Obsah

XI. Židovský cintorín

 

Židovský cintorín v Sučanoch bol postavený na okraji obce, blízko hlavnej cesty. Nachádza sa v spoločnom areáli obecného cintorína, domu smútku a malého parku. Oba cintoríny sú však samostatne ohradené, od obecného cintorína ho oddeľuje cesta. Židia v Sučanoch sa usadili v polovici 18. stor. V roku 1820 si postavili synagógu a školu.

Najstaršie náhrobné kamene sú vyrobené z pieskovca, ktoré sú vplyvom počasia značne poškodené a texty nečitateľné. Postupne však pribúdali honosnejšie náhrobníky z mramoru a čierneho granitu. Na ich vyhotovení vidieť majetkový pomer zosnulého a postavenie v spoločnosti, ale aj historický vývoj a tradícia. Staršie náhrobníky z pieskovca majú tvar Mojžišových kamenných dosiek Desatora (horné ukončenie oblúkom), novšie sú stĺpové v tvare Svätostánku - Aron Kodeš, na okrajoch s dvoma stĺpmi, ktoré pripomínajú Šalamúnové stĺpy pri vstupe do Chrámu. Nové náhrobné kamene boli už zo švédskeho granitu a sivého mramoru. Sú veľmi štíhle a vysoké, zložené z dvoch častí: z podstavca a stély. Mnohé sa zachovali, ale stély sú aj zvalené. Náhrobné kamene z kvalitného materiálu boli rozkradnuté a zostali len podstavce. Moderné dobové náhrobníky, ktoré nesúvisia so židovskou tradíciou, sa na cintoríne nenachádzajú. Nie sú tu ani honosné mramorové krypty a náhrobníky veľkých rozmerov. Na výzdobu bola použitá bežná ornamentálna výzdoba, jednoduché rastlinné motívy. Nápisy na starých náhrobníkoch sú písané len hebrejsky, na novších je prepis mena do latinky, prípadne krátky text narodený, odpočíva a pod. je napísaný nemecky. Novšie texty sú už kombinované hebrejsko-nemecky. Niektoré hrobové miesta boli ohradené kovovou ohrádkou. Cintorín bol neologický, teda muži a ženy sú pochovaní spoločne. Vidieť aj poškodené náhrobníky vandalmi a veľké rozkradnutie náhrobníkov z mramoru a švédskej žuly. Cintorín v Sučanoch prešiel rekonštrukciou, na ktorú prispelo ministerstvo kultúry.

https://zilina-gallery.sk/index.php?/category/1963

zidovsky cintorín

židovský cintorín