Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

archív Faktur, zmluv, objednávok

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.09.2023

Zmluva o dielo

161/2023

200,00 EUR

Duračinský Jozef

Obec Sučany

13.09.2023

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve

158/2023

Neuvedené

AP MEDIA

Obec Sučany

08.09.2023

Nájomná zmluva

160/2023

Neuvedené

Galileo Corporation, Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Sučany

08.09.2023

Servisná zmluva

159/2023

Neuvedené

Galileo Corporation, Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Sučany

08.09.2023

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

157/2023

Neuvedené

Spoločný stavebný úrad

Obec Valča

07.09.2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

156/2023

Neuvedené

Kaderníctvo a holičstvo Oľga Calíková

Obec Sučany

06.09.2023

Dodatok č.2 k ZOD

154/2023

Neuvedené

MARTEL Trade s.r.o.

Obec Sučany

05.09.2023

Dohoda o splátkach

153/2023

513,44 EUR

Kroščenová Tatiana

Obec Sučany

25.08.2023

Zmluva o dielo

152/2023

275,00 EUR

Martin Pročka

Obec Sučany

22.08.2023

Dodatok č.3-poistná zmluva č.8001400077

151/2023

Neuvedené

UNIQA, Krasovského 3986/15, 810 00 Bratislava

Obec Sučany

22.08.2023

Zmluva o prístupe do distrib.sústavy a distribúcii elektriny

150/2023

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Obec Sučany

22.08.2023

Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov

149/2023

70,00 EUR

Psychiatrická liečebňa Sučany, Hradiská 20, 03852 Sučany

Obec Sučany

22.08.2023

Zmluva o dielo

148/2023

340,00 EUR

Cesneková Ľudmila

Obec Sučany

22.08.2023

Zmluva č.2023_KGR_POP3MŠ_PKKE_017

147/2023

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Obec Sučany

22.08.2023

Zmluva č.2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_278

146/2023

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Obec Sučany

14.08.2023

Kúpna zmluva

145/2023

82 740,28 EUR

AP MEDIA

Obec Sučany

07.08.2023

Zmluva o dielo

144/2023

83 795,30 EUR

MK hlas, Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov

Obec Sučany

07.08.2023

Zmluva o dielo

143/2023

42 360,00 EUR

statiCK

Obec Sučany

04.08.2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

142/2023

54 600,00 EUR

Ministerstvo investícií,reg.rozvoja a inform.SR

Obec Sučany

03.08.2023

Zmluva o pripojení malého zdroja-zariadenia na výrobu elektriny

141/2023

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Obec Sučany

03.08.2023

Zmluva o poskytovaní služieb

140/2023

Neuvedené

Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava

Obec Sučany

02.08.2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

139/2023

22 346,05 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Sučany

02.08.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie č.8/2023/OE/TT1.13

138/2023

1 200,00 EUR

Žilinský samosprávny kraj

Obec Sučany

26.07.2023

Zmluva o dielo

137/2023

109 615,37 EUR

Bloco,s.r.o.

Obec Sučany

24.07.2023

Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom

136/2023

Neuvedené

Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, 03601 Martin

Obec Sučany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: