Obsah

Byty

VZN obce Sučany č. 03/2014 o podmienkach prideľovania a užívania obecných nájomných bytov

 

č. účtu bytový dom Hradiská 879 (zábezpeka): SK73 0900 0000 0051 6749 5597 

č. účtu bytový dom Hradiská 879 (bežný účet, nájomné, nedoplatky): SK91 0900 0000 0051 6513 9628

Tlačivá

Žiadosť o pridelenie bytu Stiahnuté: 866x | 18.10.2018

Žiadosť o predĺženie nájmu bytu Stiahnuté: 332x | 20.02.2019

Stránka

  • 1