Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

archív Faktur, zmluv, objednávok

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.01.2020

Príloha č.1 Zmluvy o Elektron.službe

13/2020

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 83237 Bratislava

Obec Sučany

24.01.2020

Zmluva o balíkovom účte

12/2020

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 83237 Bratislava

Obec Sučany

24.01.2020

Zmluva o bežnom účte-BD Hradiská

11/2020

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 83237 Bratislava

Obec Sučany

24.01.2020

Dodatok č.5-NFP

10/2020

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Sučany

24.01.2020

Protokol č.02841/2018

09/2020

Neuvedené

Slovenský pozemkový fond

Obec Sučany

22.01.2020

Zmluva o spolupráci

08/2020

Neuvedené

Four Seasons

Obec Sučany

22.01.2020

Dodatok č.2 k zmluve 406100/2018

07/2020

Neuvedené

SPP

Obec Sučany

21.01.2020

Zmluva o dielo

06/2020

256,00 EUR

Marta Rapanova

Obec Sučany

14.01.2020

Kúpna zmluva

05/2020

2 165 789,42 EUR

SOAR sk, a.s. Žilina

Obec Sučany

14.01.2020

Zmluva o dielo

04/2020

70,00 EUR

Boris Vaňko

Obec Sučany

09.01.2020

Úrazové poistenie VPP

03/2020

45,50 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Sučany

09.01.2020

Kúpna zmluva

02/2020

1 280,00 EUR

Vojtech Budzak

Obec Sučany

09.01.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

01/2020

50,00 EUR

SR-správca Psychiatrickej liečebne Sučany

Obec Sučany

27.12.2019

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

171/2019

4 320,00 EUR

Audit consults,s.r.o., M.R.Štefánika 167/16 Považská Bystrica

Obec Sučany

27.12.2019

Hromadná licenčná zmluva

170/2019

80,40 EUR

SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2

Obec Sučany

23.12.2019

Zmluva o dielo

169/2019

332,00 EUR

Ján Skrisa

Obec Sučany

20.12.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

168/2019

2 000,00 EUR

Futbalový oddiel Tatran Sučany

Obec Sučany

20.12.2019

Zmluva o poskytovaní služieb č. Z-2019-039_Mse

167/2019

1 440,00 EUR Jedentisícštyristoštyridsaťeur

Lomtec.com, a.s.

Obec Sučany

20.12.2019

Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenie licencie č. Z-2019-038_Mse

166/2019

2 352,00 EUR Dvetisíctristopäťdesiatdvaeur bez DPH

Lomtec.com, a.s.

Obec Sučany

20.12.2019

Návrh poistnej zmluvy-byty Hrabiny

165/2019

Neuvedené

Kooperativa poisťovňa, a.s. Martin

Obec Sučany

19.12.2019

Zmluva o zabezpečení vystúpenia

164/2019

500,00 EUR

Katarína Čechová

Obec Sučany

19.12.2019

Mandátna zmluva č.03-2019

162/2019

Neuvedené

Ing.Peter Jankovič

Obec Sučany

19.12.2019

Zmluva o poverení so spracúvaním osobných údajov

163/2019

Neuvedené

Ing.Peter Jankovič

Obec Sučany

19.12.2019

Zmluva o poskytnutí NFP

161/2019

97 564,31 EUR

Ministerstvo pôdohosp.a rozvoja vidieka SR

Obec Sučany

18.12.2019

Zmluva o dielo

160/2019

9 052,16 EUR

Martin Kráľ

Obec Sučany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: