Obsah

Rozpočet

2019

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 Stiahnuté: 182x | 02.10.2018

Schválený rozpočet obce Sučany na roky 2019-2021 Stiahnuté: 218x | 17.11.2018

2018

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za 1. polrok 2018 Stiahnuté: 97x | 24.08.2018

Konsolidovaná výročná správa obce Sučany za rok 2017 Stiahnuté: 146x | 24.08.2018

Návrh zmeny rozpočtu k 10.01.2018 Stiahnuté: 93x | 10.01.2018

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Sučany - Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2018 Stiahnuté: 42x | 31.05.2019

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce za r. 2018 - Čerpanie rozpočtu za r. 2018 Stiahnuté: 40x | 31.05.2019

Schválená zmena rozpočtu k 24.04.2018 Stiahnuté: 98x | 24.04.2018

Schválená zmena rozpočtu k 24.10.2018 Stiahnuté: 87x | 13.12.2018

Schválený rozpočet na roky 2018-2020 Stiahnuté: 101x | 13.12.2017

Správa audítora k účtovnej závierke za r. 2018 Stiahnuté: 42x | 05.06.2019

Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2017 Stiahnuté: 106x | 31.12.2017

Záverečný účet obce za r. 2018 Stiahnuté: 44x | 03.06.2019

2017

Čerpanie rozpočtu za rok 2017 k 31.12.2017 Stiahnuté: 102x | 31.12.2017

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2017 Stiahnuté: 92x | 06.04.2018

Návrh programového rozpočtu na rok 2017 - 2019 Stiahnuté: 89x | 25.11.2016

Návrh rozpočtu na rok 2017-2019 Stiahnuté: 102x | 25.11.2016

Návrh rozpočtu na roky 2018-2020 Stiahnuté: 87x | 24.11.2017

schválená zmena rozpočtu k 13.12.2017 Stiahnuté: 104x | 13.12.2017

Schválený programový rozpočet na rok 2017-2019 Stiahnuté: 134x | 13.12.2016

Stránka