Obsah

Stavby

Tlačivá

Územné a stavebné konanie

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 133x | 16.10.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 112x | 16.10.2018

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia Stiahnuté: 85x | 16.10.2018

Prehlásenie o vzdaní sa opravného prostriedku Stiahnuté: 100x | 16.10.2018

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 94x | 16.10.2018

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 97x | 16.10.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 92x | 16.10.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením Stiahnuté: 99x | 16.10.2018

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu účelu užívania Stiahnuté: 102x | 16.10.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 166x | 16.10.2018

Stavebný poriadok

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 Stiahnuté: 71x | 16.10.2018

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 154x | 16.10.2018

Ohlásenie jednoduchej stavby Stiahnuté: 101x | 16.10.2018

Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 Stiahnuté: 82x | 16.10.2018

Ohlásenie stavebných úprav, udržiavacích prác Stiahnuté: 84x | 16.10.2018

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby Stiahnuté: 90x | 16.10.2018

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 Stiahnuté: 77x | 16.10.2018

Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby Stiahnuté: 88x | 16.10.2018

Súpisné a orientačné čísla budov

Žiadosť o určenie (zmenu) súpisného, orientačného čísla na budovu Stiahnuté: 122x | 16.10.2018

Žiadosť o zrušenie súpisného, orientačného čísla na budovu Stiahnuté: 95x | 16.10.2018

Stránka

  • 1