Obsah

AKTUALITY

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

dotácie zo ŽSK

Oznámenie o dotáciách zo Žilinského samosprávneho kraja

Obec Sučany dáva do pozornosti spustenie nových dotačných výziev Žilinského samosprávneho kraja. Ide o dva typy výziev (Regionálne a Participatívne dotácie), o ktoré sa môžu uchádzať obce, občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, podnikatelia a iní. Dokopy župa prerozdelí viac ako pol milióna eur. celý text

ostatné | 13. 2. 2020 | Autor: Správca Webu

Upozornenie

Upozornenie pre majiteľov psov. celý text

ostatné | 11. 2. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
#

Oznam o právnej poradni

Obec Sučany oznamuje, že dňa 13.2.2020/štvrtok/ od 14:00 do 16:00 hod. bude v kancelárii RKD bezplatná právna poradňa pre občanov obce. celý text

ostatné | 11. 2. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
#

Pozvánka

Obec Sučany a JDS v Sučanoch Vás pozývajú dňa 22.2.2020 do maškarného sprievodu a dňa 25.2.2020 na tradičné "Pochovávanie Basy " o 15:00 hod. v RKD. celý text

ostatné | 11. 2. 2020 | Autor: Katarína Miháliková

O z n a m

Oznam

Z dôvodu školenia pracovníkov bude v stredu 12. 02. 2020 hlavná pokladňa/matrika v prevádzke v čase 7,00 -8,30 a v poobedňajších hodinách v čase od 13,00 – 16,30 hod.
Ďakujeme za pochopenie.
celý text

ostatné | 10. 2. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Výzva občanom

Výzva pre občanov na dôležitosť, ba až nutnosť používania ochranných reflexných prvkov na odeve, pokiaľ sa pohybujú po ceste... celý text

ostatné | 5. 2. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
#

Cenník prenájmu priestorov a majetku RKD

Obec Sučany ponúka na prenájom sálu a zasadačku RKD na komerčné účely (napr. semináre, predajné akcie) ako aj na súkromné účely (napr. rodinné oslavy, svadby, významné udalosti ako stužkové slávnosti, stretávky a podobne). Sála je svojou kapacitou 120 osôb vhodná aj na usporiadanie väčších kultúrno-spoločenských podujatí, zábav a plesov. Zasadačka má kapacitu cca 20 osôb.

celý text

ostatné | 3. 2. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
logo

PLÁN KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH AKCIÍ V R. 2020

Obec Sučany Vás informuje o pláne kultúrnych a športových akcií v roku 2020. Plán bude počas roka priebežne aktualizovaný. Pozvánky a informácie k jednotlivým akciám budú zverejnené v kalendári akcií  na úvodnej strane web stránky obce.  celý text

ostatné | 3. 2. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Oznam

Fakturačný odpočet spotreby elektrickej energie celý text

ostatné | 30. 1. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
#

Informácia o projekte-pečenie medovníkov_PL Sučany_December 2019

Správu o priebehu projektu „Podpora a rozvoj aktivít psychosociálnej rehabilitácie“ v našej liečebni vďaka finančnej podpore Nadácie SPP, ktorá prebehla v decembri 2019.
celý text

ostatné | 30. 1. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
§

OZNAM O PRÁVNEJ PORADNI

Obec Sučany oznamuje, že dňa 30.1.2020 od 14.00 do 16.00 bude v kancelárii RKD bezplatná právna poradňa pre občanov obce. celý text

ostatné | 29. 1. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Prerušenie dodávky el. energie

Prerušenie dodávky el. energie na UL. 1.mája a Hlavná dňa 13.02.2020 v čase od 07:45 do 15:45 hod. celý text

ostatné | 16. 1. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
#

Prerušenie dodávky el. energie

Prerušenie dodávky el. energie dňa 16.01.2020 na Ul. 1. mája a Hlavná v čase od 7:30 - 16:30hod. celý text

ostatné | 15. 1. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
#

Vyrozumenie

Prerušenie dodávky el. energie 07.02.2020 celý text

ostatné | 10. 1. 2020 | Autor: Katarína Miháliková
prenájom nebytových priestorov

PONUKA PRENÁJMU NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVE NA NÁMESTÍ SNP č. 552

Obec Sučany vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a násl. Obchodného zákonníka a vyzýva na podanie návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na predmet nájmu:
nebytové priestory v administratívnej budove – Námestie SNP súpisné číslo 552 celý text

ostatné | 30. 12. 2019 | Autor: Správca Webu

POZVÁNKA NA VIANOČNÉ PÁSMO: DAJME VIANOCIAM ZMYSEL!

Obec Sučany Vás pozýva na Vianočné pásmo divadelného súboru Rímskokatolíckej cirkvi - farnosť Sučany s názvom Dajme Vianociam zmysel!, ktoré sa uskutoční 25.12. o 17.00 v Robotníckom dome. celý text

ostatné | 24. 12. 2019 | Autor: Správca Webu

Kompostéry

Žiadame občanov, ktorí majú v prenájme záhradné kompostéry od obce aby ich umiestnili vo väčšej vzdialenosti od uskladneného dreva, rôznych drevených prístreškov, senníkov, hospodárskych budov a horľavých materiálov. Taktiež upozorňujeme, že do kompostéra sa nemôže dávať popol, piliny a zvyšky z drevotriesky. celý text

ostatné | 18. 12. 2019 | Autor: Mirka Korčeková

Oznam

Zátvor obecnej knižnica od 16.12.2019 do 08.01.2020. celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor: Katarína Miháliková

Odpady

Harmonogram vývozu na rok 2020 celý text

ostatné | 6. 12. 2019 | Autor: Mirka Korčeková
OZNAM O VEREJNEJ ZBIERKE OBCÍ KOLÍŇANY A JELENEC 1

OZNAM O VEREJNEJ ZBIERKE OBCÍ KOLÍŇANY A JELENEC

Obce Kolíňany a Jelenec sa rozhodli podať pomocnú ruku ľuďom zasiahnutých nehodou nákladného auta a autobusu pravidelnej linky Nitra – Kolíňany – Jelenec v stredu 13. november 2019 a zrealizovali spoločnú verejnú zbierku: prispieť môžete na transparentný účet v Prima banke s číslom SK62 5600 0000 0008 0192 9012. celý text

ostatné | 6. 12. 2019 | Autor: Správca Webu

Oznam

Vážení zákazníci, dovoľujeme si Vás pozvať do nového zákazníckeho centra Stredoslovenskej energetiky, ktoré nájdete priamo v centre mesta Martin, na ulici Andreja Kmeťa, číslo 576/13. celý text

ostatné | 4. 12. 2019 | Autor: Katarína Miháliková

Oznam

Oznamujeme, že obec má v súčastnosti polohovateľné postele, ktoré môžu byť v prípade záujmu poskytnuté do prenájmu pre zdravotne ťažko postihnutých občanov obce. celý text

ostatné | 3. 12. 2019 | Autor: Katarína Miháliková
#

Pozvánka

Pozvánka na XXVI. sučiansky jarmok a Mikuláš dňa 7.12.2019 /sobota/ od 10:00 hod.na Nám. SNP, Ul. SNP a RKD. celý text

ostatné | 3. 12. 2019 | Autor: Katarína Miháliková

OZNÁMENIE O OPRAVE MOSTNÉHO TELESA NA NOVOM MOSTE

Obec Sučany oznamuje čiastočné uzatvorenie nového mosta - čiastočná uzávera s odklonením dopravy ( Turany- Sučany) cez komunikáciu obce Sučany ( bez možnosti prejazdu nákladných aut ) ul. Hradiská popri PSL (Liečebni) cez obecný most. Predpoklad trvania je do 31.12.2019. celý text

ostatné | 29. 11. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Vyrozumenie

Prerušenie dodávky el. energie 26.11.2019 celý text

ostatné | 18. 11. 2019 | Autor: Katarína Miháliková

Upozornenie pre občanov

OZNÁMENIE
DôLEŽITÉ UPOZORNENIE

Vážení občania,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri výstavbe optickej siete, došlo k podvodnému konaniu neznámych páchateľov, ktorí sa predstavujú ako realizátori domových prípojok na optickú sieť. celý text

ostatné | 13. 11. 2019 | Autor: Katarína Miháliková

Oznam

Obec Sučany pripravila pre Vás stolové kalendáre na rok 2020. Kto má záujem, môže si prísť prevziať kalendár na obecný úrad počas stránkových dní : pondelok, streda štvrtok od 14:00 do 16:00 hod. celý text

ostatné | 12. 11. 2019 | Autor: Katarína Miháliková
kc

OZNAM O OTVORENÍ KOMUNITNÉHO CENTRA

Obec Sučany oznamuje otvorenie Komunitného centra na ul. Hlavná 20 - budova bývalej reštaurácie Gól. V KC je poskytované sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie, kariérne poradenstvo, záujmová činnosť, voľnočasové aktivity, fakultatívne činnosti, pospenitenciárnu starostlivosť a.i. KC je určené pre všetkých obyvateľov obce Sučany. celý text

ostatné | 8. 11. 2019 | Autor: Správca Webu
BD Hradiská

OZNAM O PRENÁJME OBECNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV

Obec Sučany oznamuje záujemcom o obecné nájomné byty, že koncom r. 2019 bude dokončený, skolaudovaný a odovzdaný do užívania bytový dom ul. Hradiská so 40-timi bytovými jednotkami. Odovzdanie bytov do užívania nájomcom sa predpokladá v januári/februári 2020. celý text

ostatné | 8. 11. 2019 | Autor: Správca Webu
OZNAM O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE VODY 4

OZNAM O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE VODY

Odstávka vody na UL. Hrabinská a Fatranská 7.11.2019 od 10:30 - 13:00 hod. celý text

ostatné | 7. 11. 2019 | Autor: Katarína Miháliková
prvá prechádzajúci
z 5
posledná