Obsah

Tlačivá

Územné a stavebné konanie

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 534x | 16.10.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 389x | 16.10.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia Stiahnuté: 331x | 16.10.2018

Prehlásenie o vzdaní sa opravného prostriedku Stiahnuté: 532x | 16.10.2018

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 28x | 05.01.2024

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 379x | 16.10.2018

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 461x | 16.10.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 331x | 16.10.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením Stiahnuté: 424x | 16.10.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu účelu užívania Stiahnuté: 403x | 16.10.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 584x | 16.10.2018

Stavebný poriadok

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 Stiahnuté: 323x | 16.10.2018

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 794x | 16.10.2018

Ohlásenie jednoduchej stavby Stiahnuté: 391x | 16.10.2018

Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 Stiahnuté: 341x | 16.10.2018

Ohlásenie stavebných úprav, udržiavacích prác Stiahnuté: 403x | 16.10.2018

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby Stiahnuté: 333x | 16.10.2018

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 Stiahnuté: 326x | 16.10.2018

Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby Stiahnuté: 304x | 16.10.2018

Súpisné a orientačné čísla budov

Žiadosť o určenie (zmenu) súpisného, orientačného čísla na budovu Stiahnuté: 471x | 16.10.2018

Stránka