Obsah

Rozpočet

2019

Konsolidovaná výročná správa za r. 2018 Stiahnuté: 44x | 17.12.2019

Návrh rozpočtu na r. 2020-2022 Stiahnuté: 60x | 26.11.2019

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 Stiahnuté: 238x | 02.10.2018

Schválený rozpočet na roky 2020 - 2022 Stiahnuté: 54x | 17.12.2019

Schválený rozpočet obce Sučany na roky 2019-2021 Stiahnuté: 293x | 17.11.2018

Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za r. 2018 Stiahnuté: 31x | 17.12.2019

2018

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za 1. polrok 2018 Stiahnuté: 132x | 24.08.2018

Konsolidovaná výročná správa obce Sučany za rok 2017 Stiahnuté: 222x | 24.08.2018

Návrh zmeny rozpočtu k 10.01.2018 Stiahnuté: 136x | 10.01.2018

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Sučany - Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2018 Stiahnuté: 83x | 31.05.2019

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce za r. 2018 - Čerpanie rozpočtu za r. 2018 Stiahnuté: 75x | 31.05.2019

Schválená zmena rozpočtu k 24.04.2018 Stiahnuté: 130x | 24.04.2018

Schválená zmena rozpočtu k 24.10.2018 Stiahnuté: 122x | 13.12.2018

Schválený rozpočet na roky 2018-2020 Stiahnuté: 135x | 13.12.2017

Správa audítora k účtovnej závierke za r. 2018 Stiahnuté: 85x | 05.06.2019

Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2017 Stiahnuté: 144x | 31.12.2017

Záverečný účet obce za r. 2018 Stiahnuté: 94x | 03.06.2019

2017

Čerpanie rozpočtu za rok 2017 k 31.12.2017 Stiahnuté: 146x | 31.12.2017

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2017 Stiahnuté: 165x | 06.04.2018

Návrh programového rozpočtu na rok 2017 - 2019 Stiahnuté: 126x | 25.11.2016

Stránka