Obsah

 

CENNÍK

HLÁSENÍ V MIESTNOM ROZHLASE, OZNAMOV ZVEREJNENÝCH

NA WEB A FB STRÁNKE OBCE

   

 1.  HLÁSENIA V MIESTNOM ROZHLASE

 

Oznamy hlásené bez poplatku:

 • oznamy obce
 • vyhlasovanie podujatí organizovaných obcou, školami, cirkvou, spoločenskými organizáciami a inými občianskymi združeniami so sídlom v obci
 • vyhlasovanie oznámení energetických, vodárenských a telekomunikačných spoločností
 • vyhlasovanie oznámení od orgánov štátnej a verejnej správy
 • vyhlasovanie oznámení o pohrebe (max. počet hlásení 3 x)
 • nálezy, stratené zvieratá
 • oznamy týkajúce sa ponuky práce
 • vyhlasovanie blahoželaní jubilantom nad 80 rokov

 

 Oznamy hlásené za poplatok:

 • vyhlasovanie blahoželaní jubilantom

 5,- € / 1 vyhlásenie

 • vyhlasovanie predaja a poskytovania služieb na trhových miestach (hlási sa len miesto, čas a stručná charakteristika sortimentu bez cien a bližšej špecifikácie)

 5,- € / 1 vyhlásenie

 • komerčné hlásenia pre podnikateľské subjekty so sídlom  v obci Sučany

 15,- € / 1 vyhlásenie

(max. počet hlásení za poplatok 3x)

 • komerčné hlásenie pre podnikateľské subjekty so sídlom prevádzky mimo k.ú. obce, ktoré majú charakter reklamy

 50,- € / 1 vyhlásenie

(max. počet hlásení za poplatok 3x)

 

B.     OZNAMY ZVEREJNENÉ NA WEB STRÁNKE OBCE

 

Oznamy zverejňované bez poplatku:

 • oznamy obce
 • oznamy -  podujatia organizované obcou, školami, cirkvou, spoločenskými organizáciami a inými občianskymi združeniami so sídlom v obci
 • oznamy energetických, vodárenských a telekomunikačných spoločností
 • oznamy od orgánov štátnej a verejnej správy
 • smútočné oznámenia (pohreby)
 • nálezy, stratené zvieratá
 • oznamy týkajúce sa ponuky práce

 

Oznamy zverejňované za poplatok:

 

 • oznamy týkajúce sa predaja a poskytovania služieb na trhových miestach len miesto, čas a stručná charakteristika sortimentu bez cien a bližšej špecifikácie)

10,- € / 1 oznam

 • komerčné oznamy pre podnikateľské subjekty so sídlom  v obci Sučany

30,- € / 1 oznam

 • komerčné oznamy pre podnikateľské subjekty so sídlom prevádzky mimo k. ú. obce

60,- € / 1 oznam

 

 

C.     OZNAMY ZVEREJNENÉ NA FB STRÁNKE OBCE

 

Oznamy zverejňované bez poplatku:

 • oznamy obce
 • oznamy -  podujatia organizované obcou, školami, cirkvou, spoločenskými organizáciami a inými občianskymi združeniami so sídlom v obci
 • oznamy energetických, vodárenských a telekomunikačných spoločností
 • oznamy od orgánov štátnej a verejnej správy
 • smútočné oznámenia (pohreby)
 • nálezy, stratené zvieratá
 • oznamy týkajúce sa ponuky práce

 

 

Obec si vyhradzuje právo nevyhlásiť/nezverejniť oznam/reklamu, ktoré vyhodnotí ako zavádzajúci alebo nevhodný.

Obec nevyhlasuje / nezverejňuje oznamy politických strán/hnutí alebo oznamy s politickým obsahom.

Na vyhlásenie oznamu nie je právny nárok.