Obsah

Rozpočet

2022

Príloha č. 2 k záverečnému účtu obce za r. 2021 - hodnotiaca správa k programovému rozpočtu Stiahnuté: 20x | 01.04.2022

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce za r. 2021 - čerpanie rozpočtu k 31.12.2021 Stiahnuté: 18x | 01.04.2022

Záverečný účet obce za r. 2021 Stiahnuté: 17x | 01.04.2022

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu za r. 2021_Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2021 Stiahnuté: 15x | 01.04.2022

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu za r. 2021_Rozpočet 2021_čerpanie k 31122021 Stiahnuté: 15x | 01.04.2022

Záverečný účet Obce Sučany_2021 Stiahnuté: 60x | 01.04.2022

2021

Konsolidovaná výročná správa 2020 Stiahnuté: 26x | 27.01.2022

Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke 2020 Stiahnuté: 21x | 27.01.2022

Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke 2020 Stiahnuté: 24x | 27.01.2022

schválený rozpočet na 2022_2024 Stiahnuté: 41x | 20.12.2021

návrh rozpočtu na roky 2022_2023_2024 spolu s programovým rozpočtom Stiahnuté: 55x | 28.11.2021

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Sučany - Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2020 Stiahnuté: 145x | 04.04.2021

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce za r. 2020 - Čerpanie rozpočtu za r. 2020 Stiahnuté: 121x | 04.04.2021

Záverečný účet obce Sučany za rok 2020 Stiahnuté: 159x | 04.04.2021

2020

Schválený rozpočet na roky 2021 - 2023 Stiahnuté: 164x | 30.12.2020

Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za r. 2019 Stiahnuté: 130x | 14.12.2020

Konsolidovaná výročná správa za rok 2019 Stiahnuté: 151x | 07.12.2020

Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2019 Stiahnuté: 151x | 01.12.2020

Návrh rozpočtu na roky 2021 - 2023 Stiahnuté: 196x | 28.11.2020

Záverečný účet Obce Sučany_2019 Stiahnuté: 172x | 18.06.2020

Stránka