Obsah

Tlačivá

Dodatok k žiadosti o finančný príspevok z rozpočtu obce pre rok

/ Príloha pre spoločenské organizácie / Stiahnuté: 340x | 14.11.2019

/ Príloha pre športové kluby / Stiahnuté: 341x | 14.11.2019

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 134x | 22.11.2021

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 98x | 22.11.2021

príloha pre spoločenské organizácie - pdf Stiahnuté: 495x | 14.11.2019

Príloha pre športové kluby - pdf Stiahnuté: 484x | 14.11.2019

Zúčtovanie dotácie - tlačivo.docx Stiahnuté: 14x | 18.04.2023

Zúčtovanie dotácie 2023- tlačivo.pdf Stiahnuté: 13x | 18.04.2023

Zúčtovanie dotácií rok 2022 Stiahnuté: 158x | 20.04.2022

Stránka

  • 1