Obsah

XIV. Sypárne

Sypáreň (sýpka) – hospodárska stavba na uskladnenie vymláteného obilia.

Umiestnená bývala samostatne na ulici pred domom, vo dvore oproti domu v uličnej línii, ale aj v zadnej časti dvora, neraz pod spoločnou strechou s domom alebo s inou hospodárskou stavbou. Časté boli aj početnejšie zhluky sýpok na okraji dediny či pozdĺž potoka. Pri voľbe umiestnenia a pri technologickom riešení sypárne rozhodovali najmä protipožiarne hľadiská a ochrana pred odcudzením.V dôsledku častých požiarov a protipožiarnych nariadení sa sýpky zhruba od prelomu 18. a 19. storočia začali na celom území Slovenska postupne stavať z nehorľavých materiálov, najmä z kameňa a tehál.Vchod bol najväčším z otvorov. Na murovaných sýpkach bol upravený vo forme výstupku a uzatváral sa kovovými dverami zavesenými na kamenných zárubniach.Obilie sa v sýpkach nasýpalo do viacdielnych prieprav z dosák (priečiny, štoky, hambáre, priehrad, perehorody) alebo do rozmernejších kadlubov a súsekov. Ak sa sýpka nachádzala vo dvore, okrem obilia v nej bývali uložené aj krosná a náradie na spracovanie textílií, natkané plátno, prázdne vrecia, truhly s odloženým zimným, resp. letným odevom a iné predmety.Vetracie otvory, neskôr okienka, boli zabezpečené pred nežiaducim vniknutím ozdobnou mrežou.

 

http://www.uluv.sk/product/syparen-1539/

 

Sypárne pod Skalou 1938