Obsah

Rozpočet

2023

1. zmena rozpočtu obce Sučany.pdf Stiahnuté: 40x | 16.12.2022

Rozpočet na roky 2023_2025.pdf Stiahnuté: 42x | 01.12.2022

2022

Návrh rozpočtu na roky 2023-2025 spolu s programovým rozpočtom2023-2025 Stiahnuté: 94x | 30.09.2022

Konsolidovaná výročná správa 2021.pdf Stiahnuté: 46x | 05.09.2022

Sprava auditora_KUZ_K-VS_2021_komplet_sVS.pdf Stiahnuté: 42x | 05.09.2022

Príloha č. 2 k záverečnému účtu obce za r. 2021 - hodnotiaca správa k programovému rozpočtu Stiahnuté: 70x | 01.04.2022

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce za r. 2021 - čerpanie rozpočtu k 31.12.2021 Stiahnuté: 71x | 01.04.2022

Záverečný účet obce za r. 2021 Stiahnuté: 81x | 01.04.2022

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu za r. 2021_Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2021 Stiahnuté: 67x | 01.04.2022

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu za r. 2021_Rozpočet 2021_čerpanie k 31122021 Stiahnuté: 82x | 01.04.2022

Záverečný účet Obce Sučany_2021 Stiahnuté: 182x | 01.04.2022

2021

Konsolidovaná výročná správa 2020 Stiahnuté: 77x | 27.01.2022

Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke 2020 Stiahnuté: 68x | 27.01.2022

Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke 2020 Stiahnuté: 86x | 27.01.2022

schválený rozpočet na 2022_2024 Stiahnuté: 111x | 20.12.2021

návrh rozpočtu na roky 2022_2023_2024 spolu s programovým rozpočtom Stiahnuté: 106x | 28.11.2021

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Sučany - Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2020 Stiahnuté: 200x | 04.04.2021

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce za r. 2020 - Čerpanie rozpočtu za r. 2020 Stiahnuté: 177x | 04.04.2021

Záverečný účet obce Sučany za rok 2020 Stiahnuté: 215x | 04.04.2021

2020

Schválený rozpočet na roky 2021 - 2023 Stiahnuté: 227x | 30.12.2020

Stránka