Obsah

Sučiansky historicko-náučný chodník

Náučný chodník v obci Sučany je ďalšou etapou informovanosti o histórii, súčasnosti a životných podmienkach v obci. Obec, o ktorej je prvá písomná zmienka z roku 1264, v roku 2018 vydala vlastnú monografiu. Jej vydanie malo za cieľ zvyšovať informovanosť a hrdosť na svoje rodisko, motivovať k úcte a ochrane historických miest v obci. Vybudovanie náučného chodníka je pokračovaním v týchto aktivitách. 

Náučný chodník je situovaný v intraviláne obce Sučany. Prevedie Vás po 7 zastávkach osadených informačnými panelmi. Tematicky je zameraný na historické a súčasné zaujímavosti obce. Medzi ne nepochybne patria dva kostoly, pranier a mnohé ďalšie pozoruhodnosti obce . Terén je nenáročný a je vhodný na pešiu, ale aj na cyklistickú turistiku. Časť trasy chodníka smerom na Skalu je vedené po nespevnenej ceste.

Zameranie chodníka: kultúrno-historické, prírodovedné

Typ chodníka: samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: čiastočné prepojenie na modrú turistickú značku.

   

Východisko:

Námestie SNP (prístup autobusom) - tu začína číslovanie  a je osadená hlavná mapa

 

Dĺžka, prevýšenie:

3 km, prevýšenie 53 m

Čas prechodu:

2 až 2,5 h

Počet zastávok :

7

Náročnosť:

nenáročná trasa

 

Po trase náučného chodníka je umiestnených 7 informačných tabúľ, na ktorých je uvedený stručný text o objekte zastávky náučného chodníka, QR kód s podrobným textom o objekte zastávky náučného chodníka, historická fotografia objektu a označenie iných významných miest, ktoré sa nachádzajú v okolí zastávky.      

Zároveň sú osadené 4 hlavné orientačné mapy (maľovaná mapa dotknutej časti obce a maľby zastávok chodníka) s označením jednotlivých zastávok na trasy náučného chodníka, iných významných miest, s popisom stručnej histórie obce v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Hlavné orientačné mapy sú osadené na Námestí SNP, 2 hlavných autobusových zastávkach na ceste 1/18 a pri studničke v lokalite Hradiská.

Itinerár

Na prvej informačnej tabuli bez poradového čísla s názvom Orientačná mapa nájdete prehľadovú mapu s naznačenými polohami informačných tabúľ pozdĺž  ktorých je vedená celá trasa ako aj s polohami iných významných miest, ktoré nemajú vlastné informačné tabule a o ktorých informácie sú stručne uvedené na informačnej tabuli najbližšej zastávky. 

Zastávky náučného chodníka: arabskými číslami sú označené hlavné zastávky náučného chodníka, na ktorých sú osadené informačné tabule

Iné významné miesta: sú označené rímskymi číslicami

V blízkosti orientačnej tabule s mapou nájdete ešte tri nasledovné informačné tabule:

       1. Stĺp hanby - začiatok historicko-náučného chodníka,

v blízkosti ktorého sa nachádza I. Rodný dom O. Kožucha - Stará Hradská 15

       2. Evanjelický kostol

       3. Rodný dom M. Hodžu

  1. Pamätník SNP,

           v blízkosti ktorého sa nachádza:

           II. Pamätná izba – Ulica SNP č. 53

           III. Schulzova tehelňa, Schulzova vila  – Stará hradská č. 22

           IV. Nový soľný sklad - na Hradiskách

       5. Rímsko-katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie,

           v blízkosti ktorého sa nachádza:

           V. Rodný dom J. Langsfelda – Ulica Ď. Langsfelda č. 13

           VI. Dom Dvořačekovcov– Ulica Ď. Langsfelda č. 58

           VII. Dom Eugena Lazišťana – Ulica Hodžova č. 5

           VIII. Rodný dom Ruda Morica– Ulica Ď. Langsfelda č. 63

  1. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu,

           v blízkosti ktorého sa nachádza:

           IX. Židovský cintorín - Ulica Hlavná – za budovou Domu smútku

           X. Športový dom - Ulica Hlavná č. 22

           XI. Synagóga - Ulica Hlavná – v blízkosti budovy Tesco           

  1. Sučianska Skala,

           v blízkosti ktorej sa nachádza:

           XII. Nyariovský kaštieľ  - ulica Jánošíková na mieste dnešného bytového domu

           XIII. Sypárne - ul. 29. augusta

 

Súčasťou náučného chodníka sú aj veľkorozmerné koláže historických fotografií, umiestnené na jednotlivých autobusových zastávkach v obci Sučany, ktoré zachytávajú obec pred jej súčasnou výstavbou, výstavbu významných budov a rozvoj jej územia.

Na autobusovej zastávke nachádzajúcej sa na modrej značke turistického chodníka idúcej z námestia obce na Malý Fatranský Kriváň si možno pozrieť fotografie vybudovaných horských chát pod Malým Fatranským Kriváňom a prečítať si stručnú históriu Sučianskeho turistického oddielu.

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1gF0qz-y25s1NdpLWaigNddqrNtsVKgJk&usp=sharing

 

 

sučany