Obsah

Územný plán - schéma záväzných častí

Schéma záväzných častí Stiahnuté: 276x | 19.12.2022

Textová časť územného plánu Stiahnuté: 518x | 28.12.2022

Grafická časť UPN-O

Grafická časť územného plánu obce Sučany Stiahnuté: 411x | 28.12.2022

Komplexný výkres 1:10 000 Stiahnuté: 361x | 28.12.2022

komplexný výkres 1:5 000 Stiahnuté: 303x | 28.12.2022

Riešenie technického vybavenia - energetika Stiahnuté: 132x | 28.12.2022

Riešenie technického vybavenia - voda Stiahnuté: 170x | 28.12.2022

Riešenie verejnej dopravy Stiahnuté: 151x | 28.12.2022

Vyhodnotenie - zábery poľnohospodárskej pôdy Stiahnuté: 131x | 28.12.2022

Výkres ochrany prírody Stiahnuté: 325x | 28.12.2022

všeobecné záväzné nariadenie o záväzných častiach územného plánu obce Sučany

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SUČANY O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SUČANY Stiahnuté: 184x | 19.12.2022

Stránka

  • 1