Obsah

Rozpočet

2019

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 Stiahnuté: 59x | 02.10.2018

Schválený rozpočet obce Sučany na roky 2019-2021 Stiahnuté: 85x | 17.11.2018

2018

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za 1. polrok 2018 Stiahnuté: 30x | 24.08.2018

Konsolidovaná výročná správa obce Sučany za rok 2017 Stiahnuté: 35x | 24.08.2018

Návrh zmeny rozpočtu k 10.01.2018 Stiahnuté: 31x | 10.01.2018

Schválená zmena rozpočtu k 24.04.2018 Stiahnuté: 30x | 24.04.2018

Schválená zmena rozpočtu k 24.10.2018 Stiahnuté: 21x | 13.12.2018

Schválený rozpočet na roky 2018-2020 Stiahnuté: 37x | 13.12.2017

Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2017 Stiahnuté: 35x | 31.12.2017

2017

Čerpanie rozpočtu za rok 2017 k 31.12.2017 Stiahnuté: 29x | 31.12.2017

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2017 Stiahnuté: 25x | 06.04.2018

Návrh programového rozpočtu na rok 2017 - 2019 Stiahnuté: 24x | 25.11.2016

Návrh rozpočtu na rok 2017-2019 Stiahnuté: 27x | 25.11.2016

Návrh rozpočtu na roky 2018-2020 Stiahnuté: 23x | 24.11.2017

schválená zmena rozpočtu k 13.12.2017 Stiahnuté: 30x | 13.12.2017

Schválený programový rozpočet na rok 2017-2019 Stiahnuté: 34x | 13.12.2016

Schválený rozpočet na rok 2017 - 2019 Stiahnuté: 30x | 13.12.2016

Záverečný účet Obce Sučany za rok 2017 Stiahnuté: 28x | 06.04.2018

2016

Čerpanie rozpočtu rok 2016 Stiahnuté: 29x | 28.04.2017

Dodatok správy audítora k výročnej správe za rok 2016 Stiahnuté: 27x | 08.09.2017

Stránka