Obsah

Sociálne poradenstvo

 

Informácie a poradenstvo pri riešení sociálnej situácie a sociálnych problémov občanov, potvrdzovanie tlačív, poradenstvo pre rodiny, deti, ťažko zdravotne postihnutých a starších občanov, spoločensky neprispôsobivých poskytuje bezplatne oddelenie sociálnych vecí.

 

 

Vybavuje:

OcÚ Sučany – oddelenie sociálnych vecí

 

Kontakt:

Ing. Marta Bobčeková

043/4241020