Obsah

Tlačivá

Dodatok k žiadosti o finančný príspevok z rozpočtu obce pre rok

/ Príloha pre spoločenské organizácie / Stiahnuté: 193x | 14.11.2019

/ Príloha pre športové kluby / Stiahnuté: 189x | 14.11.2019

príloha pre spoločenské organizácie - pdf Stiahnuté: 271x | 14.11.2019

Príloha pre športové kluby - pdf Stiahnuté: 224x | 14.11.2019

Zúčtovanie dotácií Stiahnuté: 147x | 16.06.2020

Stránka

  • 1