Obsah

Zastávky náučného chodníka: arabskými číslami sú označené hlavné Zastávky náučného chodníka, na ktorých budú osadené informačné tabule

Iné významné miesta: sú označené rímskymi číslicami

V blízkosti orientačnej tabule s mapou nájdete ešte tri nasledovné informačné tabule:

       1. Stĺp hanby - začiatok historicko-náučného chodníka,

v blízkosti ktorého sa nachádza I. Rodný dom O. Kožucha - Stará Hradská 15

       2. Evanjelický kostol

       3. Rodný dom M. Hodžu

  1. Pamätník SNP,

           v blízkosti ktorého sa nachádza:

           II. Pamätná izba – Ulica SNP č. 53

           III. Schulzova tehelňa, Schulzova vila  – Stará hradská č. 22

           IV. Nový soľný sklad 

       5. Rímsko-katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie,

           v blízkosti ktorého sa nachádza:

           V. Rodný dom J. Langsfelda – Ulica Ď. Langsfelda č. 13

           VI. Dom Dvořačekovcov – Ulica Ď. Langsfelda č. 58

           VII. Dom Eugena Lazišťana – Ulica Hodžova č. 5

           VIII. Rodný dom Ruda Morica– Ulica Ď. Langsfelda č. 63

  1. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu,

           v blízkosti ktorého sa nachádza:

           IX. Židovský cintorín - Ulica Hlavná – za budovou Domu smútku

           X. Športový dom - Ulica Hlavná č. 22

           XI. Synagóga - Ulica Hlavná – v blízkosti budovy Tesco           

  1. Sučianska Skala,

           v blízkosti ktorej sa nachádza:

           XII. Nyariovský kaštieľ  - ulica Jánošíková na mieste dnešného bytového domu

           XIII. Sypárne pred Skalou

Súčasťou náučného chodníka sú aj veľkorozmerné koláže historických fotografií, umiestnené na jednotlivých autobusových zastávkach v obci Sučany, ktoré zachytávajú obec pred jej súčasnou výstavbou, výstavbu významných budov a rozvoj jej územia.

Na autobusovej zastávke nachádzajúcej sa na modrej značke turistického chodníka idúcej z námestia obce na Malý Fatranský Kriváň si možno pozrieť fotografie vybudovaných horských chát pod Malým Fatranským Kriváňom a prečítať si stručnú históriu Sučianskeho turistického oddielu.

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1gF0qz-y25s1NdpLWaigNddqrNtsVKgJk&usp=sharing