Obsah

Územný plán - schéma záväzných častí

Schéma záväzných častí Stiahnuté: 38x | 19.12.2022

Textová časť územného plánu Stiahnuté: 25x | 28.12.2022

Grafická časť UPN-O

Grafická časť územného plánu obce Sučany Stiahnuté: 38x | 28.12.2022

Komplexný výkres 1:10 000 Stiahnuté: 21x | 28.12.2022

komplexný výkres 1:5 000 Stiahnuté: 34x | 28.12.2022

Riešenie technického vybavenia - energetika Stiahnuté: 17x | 28.12.2022

Riešenie technického vybavenia - voda Stiahnuté: 22x | 28.12.2022

Riešenie verejnej dopravy Stiahnuté: 20x | 28.12.2022

Vyhodnotenie - zábery poľnohospodárskej pôdy Stiahnuté: 18x | 28.12.2022

Výkres ochrany prírody Stiahnuté: 37x | 28.12.2022

všeobecné záväzné nariadenie o záväzných častiach územného plánu obce Sučany

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SUČANY O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SUČANY Stiahnuté: 27x | 19.12.2022

Stránka

  • 1