Obsah

Byty

VZN obce Sučany č. 03/2014 o podmienkach prideľovania a užívania obecných nájomných bytov

 

č. účtu bytový dom Hradiská 879 (zábezpeka): SK73 0900 0000 0051 6749 5597 

č. účtu bytový dom Hradiská 879 (bežný účet, nájomné, nedoplatky): SK91 0900 0000 0051 6513 9628

 

poradovník na obecné nájomné byty na ul. Hradiská a Tehelná:

 

 

Typ bytu - adresa

Por.

G - Hradiská

2-izb.Hradiská

3-izb.Hradiská

1-izb.Tehelná

3-izb.Tehelná

 

1.

Mohamed Emal Qazizada

Schneider Jozef

Konušová Monika

Brachňáková Alžbeta

Konušová Monika

 

2.

Brachňáková Alžbeta

Konušová Monika

Balážová Nikola

Turanová Alexandra

Balážová Nikola

 

3.

Turanová Alexandra

Valko Pavol

Lipničan Jozef

Inšpektorová Eva

Lipničan Jozef

 

4.

Pušková Dominika

Balážová Nikola

Kapolka Branislav

Nagy Dominik

Kapolka Branislav

 

5.

Inšpektorová Eva

Turanová Alexandra

Feriancová Martina

Hanesová Mária

Feriancová Martina

 

Vysvetlivky:

 

zostatok žiadateľov z poradovníka schváleného OZ uznesením č.51/2021

 

Tlačivá

Žiadosť o pridelenie bytu Stiahnuté: 1087x | 18.10.2018

Žiadosť o predĺženie nájmu bytu Stiahnuté: 447x | 20.02.2019

Stránka

  • 1