Obsah

Poskytovanie sociálnych služieb

 

Obec Sučany rozhoduje o odkázanosti na sociálnu službu:

 • v zariadení pre seniorov

 • v dennom stacionári

 • opatrovateľskú službu


  Potrebné doklady:

 • žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - zariadenie pre seniorov /tlačivo/
 • žiadosť o posúdenie odkázanosti o opatrovateľskú službu /tlačivo/
 • lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na soc.pdf.doc (288.5 kB)

 • žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovanie opatrovateľskej služby /tlačivo/
  Vybavuje:

  OcÚ Sučany – oddelenie sociálnych vecí

  Kontakt:
  Ing. Marta Bobčeková
  tel.: 043/4241020
  e-mail: socialne@sucany.sk