Obsah

Poskytovanie sociálnych služieb

 

Obec Sučany rozhoduje o odkázanosti na sociálnu službu: