Obsah

Tlačivá

Dodatok k žiadosti o finančný príspevok z rozpočtu obce pre rok

/ Príloha pre spoločenské organizácie / - odt Stiahnuté: 420x | 05.01.2024

/ Príloha pre športové kluby / - odt Stiahnuté: 411x | 05.01.2024

Čestné vyhlásenie - odt Stiahnuté: 172x | 05.01.2024

Čestné vyhlásenie - pdf Stiahnuté: 270x | 05.01.2024

príloha pre spoločenské organizácie - pdf Stiahnuté: 579x | 14.11.2019

Príloha pre športové kluby - pdf Stiahnuté: 623x | 14.11.2019

Zúčtovanie dotácie - tlačivo.docx Stiahnuté: 93x | 18.04.2023

Zúčtovanie dotácie 2023- tlačivo.pdf Stiahnuté: 86x | 18.04.2023

Stránka

  • 1