Obsah

Tlačivá

Územné a stavebné konanie

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 484x | 16.10.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 359x | 16.10.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia Stiahnuté: 305x | 16.10.2018

Prehlásenie o vzdaní sa opravného prostriedku Stiahnuté: 461x | 16.10.2018

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 330x | 16.10.2018

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 402x | 16.10.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 297x | 16.10.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením Stiahnuté: 379x | 16.10.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu účelu užívania Stiahnuté: 364x | 16.10.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 526x | 16.10.2018

Stavebný poriadok

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 Stiahnuté: 285x | 16.10.2018

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 739x | 16.10.2018

Ohlásenie jednoduchej stavby Stiahnuté: 356x | 16.10.2018

Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 Stiahnuté: 306x | 16.10.2018

Ohlásenie stavebných úprav, udržiavacích prác Stiahnuté: 358x | 16.10.2018

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby Stiahnuté: 299x | 16.10.2018

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 Stiahnuté: 295x | 16.10.2018

Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby Stiahnuté: 277x | 16.10.2018

Súpisné a orientačné čísla budov

Žiadosť o určenie (zmenu) súpisného, orientačného čísla na budovu Stiahnuté: 432x | 16.10.2018

Žiadosť o zrušenie súpisného, orientačného čísla na budovu Stiahnuté: 333x | 16.10.2018

Stránka

  • 1