Obsah

Rozpočet

2024

1. zmena rozpočtu obce Sučany 2024 Stiahnuté: 17x | 04.03.2024

Rozpočet na roky 2024_2026 spolu s programovým rozpočtom.pdf Stiahnuté: 51x | 15.12.2023

2023

8. zmena rozpočtu obce Sučany Stiahnuté: 31x | 10.01.2024

Monitorovacia správa o plnení progr. rozp. k 30. 6. 2023.pdf Stiahnuté: 39x | 07.01.2024

7. zmena rozpočtu obce Sučany Stiahnuté: 44x | 30.10.2023

6. zmena rozpočtu obce Sučany Stiahnuté: 53x | 22.09.2023

Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke 2022 Stiahnuté: 70x | 19.07.2023

Konsolidovaná výročná správa 2022 Stiahnuté: 58x | 19.07.2023

5. zmena rozpočtu obce Sučany Stiahnuté: 57x | 28.06.2023

Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke 2022 Stiahnuté: 72x | 25.05.2023

4. zmena rozpočtu obce Sučany Stiahnuté: 69x | 10.05.2023

3. zmena rozpočtu obce Sučany Stiahnuté: 93x | 17.04.2023

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu za r. 2022_Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2022 Stiahnuté: 71x | 06.04.2023

Príloha č.1 k Záverečnému účtu Obce Sučany 2022 - čerpanie rozpočtu k 31.12.2022 Stiahnuté: 77x | 06.04.2023

Záverečný účet Obce Sučany 2022 Stiahnuté: 87x | 06.04.2023

2. zmena rozpočtu obce Sučany.pdf Stiahnuté: 141x | 17.02.2023

1. zmena rozpočtu obce Sučany.pdf Stiahnuté: 168x | 16.12.2022

Rozpočet na roky 2023_2025.pdf Stiahnuté: 166x | 01.12.2022

2022

Návrh rozpočtu na roky 2023-2025 spolu s programovým rozpočtom2023-2025 Stiahnuté: 198x | 30.09.2022

Konsolidovaná výročná správa 2021.pdf Stiahnuté: 153x | 05.09.2022

Stránka