Obsah

Stavby

Tlačivá

Územné a stavebné konanie

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 100x | 16.10.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 82x | 16.10.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia Stiahnuté: 64x | 16.10.2018

Prehlásenie o vzdaní sa opravného prostriedku Stiahnuté: 77x | 16.10.2018

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 71x | 16.10.2018

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 70x | 16.10.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 68x | 16.10.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením Stiahnuté: 75x | 16.10.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu účelu užívania Stiahnuté: 75x | 16.10.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 131x | 16.10.2018

Stavebný poriadok

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 Stiahnuté: 53x | 16.10.2018

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 118x | 16.10.2018

Ohlásenie jednoduchej stavby Stiahnuté: 76x | 16.10.2018

Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 Stiahnuté: 61x | 16.10.2018

Ohlásenie stavebných úprav, udržiavacích prác Stiahnuté: 64x | 16.10.2018

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby Stiahnuté: 69x | 16.10.2018

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 Stiahnuté: 56x | 16.10.2018

Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby Stiahnuté: 68x | 16.10.2018

Súpisné a orientačné čísla budov

Žiadosť o určenie (zmenu) súpisného, orientačného čísla na budovu Stiahnuté: 88x | 16.10.2018

Žiadosť o zrušenie súpisného, orientačného čísla na budovu Stiahnuté: 74x | 16.10.2018

Stránka

  • 1