Obsah

Rozpočet

2023

Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke 2022 Stiahnuté: 7x | 25.05.2023

4. zmena rozpočtu obce Sučany Stiahnuté: 11x | 10.05.2023

3. zmena rozpočtu obce Sučany Stiahnuté: 33x | 17.04.2023

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu za r. 2022_Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2022 Stiahnuté: 17x | 06.04.2023

Príloha č.1 k Záverečnému účtu Obce Sučany 2022 - čerpanie rozpočtu k 31.12.2022 Stiahnuté: 14x | 06.04.2023

Záverečný účet Obce Sučany 2022 Stiahnuté: 20x | 06.04.2023

2. zmena rozpočtu obce Sučany.pdf Stiahnuté: 88x | 17.02.2023

1. zmena rozpočtu obce Sučany.pdf Stiahnuté: 108x | 16.12.2022

Rozpočet na roky 2023_2025.pdf Stiahnuté: 79x | 01.12.2022

2022

Návrh rozpočtu na roky 2023-2025 spolu s programovým rozpočtom2023-2025 Stiahnuté: 118x | 30.09.2022

Konsolidovaná výročná správa 2021.pdf Stiahnuté: 64x | 05.09.2022

Sprava auditora_KUZ_K-VS_2021_komplet_sVS.pdf Stiahnuté: 54x | 05.09.2022

Príloha č. 2 k záverečnému účtu obce za r. 2021 - hodnotiaca správa k programovému rozpočtu Stiahnuté: 89x | 01.04.2022

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce za r. 2021 - čerpanie rozpočtu k 31.12.2021 Stiahnuté: 84x | 01.04.2022

Záverečný účet obce za r. 2021 Stiahnuté: 97x | 01.04.2022

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu za r. 2021_Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2021 Stiahnuté: 93x | 01.04.2022

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu za r. 2021_Rozpočet 2021_čerpanie k 31122021 Stiahnuté: 98x | 01.04.2022

Záverečný účet Obce Sučany_2021 Stiahnuté: 202x | 01.04.2022

2021

Konsolidovaná výročná správa 2020 Stiahnuté: 93x | 27.01.2022

Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke 2020 Stiahnuté: 83x | 27.01.2022

Stránka