Obsah

Územný plán - schéma záväzných častí

Schéma záväzných častí Stiahnuté: 175x | 19.12.2022

Textová časť územného plánu Stiahnuté: 200x | 28.12.2022

Grafická časť UPN-O

Grafická časť územného plánu obce Sučany Stiahnuté: 241x | 28.12.2022

Komplexný výkres 1:10 000 Stiahnuté: 160x | 28.12.2022

komplexný výkres 1:5 000 Stiahnuté: 183x | 28.12.2022

Riešenie technického vybavenia - energetika Stiahnuté: 69x | 28.12.2022

Riešenie technického vybavenia - voda Stiahnuté: 96x | 28.12.2022

Riešenie verejnej dopravy Stiahnuté: 70x | 28.12.2022

Vyhodnotenie - zábery poľnohospodárskej pôdy Stiahnuté: 73x | 28.12.2022

Výkres ochrany prírody Stiahnuté: 171x | 28.12.2022

všeobecné záväzné nariadenie o záväzných častiach územného plánu obce Sučany

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SUČANY O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SUČANY Stiahnuté: 112x | 19.12.2022

Stránka

  • 1