Obsah

Tlačivá

Dodatok k žiadosti o finančný príspevok z rozpočtu obce pre rok

/ Príloha pre spoločenské organizácie / Stiahnuté: 298x | 14.11.2019

/ Príloha pre športové kluby / Stiahnuté: 295x | 14.11.2019

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 59x | 22.11.2021

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 46x | 22.11.2021

príloha pre spoločenské organizácie - pdf Stiahnuté: 417x | 14.11.2019

Príloha pre športové kluby - pdf Stiahnuté: 389x | 14.11.2019

Zúčtovanie dotácií rok 2022 Stiahnuté: 52x | 20.04.2022

Stránka

  • 1