Obsah

V. Schulzova vila

V roku 1878 Ľudovít Schulz založil v Sučanoch tehelňu. Vyrábala surovú, ohňovzdornú a rebrovú tehlu, škridlu a drenážne rúry. Zamestnávala tridsať až stodvadsať robotníkov a v roku 1907 v nej pracovali aj Taliani. Schulz tehelňu viackrát rozširoval,najmä v rokoch 1904 a 1907, pritom postupne zlepšoval aj strojové vybavenie. Ročná produkcia tehelne predstavovala približne päťstotisíc kusov rôzneho tovaru. V roku 1909 prešiel podnik na akciovú spoločnosť s miliónom korún základného kapitálu. Väčšina akcionárov pochádzala z okruhu Schulzových príbuzných a ústredná správa sídlila v Budapešti.

Naproti katolíckej fare za štátnou cestou stoja tri schulzovské vily, patriace bratom  Schulzovcom. Jedna z týchto víl, najbližšia železničnej trate ležiaca, je vlastne bývalým Tomašekovským kaštieľom, majúci vážnejší vzhľad, ostatné dve vily pôsobia už živším dojmom. Kolo týchto je rozosiata rozsiahla pečlive pestovaná záhrada, takže tieto vily sú najkrajším zákutím Sučian, tým viac, že ležia pri železničnej trati a frekventovanej krajinskej ceste.“

 

Doplňujúce informácie

V roku 1878 Ľudovít Schulz založil v Sučanoch tehelňu. Vyrábala surovú, ohňovzdornú a rebrovú tehlu, škridlu a drenážne rúry. Zamestnávala tridsať až stodvadsať robotníkov a v roku 1907 v nej pracovali aj Taliani. Ročná produkcia tehelne predstavovala približne päťstotisíc kusov rôzneho tovaru. V roku 1909 podnik prešiel na akciovú spoločnosť s miliónom korún základného kapitálu. Väčšina akcionárov pochádzala z okruhu Schulzových príbuzných a ústredná správa sídlila v Budapešti.

http://www.laterarius.sk/stranky/supis-tehelni.php?&str=25

Schulzove vily - obytná Schulzova vila v pozadí a vila správcu vpredu vpravo

Schultzove vily _ obytná Schulzova vila. pozadí a vila správcu vpredu vpravo

Schulzova vila

Schulzova vila

Riaditeľstvo Schulzovských tehelní, neskôr lekáreň

Riaditeľstvo Schulzovských tehelní, neskôr lekáreň

Vstup do tehelne

Tehelňa pohľad z Breziny

Tehelňa pohľad z Breziny

požiar v roku 1948

požiar v roku 1948

Tehelňa po požiari

Tehelňa po požiari