Obsah

Verejnoprospešné práce

  • pomocné administratívne práce
  • drobné stavebné úpravy
  • upratovanie a iné práce pri úprave verejných priestranstiev  a miestnych komunikáciách
  • kosenie ihrísk,  Základnej školy, Materskej školy, cintorína, parkov 
  • údržba zelene v obci
  • čistenie potoka
  • obhliadky zberných nádob (sklo,plasty), odvoz do Zberného dvora
  • čistenie smetných košov na autobusových zastávkach

Nezamestnaní, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi v obci Sučany a majú záujem o prácu na verejno prospešných prácach sa môžu prihlásiť na OcÚ Sučany

osobne u p. Zelníkovej, alebo na telefonnom  čísle.4241019 v čase úradných hodín.

 So sebou je potrebné doniesť platný občiansky preukaz.