Obsah

Tlačivá

Dodatok k žiadosti o finančný príspevok z rozpočtu obce pre rok

/ Príloha pre spoločenské organizácie / Stiahnuté: 271x | 14.11.2019

/ Príloha pre športové kluby / Stiahnuté: 273x | 14.11.2019

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 39x | 22.11.2021

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 31x | 22.11.2021

príloha pre spoločenské organizácie - pdf Stiahnuté: 374x | 14.11.2019

Príloha pre športové kluby - pdf Stiahnuté: 369x | 14.11.2019

Zúčtovanie dotácií rok 2022 Stiahnuté: 15x | 20.04.2022

Stránka

  • 1