Obsah

Zmena termínu dokončenia stavby

 

Oznámenie o predĺžení termínu dokončenia stavby vystaví stavebný úrad na základe písomnej žiadosti stavebníka.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o  zmenu termínu dokončenia stavby (tlačivo na stiahnutie)

  • Prílohy podľa tlačiva žiadosti o  zmenu termínu dokončenia stavby

Vybavuje

Obecný úrad Sučany – stavebný referát

Kontakt:

Ing. Janka Bednáriková, Ing. Miroslava Korčeková

Tel.: 043/42 410 26
e-mail: stavby@sucany.sk

Doba vybavenia

do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia

Poplatok

10 € fyzická osoba

30 € právnická osoba