Obsah

Terénna sociálna práca Sučany, OÚ
 
Sídlo: budova stavebného referátu, Nám. SNP 31, Sučany
 
kontakt: tel. 043/4241023 e-mail. terennapraca@sucany.sk
 
Otváracie hodiny :
Pondelok, Utorok, Štvrtok:
7:00 - 9:00 administratíva,
9:00 - 12:00 pre klientov,
12:30 -15:00 pre klientov
 
Streda
8:00 - 10:00 administratíva,
10:00-12:00 pre klientov,
12:30 - 16:00 pre klientov
 
Piatok
7:00 - 9:00 administratíva,
9:00-12:00 pre klientov,
12:30 - 14:00 pre klientov
 
Obedňajšia prestávka denne 12:00-12:30
 
Zamestnanci:
Mgr. Jitka Laščeková, Terénny sociálny pracovník 
Monika Kapustová, Terénny pracovník