Obsah

Stavby

Tlačivá

Územné a stavebné konanie

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 314x | 16.10.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 230x | 16.10.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia Stiahnuté: 187x | 16.10.2018

Prehlásenie o vzdaní sa opravného prostriedku Stiahnuté: 216x | 16.10.2018

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 203x | 16.10.2018

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 208x | 16.10.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 180x | 16.10.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením Stiahnuté: 200x | 16.10.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu účelu užívania Stiahnuté: 208x | 16.10.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 345x | 16.10.2018

Stavebný poriadok

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 Stiahnuté: 163x | 16.10.2018

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 423x | 16.10.2018

Ohlásenie jednoduchej stavby Stiahnuté: 241x | 16.10.2018

Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 Stiahnuté: 170x | 16.10.2018

Ohlásenie stavebných úprav, udržiavacích prác Stiahnuté: 199x | 16.10.2018

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby Stiahnuté: 189x | 16.10.2018

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 Stiahnuté: 170x | 16.10.2018

Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby Stiahnuté: 173x | 16.10.2018

Súpisné a orientačné čísla budov

Žiadosť o určenie (zmenu) súpisného, orientačného čísla na budovu Stiahnuté: 255x | 16.10.2018

Žiadosť o zrušenie súpisného, orientačného čísla na budovu Stiahnuté: 190x | 16.10.2018

Stránka

  • 1