Obsah

  

 

kostolFarnosť Nanebovzatia Panny Márie v Sučanoch

Našu farnosť spravuje pán farár Pavol Pečko. V miestnej väznici pôsobí

kaplán Juraj Malý SDB.

Sučany majú celkom 4673 obyvateľov. Z toho 2267 katolíkov.
Farnosť má tri filiálky:

  • Turčiansku Štiavničku s 869 obyvateľmi, z toho 303 katolíkov
  • Podhradie s 669 obyvateľmi, z toho 94 katolíkov
  • Konské (od 11.3. 1991 miestna časť obce Podhradie)

Celkovo teda vo farnosti Sučany žije 6211 ľudí z čoho je 2664 katolíkov.

Aktualizované podľa Sčítania obyvateľov domov a bytov ŠÚ SR v roku 2011

    

Našu farnosť je možné podporiť aj cez číslo farského účtu: SK89 0900 0000 0003 5340 2187. Za milodary Pán Boh zaplať.