Obsah

Pracovníci OÚ

Zoznam zamestnancov OcÚ

# A Á Ä B C Č D Ď DZ E É F G H CH I Í J K L Ĺ Ľ M N Ň O Ó Ô P Q R Ŕ S Š T Ť U Ú V W X Y Ý Z Ž

Organizačná referentka - Viera Jašeková

043/4241010
0917948332
sekretariat@sucany.sk

Hlavný kontrolór obce - Mgr. Radoslav Olašák

1. poschodie číslo dverí: 107
043/4241014
+421915793639
kontrola@sucany.sk
sucany@kontrolor.sk

Kultúrna referentka - Katarína Miháliková

043/4241016
+421911832644
kultura@sucany.sk

Odborná stavebná referentka - Ing. Janka Bednáriková

043/4241026
+421902391183
stavby@sucany.sk


Odborná stavebná referentka - Mgr. Eva Piecková

043/4204456
0918514824
pieckova@sucany.sk
Spoločný obecný úrad so sídlom v Sučanoch – pracovisko Martin

Prednostka obecného úradu - Mgr. Eva Belicová

043/4241012
+421905297795
prednosta@sucany.sk

Referent správy majetku - Ing. Branislav Hríb

043/4241019
+421911268906
majetok@sucany.sk

Referentka personalistiky a miezd - Ing. Dagmar Rendková

043/4241013
+421902911838
mzdy@sucany.sk


Samostatný odborný referent stavebný - Ing. Vladimír Hüber

043 4204 456
0917 947 412
huber@sucany.sk
Spoločný obecný úrad so sídlom v Sučanoch – pracovisko Martin

Starosta obce - Martin Rybár

043/4241011
+421910191091
starosta@sucany.sk


Stavebný referent - Peter Ďurkovič

043/4204456

Spoločný obecný úrad so sídlom v Sučanoch – pracovisko Martin