Obsah

Rozpočet

2021

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Sučany - Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2020 Stiahnuté: 41x | 04.04.2021

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce za r. 2020 - Čerpanie rozpočtu za r. 2020 Stiahnuté: 40x | 04.04.2021

Záverečný účet obce Sučany za rok 2020 Stiahnuté: 48x | 04.04.2021

2020

Schválený rozpočet na roky 2021 - 2023 Stiahnuté: 80x | 30.12.2020

Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za r. 2019 Stiahnuté: 61x | 14.12.2020

Konsolidovaná výročná správa za rok 2019 Stiahnuté: 53x | 07.12.2020

Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2019 Stiahnuté: 66x | 01.12.2020

Návrh rozpočtu na roky 2021 - 2023 Stiahnuté: 74x | 28.11.2020

Záverečný účet Obce Sučany_2019 Stiahnuté: 100x | 18.06.2020

schvaleny rozpocet na roky 2020 - 2022 Stiahnuté: 124x | 18.06.2020

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2019 Stiahnuté: 100x | 18.06.2020

2019

Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2019 Stiahnuté: 76x | 05.06.2020

Záverečný účet obce Sučany za rok 2019 Stiahnuté: 75x | 05.06.2020

Konsolidovaná výročná správa za r. 2018 Stiahnuté: 175x | 17.12.2019

Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za r. 2018 Stiahnuté: 132x | 17.12.2019

Schválený rozpočet na roky 2020 - 2022 Stiahnuté: 186x | 17.12.2019

Návrh rozpočtu na r. 2020-2022 Stiahnuté: 163x | 26.11.2019

Schválený rozpočet obce Sučany na roky 2019-2021 Stiahnuté: 418x | 17.11.2018

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 Stiahnuté: 361x | 02.10.2018

2018

Správa audítora k účtovnej závierke za r. 2018 Stiahnuté: 210x | 05.06.2019

Stránka