Obsah

Rozpočet

2021

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Sučany - Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2020 Stiahnuté: 80x | 04.04.2021

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce za r. 2020 - Čerpanie rozpočtu za r. 2020 Stiahnuté: 72x | 04.04.2021

Záverečný účet obce Sučany za rok 2020 Stiahnuté: 92x | 04.04.2021

2020

Schválený rozpočet na roky 2021 - 2023 Stiahnuté: 109x | 30.12.2020

Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za r. 2019 Stiahnuté: 84x | 14.12.2020

Konsolidovaná výročná správa za rok 2019 Stiahnuté: 74x | 07.12.2020

Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2019 Stiahnuté: 91x | 01.12.2020

Návrh rozpočtu na roky 2021 - 2023 Stiahnuté: 106x | 28.11.2020

Záverečný účet Obce Sučany_2019 Stiahnuté: 126x | 18.06.2020

schvaleny rozpocet na roky 2020 - 2022 Stiahnuté: 143x | 18.06.2020

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2019 Stiahnuté: 119x | 18.06.2020

2019

Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2019 Stiahnuté: 94x | 05.06.2020

Záverečný účet obce Sučany za rok 2019 Stiahnuté: 97x | 05.06.2020

Konsolidovaná výročná správa za r. 2018 Stiahnuté: 192x | 17.12.2019

Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za r. 2018 Stiahnuté: 151x | 17.12.2019

Schválený rozpočet na roky 2020 - 2022 Stiahnuté: 211x | 17.12.2019

Návrh rozpočtu na r. 2020-2022 Stiahnuté: 184x | 26.11.2019

Schválený rozpočet obce Sučany na roky 2019-2021 Stiahnuté: 441x | 17.11.2018

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 Stiahnuté: 381x | 02.10.2018

2018

Správa audítora k účtovnej závierke za r. 2018 Stiahnuté: 238x | 05.06.2019

Stránka