Obsah

Zastávky náučného chodníka: 

Náučný chodník má 7 zastávok, ktoré sú na mape označené arabskými číslami a na ktorých sú osadené informačné tabule.

Informačné tabule zastávok sú číslované znakom:

značka chodníka

V okolí zastávok chodníka sa nachádzajú Iné významné miestaktoré sú na mape označené rímskymi číslicami a ktorých informačné tabule budú osádzané postupne.

V blízkosti orientačnej tabule s mapou nájdete ešte informačné tabule prvých troch zastávok:     

1. Stĺp hanby - začiatok historicko-náučného chodníka

v blízkosti ktorého sa nachádzajú / nachádzali Iné významné miesta:

I. Rodný dom O. Kožucha - Stará Hradská 15

II. Pamätník Aničky Ulickej - Ulica Hlavná, v blízkosti budovy Kama

III.  Synagóga - už neexistuje, Ulica Hlavná, v blízkosti budovy Tesco

2. Evanjelický a.v. kostol
3. Rodný dom M. Hodžu
4. Pamätník SNP

v blízkosti ktorého sa nachádzajú / nachádzali Iné významné miesta:

IV. Pamätná izba – Ulica SNP č. 53

V. Schulzova tehelňa, Schulzova vila  – Stará hradská č. 22

VI. Nový soľný sklad - už neexistuje, v blízkosti mosta cez Váh

5. Rímsko-katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie

v blízkosti ktorého sa nachádzajú Iné významné miesta:

VII. Rodný dom J. Langsfelda – Ulica Ď. Langsfelda č. 13

VIII. Dom Dvoráčkovcov– Ulica Ď. Langsfelda č. 58

IX. Dom Eugena Lazišťana – Ulica Hodžova č. 5

6.  Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

v blízkosti ktorého sa nachádzajú Iné významné miesta:

X. Rodný dom Ruda Morica– Ulica Ď. Langsfelda č. 63 

XI. Židovský cintorín - Ulica Hlavná, za budovou Domu smútku

XII. Športový dom - Ulica Hlavná č. 22                    

7. Sučianska Skala

v blízkosti ktorého sa nachádzajú / nachádzali Iné významné miesta:

XIII. Nyariovský kaštieľ  - už neexistuje, ulica Jánošíková na mieste dnešného bytového domu

XIV. Sypárne - ul. 29. augusta

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1gF0qz-y25s1NdpLWaigNddqrNtsVKgJk&usp=sharing