Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

archív Faktur, zmluv, objednávok

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.06.2019

Dohoda č.19/23/50J/14

85/2019

Neuvedené

Úrad práce,soc.vecí a rodiny Martin

Obec Sučany

26.06.2019

Kúpna zmluva

84/2019

80 247,65 EUR

JRK Slovensko s.r.o.

Obec Sučany

24.06.2019

Zmluva o dielo

83/2019

500,00 EUR

Filip Jakubes

Obec Sučany

24.06.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

82/2019

81,00 EUR

Národná dialničná spoločnosť

Obec Sučany

19.06.2019

Zmluva o dielo

77/2019

1 500,00 EUR

Gajdošová Simona

Obec Sučany

11.06.2019

Dodatok č.11

76/2019

Neuvedené

Turvod

Obec Sučany

07.06.2019

Zmluva o dielo

75/2019

200,00 EUR

Miroslav Miert

Obec Sučany

05.06.2019

Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke 2016 014

74/2019

Neuvedené

Mesto Martin

Spoločný obecný úrad Sučany

03.06.2019

Poistná zmluva č. 8001400077 v zmysle dodatku č. 1

73/2019

2 219,70 EUR Dvetisícdvestodevätnásť eur 70/100

UNIQUA poisťovňa, a.s.

Obec Sučany

31.05.2019

Dohoda č.19/23/50J/13

72/2019

Neuvedené

Úrad práce,soc.vecí a rodiny Martin

Obec Sučany

30.05.2019

Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí NFP

70/2019

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Sučany

30.05.2019

Zmluva o dielo

71/2019

100,00 EUR

Martin Martinček

Obec Sučany

27.05.2019

Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o právnej pomoci-SOÚ

69/2019

Neuvedené

Mgr. Eva Belicová

Obec Sučany

27.05.2019

Zmluva o výpožičke

68/2019

Neuvedené

Dušan Malko

Obec Sučany

23.05.2019

Zmluva o dielo

67/2019

120,00 EUR

Miroslav Mihálik

Obec Sučany

20.05.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke

66/2019

Neuvedené

Futbalový oddiel Tatran Sučany

Obec Sučany

15.05.2019

Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku

65/2019

Neuvedené

Ivan Skirčák AQ PLUS Dolný Kubín

Obec Sučany

15.05.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

64/2019

Neuvedené

Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina

Obec Sučany

13.05.2019

Zmluva o pripojení

63/2019

129,95 EUR

Stredoslovenská distribučná,a.s.

Obec Sučany

10.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

62/2019

500,00 EUR

ŠK Sučany-Montesori klub Sučany

Obec Sučany

09.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

61/2019

2 250,00 EUR

OZ Centrum enviromentálnejvýchovy Turiec

Obec Sučany

07.05.2019

Zmluva o dielo

60/2019

42 171,07 EUR

Uni glass

Obec Sučany

06.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

59/2019

1 110,00 EUR

Súkromné CVČ JUNIORKLUB

Obec Sučany

06.05.2019

Zmluva o pripojení zariadenia

58/2019

216,61 EUR

Stredoslovenská distribučná,a.s.

Obec Sučany

06.05.2019

Zmluva o pripojení zariadenia

57/2019

216,61 EUR

Stredoslovenská distribučná,a.s.

Obec Sučany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: