Obsah

AKTUALITY

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - OPATROVATEĽKA

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - OPATROVATEĽKA celý text

ostatné | 13. 11. 2019 | Autor: Správca Webu

Upozornenie pre občanov

OZNÁMENIE
DôLEŽITÉ UPOZORNENIE

Vážení občania,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri výstavbe optickej siete, došlo k podvodnému konaniu neznámych páchateľov, ktorí sa predstavujú ako realizátori domových prípojok na optickú sieť. celý text

ostatné | 13. 11. 2019 | Autor: Katarína Miháliková

Oznam

Obec Sučany pripravila pre Vás stolové kalendáre na rok 2020. Kto má záujem, môže si prísť prevziať kalendár na obecný úrad počas stránkových dní : pondelok, streda štvrtok od 14:00 do 16:00 hod. celý text

ostatné | 12. 11. 2019 | Autor: Katarína Miháliková
kc

OZNAM O OTVORENÍ KOMUNITNÉHO CENTRA

Obec Sučany oznamuje otvorenie Komunitného centra na ul. Hlavná 20 - budova bývalej reštaurácie Gól. V KC je poskytované sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie, kariérne poradenstvo, záujmová činnosť, voľnočasové aktivity, fakultatívne činnosti, pospenitenciárnu starostlivosť a.i. KC je určené pre všetkých obyvateľov obce Sučany. celý text

ostatné | 8. 11. 2019 | Autor: Správca Webu
BD Hradiská

OZNAM O PRENÁJME OBECNÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV

Obec Sučany oznamuje záujemcom o obecné nájomné byty, že koncom r. 2019 bude dokončený, skolaudovaný a odovzdaný do užívania bytový dom ul. Hradiská so 40-timi bytovými jednotkami. Odovzdanie bytov do užívania nájomcom sa predpokladá v januári/februári 2020. celý text

ostatné | 8. 11. 2019 | Autor: Správca Webu
OZNAM O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE VODY 4

OZNAM O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE VODY

Odstávka vody na UL. Hrabinská a Fatranská 7.11.2019 od 10:30 - 13:00 hod. celý text

ostatné | 7. 11. 2019 | Autor: Katarína Miháliková
#

OPTICKÝ INTERNET A TELEVÍZIA

Informácia o možnosti pripojenia k optickému Magio internetu a televízii celý text

ostatné | 30. 10. 2019 | Autor: Katarína Miháliková
Vyrozumenie 1

Vyrozumenie

Prerušenie distribúcie elektriny celý text

ostatné | 25. 10. 2019 | Autor: Katarína Miháliková

Oznam

Zátvor obecnej knižnice celý text

ostatné | 25. 10. 2019 | Autor: Katarína Miháliková

Vydávanie kompostérov

Výdaj kompostérov v stredu od 15:00 do 17:00 hod. celý text

ostatné | 25. 10. 2019 | Autor: Mirka Korčeková

Oznam

Ukončenie zberu "zeleného odpadu" celý text

ostatné | 23. 10. 2019 | Autor: Katarína Miháliková

Oznam

Odstávka vody celý text

ostatné | 23. 10. 2019 | Autor: Katarína Miháliková
Oznam 1

Oznam


ostatné | 22. 10. 2019 | Autor: Katarína Miháliková
voľby- oznámenie

Voľby do Národnej rady SR 2020 - oznámenie e-mailovej adresy pre voľbu poštou.

Obec Sučany v zmysle Zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Z v e r e j ň u j e m e e-mailovú adresu na doručenie žiadosti na voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020.

Adresa je : matrika@sucany.sk

celý text

náš tip | 18. 10. 2019 | Autor: Rendková Dagmar
#

Informácia

Informácia pre občanov celý text

ostatné | 18. 10. 2019 | Autor: Katarína Miháliková

Oznam

Prebratie „Záhradného kompostéra do domácnosti“, celý text

ostatné | 3. 10. 2019 | Autor: Katarína Miháliková

Oznam

Jesenná očista obce celý text

ostatné | 3. 10. 2019 | Autor: Katarína Miháliková

Oznam

Oznam - optická sieť celý text

ostatné | 1. 10. 2019 | Autor: Katarína Miháliková

Oznam

Vývoz , zber „zeleného“ odpadu – t. j. posekanej trávy zo záhrad a okolia rodinných domov v sobotu 28.septembra nebude z technických príčin . celý text

ostatné | 27. 9. 2019 | Autor: Katarína Miháliková

Oznam

Upozornenie pre majiteľov psov celý text

ostatné | 20. 9. 2019 | Autor: Katarína Miháliková
Pozvánka 1

Pozvánka

Pozvánka na koncert Sučianskych rockových kapiel /3.ročník/ dňa 28.septembra 2019 celý text

ostatné | 20. 9. 2019 | Autor: Katarína Miháliková

Oznam

Prerušenie dodávky vody a znížený tlak vody celý text

ostatné | 18. 9. 2019 | Autor: Katarína Miháliková
Pozvánka 1

Pozvánka

Pozvánka na XXVI. sučiansky jarmok ľudových remesiel celý text

ostatné | 17. 9. 2019 | Autor: Katarína Miháliková
#

vyrozumenie

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne 26.9.2019 od 8:00 – 15:30 hod. na Ul. Podhradská cesta a Tehelná. Čísla odberných miest v prílohe. celý text

ostatné | 2. 9. 2019 | Autor: Katarína Miháliková
#

Vyrozumenie

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne 18.9.2019 od 8:15 – 13:15 hod. na Ul.29.augusta, Čsl. armády, Fučíkova,Horčičkova,Kapitána Nálepku, Kuzmányho a Ul. Partizánska. Čísla odberných miest v prílohe. celý text

ostatné | 2. 9. 2019 | Autor: Katarína Miháliková
#

Vyrozumenie

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne 13.9.2019 od 8:15 – 15:30 hod. na Ul. Stromová. Čísla odberných miest v prílohe. celý text

ostatné | 2. 9. 2019 | Autor: Katarína Miháliková

Zmena - premietanie filmu - STREDA 28.8.2019

Zmena - premietanie filmu - STREDA 28.8.2019 celý text

ostatné | 28. 8. 2019 | Autor: Rendková Dagmar
Pozvánka 1

Pozvánka

Športový deň v obci - kolky celý text

ostatné | 16. 8. 2019 | Autor: Katarína Miháliková
Pozvánka 1

Pozvánka

Sučiansky športový deň v love rýb udicou celý text

ostatné | 13. 8. 2019 | Autor: Katarína Miháliková
Pozvánka 1

Pozvánka


Obecný úrad Sučany
Vás pozýva na premietanie filmu na budove Robotníckeho Kultúrneho Domu. celý text

ostatné | 13. 8. 2019 | Autor: Katarína Miháliková
prvá prechádzajúci
z 4
posledná