Obsah

Verejné obstarávanie

 

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 25/2006 z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Od r. 2017 zverejňuje obec súhrnné správy už iba na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie, tieto správy nájdete na 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/5103 

Verejné obstarávanie

súhrnná správa za 3. štvrťrok 2015 Stiahnuté: 377x | 18.10.2018

súhrnná správa za 4. štvrťrok 2015 Stiahnuté: 326x | 18.10.2018

súhrnná správa za 1. štvrťrok 2016 Stiahnuté: 314x | 18.10.2018

súhrnná správa za obdobie 01.04 2016-17.04.2016 Stiahnuté: 332x | 18.10.2018

súhrnná správa za 3. štvrťtok 2016 Stiahnuté: 338x | 18.10.2018

súhrnná správa za 4. štvrťrok 2016 Stiahnuté: 344x | 18.10.2018

súhrnná správa o zákazkách za 1. štvrťrok 2017 Stiahnuté: 409x | 18.10.2018

projekt komunitné centrum Stiahnuté: 449x | 18.10.2018

Stránka

  • 1