Obsah

Smernice a štatúty

2022

kolektivna zmluva 2022 Stiahnuté: 122x | 08.02.2022

organizačná štruktúra obce od 1.1.2022 Stiahnuté: 61x | 16.04.2022

2021

Organizačná štruktúra od 1.2.2021 Stiahnuté: 145x | 08.03.2021

Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva obce Sučany Stiahnuté: 107x | 01.10.2021

organizacna struktura obce 22.11.2021 Stiahnuté: 69x | 13.12.2021

organizacna struktura obce 22112021 Stiahnuté: 74x | 16.12.2021

Dodatok č. 1 k smernici na zabezpečenie postupu vybavovania sťažností Stiahnuté: 74x | 16.12.2021

Dodatok č. 1 k štatútu obce Stiahnuté: 85x | 16.12.2021

Dodatok č.4 ku Kolektívnej zmluve Stiahnuté: 67x | 21.12.2021

2020

Štatút obce Sučany platný od 1.1.2020 Stiahnuté: 259x | 20.12.2019

Organizačná štruktúra obce Sučany k 1.1.2020 Stiahnuté: 242x | 20.12.2019

Smernica na zabezpečenie postupu vybavovania sťažností a petícií Stiahnuté: 591x | 14.02.2020

Organizačná štruktúra od 1.4.2020 Stiahnuté: 216x | 11.05.2020

dodatok 3 rokovaciemu poriadku komisií OZ Stiahnuté: 328x | 11.05.2020

Krízový plán Komunitného centra Sučany Stiahnuté: 468x | 06.05.2020

Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom Obce Sučany Stiahnuté: 193x | 16.12.2020

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE SUČANY 2018–2022, Dodatok č. 1 Stiahnuté: 102x | 16.12.2020

Dodatok č. 3 ku kolektívnej zmluve narok 2019 Stiahnuté: 141x | 31.12.2020

Zásady hospodárenia s majetkom Obce Sučany (úplné znenie s dodatkom č. 1, dodatkom č.2 a dodatkom č. 3) Stiahnuté: 229x | 06.01.2021

Smernica Podmienky kvality poskytovania sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Sučany Stiahnuté: 338x | 12.01.2021

Stránka