Obsah

Verejné obstarávanie

 

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 25/2006 z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Verejné obstarávanie

súhrnná správa za 3. štvrťrok 2015 Stiahnuté: 73x | 18.10.2018

súhrnná správa za 4. štvrťrok 2015 Stiahnuté: 62x | 18.10.2018

súhrnná správa za 1. štvrťrok 2016 Stiahnuté: 62x | 18.10.2018

súhrnná správa za obdobie 01.04 2016-17.04.2016 Stiahnuté: 78x | 18.10.2018

súhrnná správa za 3. štvrťtok 2016 Stiahnuté: 69x | 18.10.2018

súhrnná správa za 4. štvrťrok 2016 Stiahnuté: 69x | 18.10.2018

súhrnná správa o zákazkách za 1. štvrťrok 2017 Stiahnuté: 90x | 18.10.2018

projekt komunitné centrum Stiahnuté: 121x | 18.10.2018

Stránka

  • 1