Obsah

Tlačivá

Dodatok k žiadosti o finančný príspevok z rozpočtu obce pre rok

/ Príloha pre spoločenské organizácie / Stiahnuté: 115x | 14.11.2019

/ Príloha pre športové kluby / Stiahnuté: 114x | 14.11.2019

príloha pre spoločenské organizácie - pdf Stiahnuté: 77x | 14.11.2019

Príloha pre športové kluby - pdf Stiahnuté: 119x | 14.11.2019

Zúčtovanie dotácií Stiahnuté: 53x | 14.03.2019

Stránka

  • 1