Obsah

Smernice a štatúty

2021

Organizačná štruktúra od 1.2.2021 Stiahnuté: 49x | 08.03.2021

2020

Štatút obce Sučany platný od 1.1.2020 Stiahnuté: 159x | 20.12.2019

Organizačná štruktúra obce Sučany k 1.1.2020 Stiahnuté: 157x | 20.12.2019

Smernica na zabezpečenie postupu vybavovania sťažností a petícií Stiahnuté: 338x | 14.02.2020

Organizačná štruktúra od 1.4.2020 Stiahnuté: 137x | 11.05.2020

dodatok 3 rokovaciemu poriadku komisií OZ Stiahnuté: 204x | 11.05.2020

Krízový plán Komunitného centra Sučany Stiahnuté: 268x | 06.05.2020

Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom Obce Sučany Stiahnuté: 103x | 16.12.2020

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE SUČANY 2018–2022, Dodatok č. 1 Stiahnuté: 4x | 16.12.2020

Dodatok č. 3 ku kolektívnej zmluve narok 2019 Stiahnuté: 54x | 31.12.2020

Zásady hospodárenia s majetkom Obce Sučany (úplné znenie s dodatkom č. 1, dodatkom č.2 a dodatkom č. 3) Stiahnuté: 69x | 06.01.2021

Smernica Podmienky kvality poskytovania sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Sučany Stiahnuté: 61x | 12.01.2021

2019

Smernica inventarizácia 2019 Stiahnuté: 323x | 02.12.2019

Kolektívna zmluva pre rok 2019 Stiahnuté: 206x | 14.11.2019

Dodatok ku Kolektívnej zmluve pre rok 2018 Stiahnuté: 223x | 14.11.2019

Rokovací poriadok komisií OZ úplné znenie v znení dodatku 2 Stiahnuté: 327x | 07.11.2019

Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku komisií OZ Stiahnuté: 224x | 05.03.2019

Pracovný poriadok úplné znenie v znení dodatku 1 Stiahnuté: 252x | 07.11.2019

Pracovný poriadok zamestnancov Obce Sučany Stiahnuté: 853x | 08.11.2019

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 166x | 14.11.2019

Stránka