Obsah

Rozpočet

2020

Schválený rozpočet na roky 2021 - 2023 Stiahnuté: 6x | 30.12.2020

Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za r. 2019 Stiahnuté: 22x | 14.12.2020

Konsolidovaná výročná správa za rok 2019 Stiahnuté: 15x | 07.12.2020

Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2019 Stiahnuté: 21x | 01.12.2020

Návrh rozpočtu na roky 2021 - 2023 Stiahnuté: 24x | 28.11.2020

Záverečný účet Obce Sučany_2019 Stiahnuté: 51x | 18.06.2020

schvaleny rozpocet na roky 2020 - 2022 Stiahnuté: 60x | 18.06.2020

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2019 Stiahnuté: 52x | 18.06.2020

2019

Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2019 Stiahnuté: 39x | 05.06.2020

Záverečný účet obce Sučany za rok 2019 Stiahnuté: 36x | 05.06.2020

Konsolidovaná výročná správa za r. 2018 Stiahnuté: 139x | 17.12.2019

Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za r. 2018 Stiahnuté: 93x | 17.12.2019

Schválený rozpočet na roky 2020 - 2022 Stiahnuté: 140x | 17.12.2019

Návrh rozpočtu na r. 2020-2022 Stiahnuté: 120x | 26.11.2019

Schválený rozpočet obce Sučany na roky 2019-2021 Stiahnuté: 378x | 17.11.2018

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 Stiahnuté: 316x | 02.10.2018

2018

Správa audítora k účtovnej závierke za r. 2018 Stiahnuté: 149x | 05.06.2019

Záverečný účet obce za r. 2018 Stiahnuté: 188x | 03.06.2019

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce za r. 2018 - Čerpanie rozpočtu za r. 2018 Stiahnuté: 140x | 31.05.2019

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Sučany - Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2018 Stiahnuté: 157x | 31.05.2019

Stránka