Obsah

  

 

kostolFarnosť

Nanebovzatia Panny Márie v Sučanoch

Našu farnosť spravuje pán farár Pavol Pečko. V miestnej väznici pôsobí

kaplán Juraj Malý SDB.

Sučany majú celkom 4673 obyvateľov. Z toho 2267 katolíkov.
Farnosť má tri filiálky:

  • Turčiansku Štiavničku s 869 obyvateľmi, z toho 303 katolíkov
  • Podhradie s 669 obyvateľmi, z toho 94 katolíkov
  • Konské (od 11.3. 1991 miestna časť obce Podhradie)

Celkovo teda vo farnosti Sučany žije 6211 ľudí z čoho je 2664 katolíkov.

Aktualizované podľa Sčítania obyvateľov domov a bytov ŠÚ SR v roku 2011

    

Živé vysielanie nedeľných svätých omší z nášho farského kostola

 

Oznamujeme vám, že od nedele 14. marca 2021 až do odvolania je možné každú nedeľu o 9.00 h. sledovať svätú omšu z nášho farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v živom vysielaní cez internetový YouTube kanál farnosti Sučany.

Pripravený link na sv. omšu na Kvetnú nedeľu – Nedeľu Utrpenia Pána, 28. marca 2021 o 9.00 h. je tuhttps://www.youtube.com/watch?v=9ZYetQtkmiE

Našu farnosť je možné podporiť aj cez číslo farského účtu: SK89 0900 0000 0003 5340 2187. Za milodary Pán Boh zaplať.

 

Informácia pre občanov Sučian na Veľkonočné sviatky - sväté omše  (čas a miesto YouTube kanál farnosti Sučany)

 

zelený štvrtok (5.93 MB)

Veľký piatok (5.93 MB)

Biela sobota (5.93 MB)

Veľkonočná nedeľa (5.93 MB)