Obsah

AKTUALITY

 

ZDR

Správy

prvá prechádzajúci
z 45
posledná

#

Výzva

Výzva - Na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálny odpad celý text

ostatné | 1. 3. 2024 | Autor: Barbora Obžutová
oznam

Informácia krízového štábu Okresného úradu Žilina - mimoriadna situácia Strečno

Vážení spoluobčania, v texte oznamu nájdete informácie o mimoriadnej situácii na ceste I/18 pod Strečnom. celý text

ostatné | 29. 2. 2024 | Autor: Správca Webu
#

Voľné pracovné miesto - Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch - upratovačka

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto - upratovačky.
Žiadosti o prijatie, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov môžete zasielať do 8.3.2024 na mail gbas@gbas.sk alebo poštou, či osobne do schránky školy.
celý text

ostatné | 29. 2. 2024 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
plagát

Týždeň slovenských knižníc (4. – 8.marec 2024)

Obecná knižnica v Sučanoch Vás v rámci podujatia "Týždeň slovenských knižníc" pozýva:
Pondelok 4. marca 2024 /11.00.-15.00./
VITAJTE V KNIŽNICI – predstavenie Obecnej knižnice Sučany, dozviete sa aké služby knižnica ponúka a poskytuje používateľom a čitateľom, ako aj o novinkách v knižnici.
celý text

ostatné | 29. 2. 2024 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
#

Obecná knižnica Sučany - oznam

Vážení občania, oznamujeme Vám, že Obecná knižnica v Sučanoch bude dňa 1. 3. 2024 otvorená v zmenenom čase od 10:30 do 14:30 h.

celý text

ostatné | 29. 2. 2024 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
plagát

KNIHA TURCA

V rámci 16. ročníka čitateľskej súťaže Kniha Truca 2023 môžu čitatelia, ale aj široká verejnosť, odovzdať svoj hlas vypísaním hlasovacieho lístka v OK Sučany v Turčianskej knižnici v Martine alebo v online hlasovaní na stránke www.turcianskakniznica.sk v termíne od 4. marca do 13. apríla 2024. celý text

ostatné | 28. 2. 2024 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
plagát

2 % z dane pre Základnú školu SNP Sučany

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v Základnej škole SNP v Sučanoch darovaním 2 % z dane.
celý text

ostatné | 28. 2. 2024 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
#

ZŠ SNP Sučany - voľné pracovné miesto

V zmysle Zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 84) zverejňujeme informácie o voľnom pracovnom mieste: ZŠ SNP Sučany - učiteľ/ka pre 2. stupeň - Matematika, Informatika. Bližšie informácie v prílohe. celý text

ostatné | 27. 2. 2024 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
#

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom že dňa 01. 03. 2024 (t. j. piatok) v čase od 07:30 do 14:30 h bude v obci Sučany prerušená distribúcia elektriny na uliciach: Osloboditeľov, Pod Brezinou, Stromová a Štiavnická cesta.
celý text

ostatné | 26. 2. 2024 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023 1

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023

Obec Sučany v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 5 87 /2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov. celý text

ostatné | 26. 2. 2024 | Autor: Ing. Mirka Korčeková
Oceňovanie darcov krvi

Oceňovanie darcov krvi

Oceňovanie darcov krvi celý text

ostatné | 26. 2. 2024 | Autor: Správca Webu
#

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme obyvateľom našej obce, že dňa 17. 2. 2024 nás navždy opustil pán Ján Brna vo veku 70 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 22. 2. 2024 (štvrtok) o 14:00 h v Dome smútku v Sučanoch podľa občianskeho obradu.
celý text

ostatné | 20. 2. 2024 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
#

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme obyvateľom našej obce,že dňa 17.2.2024 nás navždy opustil pán Ján Kornuta vo veku nedožitých 78 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 22.2.2024 o 15:15 v Dome smútku v Sučanoch podľa obradov Rímskokatolíckej cirkvi. Sv. omša za zosnulého bude v kostole o 14:00 h.
celý text

ostatné | 19. 2. 2024 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
#

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme obyvateľom našej obce, že dňa 18. 2. 2024 nás navždy opustil pán Jozef Adamovský vo veku nedožitých 65 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 21.2.2023 (streda) o 12:00 h v Dome smútku v Sučanoch podľa obradov Rímskokatolíckej cirkvi.
celý text

ostatné | 19. 2. 2024 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
#

Oznámenie o využití posádkového cvičiska Sučany - Turany

Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania dáva na vedomie využitie priestorov Posádkového cvičiska Sučany-Turany na mesiac Marec 2024. Žiadame občanov ako aj odberateľov drevnej hmoty, aby sa v uvedených dňoch a časoch nepohybovali v priestore Bariérovej strelnice a Tankodromu Sučany-Turany. celý text

ostatné | 19. 2. 2024 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
oznam

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 20.2.2024 o 16.00h v sále RKD

V zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva starosta obce zasadnutie obecného zastupiteľstva na 20.2.2024 o 16.00h v sále RKD. Zo zasadnutia OZ bude vysielaný online audiovizuálny prenos dostupný na https://www.youtube.com/watch?v=v0sbQn42JQA. celý text

ostatné | 19. 2. 2024 | Autor: Správca Webu
#

Obecná knižnica Sučany - oznam

Vážení občania oznamujeme Vám, že Obecná knižnica Sučany bude v termíne od 21. 2. do 23. 2. 2024 ZATVORENÁ. celý text

ostatné | 19. 2. 2024 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
#

Referát daní a poplatkov - oznam

Vážení občania, oznamujeme Vám, že v termíne od 19. 02. - 21. 02. 2024 bude kancelária Daní a poplatkov (č. dverí 10) Obecného úradu Sučany ZATVORENÁ z dôvodu školenia. celý text

ostatné | 19. 2. 2024 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
#

Obecná knižnica - oznam

Obecná knižnica v Sučanoch oznamuje, že dňa 16. 2. 2024 (t. j. piatok) z dôvodu konania prednášky, budú výpožičné služby poskytované v čase od 13.00 h do 15.00 h. celý text

ostatné | 15. 2. 2024 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
plagát

Pozvánka na prednášku: "Významné osobnosti Turca aj v literatúre"

Obecná knižnica v Sučanoch Vás pozýva na prednášku z cyklu "Významné osobnosti Turca aj v literatúre" - maliar a grafik M. A. Bazovský dňa 16. 02. 2024 o 16:00 v priestoroch Obecnej knižnice v Sučanoch v ZŠ SNP Sučany. celý text

ostatné | 15. 2. 2024 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
#

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom že dňa 21. 02. 2024 (t. j. streda) v čase od 07:30 do 15:30 h bude v obci Sučany prerušená distribúcia elektriny na ulici: Fatranská cesta, Hrabinská a Kráľová.
celý text

ostatné | 12. 2. 2024 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
#

Odstávka vody

Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s. Martin, oznamuje občanom, že dňa 12. 2. 2024, t. j. pondelok v čase od 8:30 do 13:00 h bude z dôvodu poruchy na potrubí odstavená voda v celých Slnečných Hrabinách, na ul. Hubová, Turianska,Hrabinská,Kráľová, Brezová, Meškalská, Krivánska, Vážska a Fatranská celý text

ostatné | 12. 2. 2024 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
#

Akvizíciu knižničného fondu 2023 v Obecnej knižnici v Sučanoch

Obecná knižnica v Sučanoch sa aj v roku 2023 zapojila do výzvy z Fondu na podporu umenia o získanie finančných prostriedkov na realizáciu projektu Obnova knižničného fondu. Tento projekt nám umožnil doplniť knižničný fond obecnej knižnice o nové knižné tituly v celkovej hodnote 1200 EUR. celý text

ostatné | 9. 2. 2024 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
#

Odpočet spotreby elektrickej energie obyvateľstva - OZNÁMENIE

Vážení občania, v dňoch od 9. do 14. 2. 2024 (piatok - streda) v čase od 8,30 do 17,00 h bude poverená osoba, na základe poverenia od Stredoslovenskej distribučnej, a. s., vykonávať v našej obci ročný odpočet spotreby elektrickej energie obyvateľstva a kontrolu meracích zariadení - elektromerov. celý text

ostatné | 8. 2. 2024 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
#

Pojazdný mliečny expres

Vážení občania, oznamujeme Vám, že POJAZDNÝ MLIEČNY EXPRES v stredu 7. 2. 2024 nebude predávať v našej obci. celý text

ostatné | 6. 2. 2024 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
plagát

Fašiangový pochod obcou

Základná organizácia JDS Sučany a súbor Sučianka pozývajú občanov na Fašiangový sprievod obcou v sobotu 10. 02. 2024. Sprievod začne svoju trasu o 9:00 na Hrabinách. celý text

ostatné | 5. 2. 2024 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
#

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme obyvateľom našej obce, že dňa 3. 2. 2024 nás navždy opustila pani Marta Nahálková vo veku 68 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 6. 2. 2024 o 14:30 h v Dome smútku v Sučanoch podľa obradov Evanjelickej cirkvi a. v..
celý text

ostatné | 5. 2. 2024 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
Oznam

OZNAM

Oznamujeme Vám, že dnes t. j. 02. 02. 2024 bude stavebný úrad a referát životného prostredia zatvorený z dôvodu PN. Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 2. 2. 2024 | Autor: Zuzana Repková
plagát

146. výročie narodenia Dr. Milana Hodžu

Milan Hodža (* 1. február 1878, Sučany, Rakúsko-Uhorsko – † 27. jún 1944, Clearwater, USA) bol slovenský politik, štátnik a publicista. Bol úradujúci prezident Česko-slovenskej republiky, jedenásty predseda vlády Česko-Slovenska (prvý slovenský) a viackrát minister. celý text

ostatné | 1. 2. 2024 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
#

Odstávka vody 1. 2. 2024 - Hrabiny

Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s. Martin, oznamuje občanom, že dňa 1. 2. 2024, t. j. dnes v čase od 8:30 do 13:00 h bude z dôvodu poruchy na potrubí odstavená voda v celých Slnečných Hrabinách, na ul. Hubová, Turianska a Hrabinská. celý text

ostatné | 1. 2. 2024 | Autor: Ing. Anežka Budzáková
prvá prechádzajúci
z 45
posledná