Obsah

Rozpočet

2012

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012 Stiahnuté: 129x | 31.12.2012

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012 Stiahnuté: 144x | 31.12.2012

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012 Stiahnuté: 126x | 31.12.2012

Výročná správa za rok 2012 Stiahnuté: 147x | 01.01.2012

Správa audítora za rok 2012 Stiahnuté: 140x | 01.01.2012

Plnenie programového rozpočtu za rok 2012 Stiahnuté: 128x | 01.01.2012

Záverečný účet obce za rok 2012 Stiahnuté: 133x | 01.01.2012

Schválený rozpočet obce na obdobie 2012-2014 Stiahnuté: 167x | 01.01.2012

2011

Vyročná správa obce za rok 2011 Stiahnuté: 141x | 01.01.2011

Záverečný účet obce za rok 2011 Stiahnuté: 137x | 01.01.2011

Čerpanie rozpočtu za rok 2011 Stiahnuté: 174x | 01.01.2011

Plnenie programového rozpočtu za rok 2011 Stiahnuté: 199x | 01.01.2011

Správa audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2011 Stiahnuté: 137x | 01.01.2011

Stanovisko hlavného kotrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2011 Stiahnuté: 184x | 01.01.2011

2010

Záverečný účet obce za rok 2010 Stiahnuté: 149x | 01.01.2010

Záverečný účet obce za rok 2010 Stiahnuté: 130x | 01.01.2010

Čerpanie rozpočtu obce za rok 2010 Stiahnuté: 122x | 01.01.2010

Čerpanie rozpočtu obce za rok 2010 Stiahnuté: 121x | 01.01.2010

Čerpanie rozpočtu obce za rok 2010 Stiahnuté: 127x | 01.01.2010

Čerpanie rozpočtu obce za rok 2010 Stiahnuté: 121x | 01.01.2010

Stránka