Obsah

XII. Športový dom

V povojnovom období aj samotní občania v rámci zveľaďovacích akcií prispeli k výstavbe alebo rekonštrukcii viacerých objektov, napríklad 1951 Robotnícky kultúrny dom, 1962 Dom služieb, 1965 požiarna zbrojnica. Významným medzníkom  v sučianskom športovom dianí bol  práve rok 1965, keď bol odovzdaný do používania Športový dom, ktorý sa stal centrom športového života v obci. Jeho výstavba trvala necelých desať rokov. V priestoroch Športového domu bolo zriadené ubytovanie pre deväťdesiatpäť osôb, na prízemí bol bufet s príslušenstvom a veľkou spoločenskou miestnosťou. Nechýbala ani klubová miestnosť, kancelárie a pre športovcov šatne.

Z kroniky

Teda v rokoch 1955 -1957 konali sa rôzne projekčné a prípravné práce a sa aj započalo stavať v roku 1959, a to zásluhou niektorých obetavých členov TJ Tatran Sučany. Projekty a plány sa upresnili a budova sa postavila. V rokoch 1960- 1965 prešla budova Športového domu do akcie „Z“ a investorom sa stal Miestny národný výbor Sučany. Možno plným právom vysloviť plné uznanie za túto peknú budovu J. Lepišovi, J. Rendkovi, M. Turancovi, J. Roháčikovi, J. Matuľovi, V. a P. Koyšovi, V. Závodskému a Ľ. Dubnicajovi. Na tejto budove sa odpracovalo celkom 69 684 brigádnických hodín a sa na nej zúčastnilo celkom 631 brigádnikov. Aktívne sa na prácach zúčastňovali: J. Bielený, P. Stehlík, M. Stavinská, Ľ. Škuta, K. Plávka, F. Fúra, A. Koyš, R. Rendko, Ing. R. Martinček, J. Koyš, J. Matúška, V. Siakeľ, J. Skokňa, E. Páluš, Ľ. Stavinský a ďalší. Náklady na celú stavbu činili 1 461 000,- Kčs.

Zápis z kroniky obce Sučany

Športový dom

 

Športový dom

Športový dom