Obsah


voľné pracovné miesta

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Výberové konanie - pracovník komunitného centra 03.06.2022 29.06.2022
Zastupovanie počas PN_upratovačka 29.04.2022 03.05.2022
Opatrovateľka_voľné pracovné miesto od 1.7.2022 25.04.2022 17.06.2022
Voľné pracovné miesto - upratovačka 15.03.2022 31.03.2022