Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

archív Faktur, zmluv, objednávok

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.12.2018

Zmluva o dielo

183/2018

70,00 EUR

Kamil Podhorský

Obec Sučany

06.12.2018

Zmluva o dielo

182/2018

70,00 EUR

Vladimír Kondek

Obec Sučany

06.12.2018

Zmluva o dielo

181/2018

70,00 EUR

Nikola Bulejová

Obec Sučany

06.12.2018

Protokol č.01724/2018

180/2018

2,26 EUR

Slovenský pozemkový fond

Obec Sučany

06.12.2018

Kúpna zmluva

179/2018

9 024,00 EUR

Ing.Mačto,Doleželová,Gregor

Obec Sučany

06.12.2018

Kúpna zmluva

178/2018

2 892,00 EUR

Doleželová Elena,Gregor Miroslav

Obec Sučany

04.12.2018

Dohoda č.18/23/50J/28

177/2018

5 829,84 EUR

Úrad práce,soc.vecí a rodiny Martin

Obec Sučany

04.12.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

176/2018

170,02 EUR

Stredoslovenská distribučná,a.s.

Obec Sučany

30.11.2018

Zmluva o poskytnutí plochy na umiestnenie loga

175/2018

1 000,00 EUR

Brantner Fatra

Obec Sučany

29.11.2018

Zmluva o dielo

173/2018

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto Eur

Gajdošová Simona

Obec Sučany

29.11.2018

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

172/2018

348,00 EUR

Galileo Corporation

Obec Sučany

29.11.2018

Zmluva o vytvorení webového sídla

171/2018

960,00 EUR

Galileo Corporation

Obec Sučany

29.11.2018

Zmluva o prevádzke webového sídla

170/2018

598,80 EUR

Galileo Corporation

Obec Sučany

29.11.2018

Zmluva o balíčku GDPR+certifikát SSL

169/2018

330,00 EUR

Galileo Corporation

Obec Sučany

26.11.2018

Zmluva o dielo

168/2018

150,00 EUR

Chromec Ľubomír

Obec Sučany

26.11.2018

Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo

167/2018

Neuvedené

Rybár Martin

Obec Sučany

26.11.2018

Zmluva o pripojení

166/2018

216,36 EUR

SPP-distribúcia

Obec Sučany

26.11.2018

Zmluva o poskytnutí nenávr.fin.príspevku-Jasenná

165/2018

18 277,86 EUR

Žilinský samosprávny kraj

Obec Sučany

16.11.2018

Dohoda o splátkach

163/2018

103,00 EUR

Gerátová Petra

Obec Sučany

16.11.2018

splátka dlhu za nájom po nebohej E.Suchej

162/2018

220,00 EUR

Alexandra Suchá

Obec Sučany

13.11.2018

pripojenie-Odberné miesto námestie SNP č.22

161/2018

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná,a.s.

Obec Sučany

12.11.2018

rozšírenie verejného osvetlenia-Hrabinky

160/2018

1,00 EUR

MATE, s.r.o., Žilina a Jela Mandíková, Žilina

Obec Sučany

09.11.2018

záložné právo na nehnuteľnosti

159/2018

Neuvedené

Poľovnícke združenie Jarolím Sučany

Obec Sučany

09.11.2018

predaj nehnuteľností podľa § 588 a nasl.zákona č.40/1964 Obč.zákonník

158/2018

1,00 EUR

Poľovnícke združenie Jarolím Sučany

Obec Sučany

08.11.2018

administratívno-technický servis-voľby 2018

157/2018

30,00 EUR

Miroslav Mihálik

Obec Sučany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: