Obsah

 

Obec Sučany Vás informuje o pláne kultúrnych a športových akcií na rok 2024. Plán bude počas roka priebežne aktualizovaný.

Pozvánky a informácie k jednotlivým akciám budú zverejnené v kalendári akcií  na úvodnej strane web stránky obce alebo ich nájdete tu. 

Všetky kultúrne akcie budú zorganizované resp. budú prebiehať podľa aktuálnych protipandemických opatrení.

Plán kultúrnych akcii na rok 2024

 

Január

19. 01. 

11. ples Obce Sučany

Február

10.02.

Fašiangy v obci (posledné fašiangy)

 

13.02.

Pochovávanie basy RKD

Marec

10. týždeň

MDŽ ( obec alebo JDS)

 

28.03.

Deň učiteľov

 

 

Uvítanie do života

Apríl

11.04.

Oslobodenie obce

 

30.04.

Stavanie mája

Máj

12 .05.

Deň matiek

 

 

Jubilanti

 

31. 05.

MDD ( spoločne so ZŠ)

Jún

 

Jubilanti

 

28.6.

Výstup na Kriváň

 

29.-30.06.

XX. ročník Dni Milana Hodžu, Seniorparáda

Júl

 

 

August

34. týždeň.

Anička Ulická – pietna spomienka

 

 29.08.

SNP – pietny akt, Beh v srdci SNP + Záchranári deťom

September

 

Športové víkendy

 

 

Divadlo pre deti

 

 

Jubilanti

Október

16.10.

Ď. Langsfeld – pietny akt pri rodnom dome

 

 

Mesiac úcty starším RKD  (SZZP)

November

44. týždeň

Vyrezávanie tekvíc + Lampiónový sprievod

 

11.11.

Deň vojnových veteránov – Červené maky

 

17.11.

Deň boja za slobodu a demokraciu – pietna spomienka

December

07. 12.

Vianočné trhy a Mikuláš (29. Sučiansky jarmok ľudových remesiel)