Obsah

Vďaka podpore Nadácie SPP sa v období 07/2022 až 12/2022 uskutočnil projekt historická zastávka, ktorý spočíval v osadení veľkorozmerných panelov historických fotografií Sučian na autobusovú zastávku na Námestí SNP. 

Cieľom projektu bolo plasticky priblížiť históriu obce, a to vytvorením veľkorozmerných panelov osadených na autobusovej zastávke, na ktorých sú vytlačené historické fotografie zaniknutých budov alebo budov, ktoré zmenili svoj účel. Zároveň sú v QR kódoch na paneloch nahrané audiozáznamy spomienok pamätníkov na tieto budovy, ktoré boli zachytené na besede Stretnutia v čase.

zastavka plna historie.jpg