Obsah

2. zastávka: Evanjelický a.v. kostol

Základy evanjelického kostola boli položené v máji r. 1783 a ešte v tom istom roku v jeseni  bol kostol posvätený a odovzdaný do užívania  veriacim. Kostol bol postavený na základe Tolerančného patentu, teda bez veže, zvonov a bez hlavného vchodu z námestia. Po úpravách tohto nariadenia dali sučianski evanjelici v roku 1787 zhotoviť kostolný zvon, v roku1801 pristavali drevenú vežu a v r. 1811 urobili hlavný vchod z námestia. Počas povodne v roku 1813 bol kostol útočiskom mnohých cirkevníkov. Pri požiari v roku 1842 časť kostola aj s vežou zhorela, no ešte väčšiu skazu aj na vnútornom vybavení napáchal požiar v roku 1858. V roku 1859 veriaci  na mieste starého kostola položili základy nového, ktorý za prítomnosti Dr. Karola Kuzmányho v roku 1863 posvätili. Kostol pomáhali budovať a navštevovali i veriaci z okolitých obcí – fílií a tiež z Turian do vybudovania vlastného chrámu.  V roku 1903 bola okolo kostola urobená nová železná ohrada, a to aj vďaka Sučancom žijúcim v Amerike. Na bráne bol nápis: „Dar od rodákov v Amerike v roku 1903.“

Zvony evanjelického kostola boli počas prvej svetovej vojny zrekvirované, zostal len jeden, dnes označovaný ako „Starý“.

Doplňujúce informácie

Evanjelický a.v. kostol stojaci na námestí, pochádza z roku 1783. Po požiaroch a povodniach bol niekoľkokrát prestavaný. Požiar v roku 1858 zanechal z kostola len múry. Pri obnove dostavali vežu a bol  upravený v klasicistickom duchu. Kostol je druhou najvýznamnejšou umelecko-historickou stavbou Sučian. Lutherovo reformačné učenie sa dostalo do Sučian pred r. 1570. Podľa jednej zápisnice prešiel rímskokatolícky kostol okolo r. 1570 do rúk evanjelikom. Prvým sučianskym evanjelickým farárom bol Peter Bendinus.

Ďalšie storočie nebolo ani pre evanjelickú cirkev jednoduchým  obdobím. Až po vydaní Tolerančného patentu Jozefom II.(25. Október 1781) sa život evanjelickej cirkvi začal obnovovať. 15.mája 1783 boli položené základy evanjelického kostola a na jeseň bol posvätený a odovzdaný do užívania. Súčasne s kostolom vznikla v Sučanoch aj škola. Kostol bol bez veže a hlavný vchod nesmel byť z námestia. Vnútorné zariadenie bolo rozostavané naopak ako dnes – oltár bol na strane od námestia( kde je dnes organ ). Začiatkom r. 1801 bola pristavaná malá drevená vežička, na ktorú zavesili dva zvony. Pri požiari 1. mája 1858 kostol zhorel – zhorelo aj vnútorné zariadenie a zostali len múry. Základy nového kostola boli položené 15. mája 1859. Stavba s rozmermi: dĺžka 30m, šírka 13m, výška 12m a veža 39m bola dokončená v r. 1860. Dvojitý kríž staroslovanského slohu, ktorý umiestnili na vežu, meria 2 m. Kostol bol však posvätený a odovzdaný do užívania až v r. 1863 za prítomnosti superintendenta Dr. Karola Kuzmányho. Obraz na oltári znázorňuje Ježiša ako žehná svojich učeníkov pred vstúpením na nebesá. Namaľoval ho prof. Jozef Klemens. Okrem hlavného obrazu je na oltári kópia Liebscherovho obrazu – pastieri prinášajú Ježišovi dary.

co-vidiet/kulturne-pamiatky/ine-vyznamne-stavby-202sk.html

 Pohľad na námestie, kostol, hasičskú stanicu  - začiatok 20. stor.

evanjelický kostol

Stará hasičská zbrojnica 80te roky 20. stor., dnes na jej mieste stojí predajňa zmrzliny

evanjelický kostol

Pohľad na námestie, vzadu stará budova obecného úradu

evanjelický kostol

Kníhkupectvo, dnes predajňa zmrzliny

evanjelický kostol

Budova starého obecného úradu na námestí
evanjelický kostolPohľad na námestie

evanjelický kostol

evanjelický kostol