Obsah

X. Rodný dom Ruda Morica

Rudo Moric

(1921-1985)

Aktívne sa zúčastnil SNP, bol zajatý a internovaný v nemeckých zajateckých táboroch v Rakúsku, v rokoch 1959 – 1985 bol riaditeľom vydavateľstva Mladé letá v Bratislave.

Vojnovej a povstaleckej problematike sa venuje v románe Explózia, ktorý situuje do rodných Sučian. Spisovateľovov bytostnou témou bola príroda a z tejto oblasti čerpajú námety jeho najúspešnejšie diela: Z poľovníckej kapsy, Rozprávky z lesa a zbierka humoristických poviedok Ako som krstil medveďa. Počas štyridsaťročného tvorivého a organizačného účinkovania v literatúre patril medzi najčítanejších ai najprekladanejších slovenských autorov spisby pre deti a mládež. Jeho rodný dom sa nachádza na ulici Ďurka Langsfelda č. 63.

 

Doplňujúce informácie

Pochádzal zo železničiarskej rodiny, otec Andrej, matka Jozefína, rod. Zacharová, manželka Žofia, rod. Sedláčková.

Učiteľ, spisovateľ, vydavateľ, kultúrny pracovník.

Ľudovú školu navštevoval v Sučanoch, v r. 1933-37 absolvoval 4 triedy gymnázia v Martine, 1937-41 študoval na Učiteľskom ústave v Bánovciach nad Bebravou, 1947-50 absolvoval externé štúdium na Pedagogickej fakulte UK v Trnave, 1970 získal titul doktora filozofie (PhDr.). V rokoch 1941-43 bol učiteľ v Belej, 1943-44 vykonával základnú vojenskú službu, po vypuknutí SNP bojoval v povstaleckej armáde pri Strečne a Vrútkach, bol zranený, neskôr zajatý, internovaný v zajateckých táboroch v Rakúsku.
Po vojne v r. 1945-46 osvetový dôstojník, 1946-48 učiteľ v Stupave, 1950-59 vedúci odd. literatúry pre mládež vo VÚP, 1959-85 riaditeľ vydavateľstva Mladé letá v Bratislave.
Rudo Moric napísal  veľa zaujímavých knižiek pre mládež, svojím pôsobením vo vydavateľstve Mladé letá prispel k vydávaniu pekných kníh pre mládež, zastával funkcie vo vtedajších dôležitých organizáciách, bol nositeľom vysokých štátnych vyznamenaní, v r. 1984 mu  udelili titul národný umelec. V pamäti však asi zostane ako jeden z tvorcov literatúry pre deti a ako autor milého rozprávania poľovníckych príbehov uja Bohdana, horára z Kysúc, ktoré potešia ešte veľa mladých čitateľov.
Dielo: Lyžiar Martin, Žofka, Družina z Dlhej ulice, Explózia (1951), Majster pästiarskych rukavíc (1954), Z poľovníckej kapsy (1955), a iné.

co-vidiet/osobnosti/?character=M

 

rodný dom Ruda Mórica