Obsah

Osobnosti

Osobnosti

# A Á Ä B C Č D Ď DZ E É F G H CH I Í J K L Ĺ Ľ M N Ň O Ó Ô P Q R Ŕ S Š T Ť U Ú V W X Y Ý Z Ž

BAZOVSKÝ PAVOL

(25.1.1819 Martin - 30.5.1898 Sučany)
učiteľ, včelár, od r. 1852 v Sučanoch

BURIUS JÁN

(1606 Liptovský Ján-1670 Sučany)
od r. 1654 ev. farár v Sučanoch
Dielo: preklad z češtiny do slovenčiny „Augsburské vyznanie", venoval ho turčianskemu bratstvu (seniorátu).

DOLEŽAL AUGUSTÍN

(27.3.1737 Skalica - 23.3.1802 Sučany)
Narodil sa v meštiansko-remeselníckej rodine, barokový básnik, učiteľ, kazateľ, v Sučanoch pôsobil od r. 1783 do 1802.

EUGEN LAZIŠŤAN  1

EUGEN LAZIŠŤAN

(8.3.1917 - 6.1.2006)
uznesenie OZ z 15. 4.1999, významný fotograf, autor a spoluautor mnohých publikácií, redaktor, kultúrny pracovník.

#

EVER PÚČEK

( 21.12.1931, VRÚTKY)
(Uznesením OcZ číslo 9/2011 mu bolo udelené čestné občianstvo za významné zásluhy o rozvoj kultúry v oblasti výtvarného umenia )

GRONER ADAM JÁN

(14.12.1861 Hodruša-15.8.1899 Sučany)
zberateľ ľudových piesní, zbormajster, učiteľ, od r.1895 v Sučanoch

HODŽA JÁN MILOSLAV

(19.7.1856 Sučany-7.5.1941 Modra)
publicista, osvetový pracovník, ev. farár, brat Milana Hodžu.

HODŽA MILAN, PHDR. UNIV. PROFESOR, JUDR.H.C.

(1.2.1878 Sučany - 27.6.1944 Clearwater, USA)
Pochádzal z poprednej národnouvedomelej rodiny. Strýko Michal Miloslav Hodža, blízky spolupracovník Ľ. Štúra, otec Ondrej Hodža, člen štúrovskej družiny, matka Klementína, rod. Plechová, manželka Irena rod. Pivková. Novinár, politik, vedecký pracovník, najvýznamnejšia osobnosť našich moderných dejín.

HODŽA ONDREJ SLAVOSLAV

(15. september 1819, Rakša - 28. júl 1888, Sučany)

HROBOŇ JÁN MILOSLAV

(13.8.1859 Liptovská Sielnica-16.6.1914 Český Těšín)
učiteľ, národopisec, osvetový pracovník, v r. 1882-83 pomocný učiteľ v Sučanoch

JAMRIŠKA DUŠAN, PL. GŠT.

(21.9.1903 Mošovce-10.10.1979 Sučany)
vysoký povstalecký dôstojník

JÁN KONVIT

(19.12.1922 - 30.4.2003)
uznesenie OZ z 12.12.2001 ev.a.v. farár, emeritný senior, za celoživotné dielo a prácu v prospech občanov Sučian. V roku 2008 mu bola in memoriam udelená Pamätná medaila mesta Martin a obce Sučany pri príležitosti 130.výročia narodenia Milana Hodžu.

#

JÁN PATRÍK

(1927 - 2010)
(Uznesením OZ 3/2011 mu bolo udelené čestné občianstvo za vzornú reprezentáciu a propagáciu našej obce doma a v zahraničí)

KOŽUCH ONDREJ, ING.

(10.2.1911 Sučany-5.9.1944 Sp. N. Ves)
geológ, npor., povstalecký dôstojník, padol pri obrane Spišskej Novej Vsi.

KUORKA JUR

(3.1.1811 Karlová - 3.2.1848 Sučany)
publicista, ev. farár, autor prvých dejín Sučian: Pokračujíci historia aneb pamětnosti cirkvi evanj. sučanské sepsal Jiři Kuorka S.B.K. 1844.

LANGSFELD JURAJ

(16.10.1825 Sučany - 22.6.1849 Kremnica)
Otec Ján Langsfeld, roľník, matka Katarína, rod. Rizmanová, mal dve sestry a troch bratov.
Učiteľ, dobrovoľnícky dôstojník.

MORIC RUDO, PHDR., NÁRODNÝ UMELEC

(27.3.1921 Sučany - 26.11.1985 Bratislava)
pochádzal zo železničiarskej rodiny, otec Andrej, matka Jozefína, rod. Zacharová, manželka Žofia, rod. Sedláčková.
Učiteľ, spisovateľ, vydavateľ, kultúrny pracovník

PAVOL JAMRIŠKA

(24.1.1907 - 5.7.2002)
uznesenie OZ z 27.2.2002 za dlhodobú prácu a angažovanosť vo verejných funkciách v obci Sučany.

RUDOLF PETRÁK 1

RUDOLF PETRÁK

(3.9.1917 Sučany - 11.3.1972 Greenwich, USA)
operný spevák, sólista opery SND a dlhoročný člen New York City Opera Company, prvý slovenský operný spevák pôsobiaci v USA

RUPPELDT FEDOR

(1.6.1866 L. Mikuláš-25.8.1979 Žilina)
spisovateľ, prekladateľ, ev. farár, v r.1916-1921 pôsobil v Sučanoch

SINAPIUS - HORČIČKA DANIEL

(3.9.1640 Sučany - 27.1. 1688 Levoča)
Otec Michal Sinapius-Horčička, ev. kazateľ v Sučanoch, matka Barbora, rod. Lycinová,
evanjelický kňaz, spisovateľ, prekladateľ

SINAPIUS - HORIČKA MICHAL

(1593 Beckov - 13.10.1653 Sučany)
Otec Daniela Sinapiusa-Horčičku. V Sučanoch pôsobil v r. 1630-1653, bol dekanom (dozorcom škôl) a seniorom. Za zásluhy dostal od zemepánov zemiansky titul (nobilis).

ŠKULTÉTY JOZEF

(26.6.1853 Potok-19.1.1948 Martin)
prozaik, literárny historik a kritik, jazykovedec, publicista, redaktor, správca Matice slovenskej, univerzitný profesor, v r. 1871-73 pomocný učiteľ v Sučanoch

VANECIUS ELIÁŠ

(29.9.1676 Sučany - zomrel po r. 1737 na neznámom mieste)
Jeho otec Mikuláš bol evanjelický kňaz v Sučanoch, matka Katarína rod. Buriusová asi vnučka sučianskeho ev. kňaza Jána Buria.