Obsah

Voľby a referendá

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR 2020

 

  Obec Sučany v zmysle Zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

z v e r e j ň u j e

 

e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie obce Sučany pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 29.februára 2020 :       mzdy@sucany.sk

 

 

Oznámenie mailovej adresy_doručenie žiadosti o hlasov.preukaz

 

Oznámenie e-mailovej adresy na voľbu poštou

 

Informácie pre voliča_právo voliť a byť volený

Informácia pre voliča

Informácia pre voliča o voľbách

Voľba poštou voličom bez trv.pobytu v SR

Vzor žiadosti o voľbu poštou bez trv.pobytu v SR

Voľba poštou voličom s trvalým pobytom v SR

Vzor žiadosti o voľbu poštou s trvalým pobytom v SR

Vyhlásenie volieb_351/2019 Z.z.

 

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2019

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2019 - obec Sučany

oznámenie mail.adresy_doručenie žiadostí o hlas.preukazy

Rozhodnutie predsedu NR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený

VOĽBY PREZIDENTA SR 2019

Hlasovací preukaz

Oznámenie o čase konania prezidentských volieb_Sučany_ 2019

Zoznam kandidátov na prezidenta

E-mail pre doručenie žiadosti o vydanie hlasov.preukazu

E-mail pre doručenie oznámenia o delegovaní členov okrs.komisií

Rozhodnutie predsedu NR o vyhlásení volieb prezidenta SR

Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený

 

PARLAMENTNÉ VOĽBY 2018

informácia pre voliča : https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/150_oso/WOSO18_InfoSK.htm

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície

Informácie pre nezávislých kandidátov

 

 

 

Stránka

  • 1