Obsah

Iné významné miesta

Nachádzajú v okolí 7-mich zastávok, po trase ktorých vedie náučný chodník.

Ich informačné tabule budú osádzané postupne, pri vybudovaní chodníka bola osadená prvá tabuľa č. XI Židovský cintorín.

Informácie o nich sú uvedené v QR kódoch na tabuliach zastávkach chodníka. Zároveň sú na týchto tabuliach vyznačené na mape (rímskymi číslami).

Informačné tabule Iných významných miest sú číslované znakom:

značka iného významného miesta

I. Rodný dom Ondreja Kožucha

II. Pamätník Aničky Ulickej

III. Synagóga

ktoré sú v blízkosti 1. zastávky Stĺp hanby

1 zastávka mapa IVM

IV. Pamätná izba

V. Schulzova vila

Va. Schulzova tehelňa

VI. Nový soľný sklad,

ktoré sú v blízkosti 4. zastávky Pamätník SNP

4 zastávka mapa IVM

 

VII. Rodný dom Juraja Langsfelda

VIII. Budova rodiny Dvoračekovcov

IX. Dom Eugena Lazišťana,

ktoré sú v blízkosti 5. zastávky Rímsko-katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie

5 zastávka mapa IVM

X. Rodný dom Ruda Morica

XI. Židovský cintorín

XII. Športový dom,

ktoré sú v blízkosti 6. zastávky Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

6 zastávka mapa IVM

XIII. Nyáriovský kaštieľ

XIV. Sypárne,

ktorú sú v blízkosti 7. zastávky Sučianska Skala

7 zastávka mapa IVM