Obsah

Stavby

Tlačivá

Územné a stavebné konanie

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 157x | 16.10.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 136x | 16.10.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia Stiahnuté: 102x | 16.10.2018

Prehlásenie o vzdaní sa opravného prostriedku Stiahnuté: 117x | 16.10.2018

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 111x | 16.10.2018

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 117x | 16.10.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 108x | 16.10.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením Stiahnuté: 118x | 16.10.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu účelu užívania Stiahnuté: 127x | 16.10.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 225x | 16.10.2018

Stavebný poriadok

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 Stiahnuté: 94x | 16.10.2018

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 204x | 16.10.2018

Ohlásenie jednoduchej stavby Stiahnuté: 124x | 16.10.2018

Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 Stiahnuté: 96x | 16.10.2018

Ohlásenie stavebných úprav, udržiavacích prác Stiahnuté: 102x | 16.10.2018

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby Stiahnuté: 115x | 16.10.2018

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 Stiahnuté: 93x | 16.10.2018

Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby Stiahnuté: 103x | 16.10.2018

Súpisné a orientačné čísla budov

Žiadosť o určenie (zmenu) súpisného, orientačného čísla na budovu Stiahnuté: 143x | 16.10.2018

Žiadosť o zrušenie súpisného, orientačného čísla na budovu Stiahnuté: 115x | 16.10.2018

Stránka

  • 1