časti sú umiestnené prvé 4 zastávky chodníka. Chodník pokračuje celou ulicou Langsfeldova a pri 6 zastávke "Bilingválne gymnázium Milana Hodžu" zmení smer na ul. Komenského. Po prejdení celej ulice Komenského a prekročení Hlavnej ulice (cesta I/18) nastrafíte na tabuľu "Židovský cintorín" (XI. Iné významné miesto), ktorá je umiestnená vedľa Domu smútku. Chodník pokračuje smerom na juh pomedzi Domom smútku a cintorínom. Pred Agromajetkom zabáča doľava / na východ cez pole smerom k bytovým domom na ul. Jánošíkova a pred nimi doprava / na juh ku Skale, kde je umiestnená posledná 7. zastávka chodníka "Sučianska Skala".

Celá trasa chodníka je vyznačená:

- v teréne značením náučných chodníkov:

značka chodníka 

- na google maps:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1gF0qz-y25s1NdpLWaigNddqrNtsVKgJk&usp=sharing

Zastávky náučného chodníka: arabskými číslami sú označené hlavné zastávky náučného chodníka, na ktorých sú osadené informačné tabule

značka zastávky

Iné významné miesta: sú označené rímskymi číslicami a ich popisné tabule budú osádzané postupne

značka iného významného miesta

Zastávky náučného chodníka:
1. Stĺp hanby - začiatok historicko-náučného chodníka

v blízkosti ktorého sa nachádzajú / nachádzali Iné významné miesta:

I. Rodný dom O. Kožucha - Stará Hradská 15

II. Pamätník Aničky Ulickej - Ulica Hlavná, v blízkosti budovy Kama

III.  Synagóga - už neexistuje, Ulica Hlavná, v blízkosti budovy Tesco

2. Evanjelický a.v. kostol
3. Rodný dom M. Hodžu
4. Pamätník SNP

v blízkosti ktorého sa nachádzajú / nachádzali Iné významné miesta:

IV. Pamätná izba – Ulica SNP č. 53

V. Schulzova vila  – Stará hradská č. 22

Va. Schulzova tehelňa - Štiavnická cesta

VI. Nový soľný sklad - už neexistuje, v blízkosti mosta cez Váh

5. Rímsko-katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie

v blízkosti ktorého sa nachádzajú Iné významné miesta:

VII. Rodný dom J. Langsfelda – Ulica Ď. Langsfelda č. 13

VIII. Dom Dvoráčkovcov– Ulica Ď. Langsfelda č. 58

IX. Dom Eugena Lazišťana – Ulica Hodžova č. 5

6.  Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

v blízkosti ktorého sa nachádzajú Iné významné miesta:

X. Rodný dom Ruda Morica– Ulica Ď. Langsfelda č. 63 

XI. Židovský cintorín - Ulica Hlavná, za budovou Domu smútku

XII. Športový dom - Ulica Hlavná č. 22                    

7. Sučianska Skala

v blízkosti ktorého sa nachádzajú / nachádzali Iné významné miesta:

XIII. Nyariovský kaštieľ  - už neexistuje, ulica Jánošíková na mieste dnešného bytového domu

XIV. Sypárne - ul. 29. augusta


 

Sučiansky historicko-náučný chodník tabuľa