Obsah

XIII. Nyáriovský kaštieľ

 

Grófi Nyáryovci spomínajú sa ako prví zemskí páni Sučian. Okrem Sučian prislúchali im osady: Konské, Krpeľany, Nolčovo, Šútovo a Kraľovany.

Títo zemskí páni boli horliví katolíci. Jeden z nich dal vystaviť na mieste terajšieho katolíckeho kostola malú kaplnku pre domácu pobožnosť. Táto kaplnka tvorí strednú čiastku dnešného katolíckeho kostola. Kánonická vizitácia kladie stavbu do roku 1115. 

Spomenutí zemepáni boli praví „rytieri doby“. Túžba po sláve a moci lákala ich od prvopočiatku. A toto bola hlavná príčina ich pádu. Zato iné rodiny zemepánske sa vzmáhali. Nyáryovci čím ďalej, tým viac upadali, prišli o všetok majetok. Posledný Nyáryovec, ktorý zomrel v roku 1885, odchodí z tohto sveta ako žobrák, opatrovaný potomkami tých sučianskych poddaných, nad ktorými táto rodia kedysi pyšne vládla.

Zemskí páni, kde len mohli obmedzovali Sučancom výsady. Gróf Štefan Nyáry bol na vojne, preto držal sa i po vojensky, jazdieval v Sučanoch na strakavom koni v červených šatách, so šabľou pri boku a pištoľom v sedle. Kto ho zbadal, zďaleka sa mu vyhýbal.

Spomenutí grófi boli katolíckeho náboženstva, ale na všetky pohyby a zmeny ihneď reagovali. V 15. storočí prijali učenie Husovo a pracovali na jeho rozšírení. V dobe reformačnej prihlásili sa k učeniu Lutherovmu. Od toho času stali sa celé Sučany evanjelickými. Časom synovia veľkých otcov prestúpili do katolíckej cirkvi a stali sa evanjelikom veľkými nepriateľmi.

Pôvodný náryovský palác stál na lúke pod samou Skalou. Posledný jeho obyvateľ bol istý Sáray. Tento kaštieľ v 18. storočí sa zrútil a čo dobrého materiálu ostalo, použilo sa na stavbu nového náryovského kaštieľa, ktorého majiteľom je teraz Kubány. Roku 1831 slúžil tento kaštieľ za nemocnicu.  V 19. storočí Nyáryovci ho predali. Od tej doby prechádzal z rúk do rúk. Vystriedali sa v ňom mnohí majitelia: Trosner, Ujhelyi, Tomášek, Neumann, Dr. Szombáty, Bazaríny  a konečne Kubány.

ŽILKA, J.: Z minulosti Sučian a ev. a. v. cirkvi sučianskej.1933.

nyari

 

Nyariovský kaštieľ

bývalý Nyáriovský kaštieľ s nádvorím pred asanáciou v Sučanoch

bývalý Nyáriovský kaštieľ s nádvorím pred asanáciou v Sučanoch