Obsah

III. Synagóga

Aj vďaka rozšírenej obchodnej sieti sa práve v Turčianskom Svätom Martine jednalo o najväčšiu turčiansku židovskú komunitu (o niečo menšia bola na Vrútkach, kde synagóga stojí dodnes – hoci v tesnom susedstve so socialistickou zástavbou). Z ďalších turčianskych komunít môžeme spomenúť ešte dve, ktorých počet príslušníkov sa pohyboval okolo 100 – išlo o blízke Sučany a Štubnianske (dnes Turčianske) Teplice. V iných obciach boli ich počty nízke, doslova ,,na prstoch jednej ruky by ste ich zrátali“ – dá sa preto predpokladať, že sa sústreďovali práve do vyššie spomenutých mestečiek.

https://www.turcania.sk/synagoga-v-kolorite-stareho-martina-sklad-hnojiv-alebo-nadejna-kunsthalle/

 

V roku 1770 malo mestečko 154 zdanených domácností a v tomto období do Sučian prišli prví Židia, ktorí čoskoro ovládli všetok miestny obchod. V roku 1820 bola v obci vybudovaná synagóga, krátko nato pribudla židovská škola a náboženská obec.

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Su%C4%8Dany

 

V 18. storočí usadili sa v Sučanoch i Židia, ktorých podľa posledného sčítania zo dňa 1. decembra 1903 je 117. Najzámožnejší z nich je Jozef Schultz, ktorý sa stal z chudobného obchodníčka bohatým kupcom. Obchodoval vo veľkom s drevom. Jeho piati synovia kráčali v šľapajách otca. Zámožnejší bol i jeho brat Wolfgang. V roku 1878 založil Ľudovít Schulz najskôr malú na Hradiskách, neskôr veľkú paroteheleň pod Skalou, ktorá poskytovala zamestnanie nejednému chudobnému Sučancovi. Sučianska tehla a škridla stala sa známa vo svete. Vyviezlo sa jej na niekoľko sto vozňov i za hranice.

Rodina schulzovská i  v ohľade humanity a dobročinnosti zasluhuje  zvláštneho uznania. Všetky sučianske cirkvi neraz pocítili štedrú ruku tejto rodiny. Z chudobnejších Židov uvediem týchto:Brűhla, Groszmanna, Ecksteinna, Kohna, učiteľa Chaila. Dnes už tieto rodiny vymreli, alebo sa vysťahovali zo Sučian. Na ich miesto prišli:Flack, Reichert, Strelinger a Grűnwald. Ako v minulosti, tak i dnes sa zaoberajú zväčša obchodom.V minulosti mali povestnú školu, na ktorej dlhé roky pôsobil znamenitý učiteľ Jakub Wiener. V Sučanoch majú i svoju synagógu, prvý raz vystavanú v roku 1820.

4. septembra 1842 bola práve nedeľa, blížilo sa k 10. hodine večernej, keď sa ozvali hrozné riky:Horí! Hneď nato zvony vydali prvé monotónne hlasy a strach a zmätok zachvátil celé mestečko.

Horelo celú noc, na hornom konci zostal len katolícky kostol, fara a krčma s chalupami na Uhlisku.Ešte ráno zhorela židovská synagóga a humná pri mýte. Nad ránom zastavil sa oheň na hornom konci na prázdnom mieste.

ŽILKA, J.: Z minulosti Sučian a ev. a. v. cirkvi sučianskej.1933.