Obsah

Rozpočet

2016

Dodatok správy audítora k výročnej správe za rok 2016 Stiahnuté: 220x | 08.09.2017

Výročná správa za rok 2016 Stiahnuté: 155x | 22.08.2017

Správa audítora_KUZ 2016 Stiahnuté: 189x | 26.07.2017

Záverečný účet 2016 Stiahnuté: 143x | 28.04.2017

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2016 Stiahnuté: 181x | 28.04.2017

Správa audítora a IUZ 2016 Stiahnuté: 187x | 28.04.2017

Čerpanie rozpočtu rok 2016 Stiahnuté: 178x | 28.04.2017

Schválená zmena rozpočtu na rok 2016 Stiahnuté: 134x | 13.12.2016

Návrh zmeny rozpočtu na rok 2016 Stiahnuté: 133x | 23.09.2016

Schválený rozpočet na roky 2016-2018 Stiahnuté: 127x | 15.12.2015

Programový rozpočet na rok 2016 Stiahnuté: 134x | 15.12.2015

2015

Správa nezávislého audítora pre OZ a štatutárny orgán obce Sučany Stiahnuté: 156x | 08.08.2016

Dodatok správy audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou Stiahnuté: 177x | 08.08.2016

Výročná správa Obce Sučany za konsolidovaný celok za rok 2015 Stiahnuté: 167x | 08.08.2016

Správa auditora za rok 2015 Stiahnuté: 138x | 09.05.2016

Záverečný účet za rok 2015 Stiahnuté: 206x | 01.04.2016

Návrh zmeny rozpočtu na rok 2015 Stiahnuté: 124x | 15.12.2015

Schválená zmena rozpočtu na rok 2015 Stiahnuté: 131x | 15.06.2015

Čerpanie rozpočtu za rok 2015 Stiahnuté: 131x | 01.01.2015

Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2015 Stiahnuté: 137x | 28.10.2014

Stránka