Obsah

Rozpočet

2018

Záverečný účet obce za r. 2018 Stiahnuté: 244x | 03.06.2019

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce za r. 2018 - Čerpanie rozpočtu za r. 2018 Stiahnuté: 189x | 31.05.2019

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce Sučany - Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2018 Stiahnuté: 207x | 31.05.2019

Schválená zmena rozpočtu k 24.10.2018 Stiahnuté: 237x | 13.12.2018

Konsolidovaná výročná správa obce Sučany za rok 2017 Stiahnuté: 512x | 24.08.2018

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za 1. polrok 2018 Stiahnuté: 257x | 24.08.2018

Schválená zmena rozpočtu k 24.04.2018 Stiahnuté: 233x | 24.04.2018

Návrh zmeny rozpočtu k 10.01.2018 Stiahnuté: 242x | 10.01.2018

Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2017 Stiahnuté: 269x | 31.12.2017

Schválený rozpočet na roky 2018-2020 Stiahnuté: 244x | 13.12.2017

2017

Výročná správa za rok 2017 Stiahnuté: 89x | 03.10.2019

Záverečný účet Obce Sučany za rok 2017 Stiahnuté: 210x | 06.04.2018

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2017 Stiahnuté: 284x | 06.04.2018

Čerpanie rozpočtu za rok 2017 k 31.12.2017 Stiahnuté: 244x | 31.12.2017

schválená zmena rozpočtu k 13.12.2017 Stiahnuté: 226x | 13.12.2017

Návrh rozpočtu na roky 2018-2020 Stiahnuté: 206x | 24.11.2017

Schválený rozpočet na rok 2017 - 2019 Stiahnuté: 172x | 13.12.2016

Schválený programový rozpočet na rok 2017-2019 Stiahnuté: 299x | 13.12.2016

Návrh programového rozpočtu na rok 2017 - 2019 Stiahnuté: 228x | 25.11.2016

Návrh rozpočtu na rok 2017-2019 Stiahnuté: 208x | 25.11.2016

Stránka