Obsah

Smernice a štatúty

2022

kolektivna zmluva 2022 Stiahnuté: 290x | 08.02.2022

organizačná štruktúra obce od 1.1.2022 Stiahnuté: 128x | 16.04.2022

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE SUČANY 2023 - 2030 Stiahnuté: 62x | 21.12.2022

2021

Organizačná štruktúra od 1.2.2021 Stiahnuté: 212x | 08.03.2021

Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva obce Sučany Stiahnuté: 240x | 01.10.2021

organizacna struktura obce 22.11.2021 Stiahnuté: 141x | 13.12.2021

organizacna struktura obce 22112021 Stiahnuté: 144x | 16.12.2021

Dodatok č. 1 k smernici na zabezpečenie postupu vybavovania sťažností Stiahnuté: 141x | 16.12.2021

Dodatok č. 1 k štatútu obce Stiahnuté: 157x | 16.12.2021

Dodatok č.4 ku Kolektívnej zmluve Stiahnuté: 122x | 21.12.2021

2020

Štatút obce Sučany platný od 1.1.2020 Stiahnuté: 341x | 20.12.2019

Organizačná štruktúra obce Sučany k 1.1.2020 Stiahnuté: 305x | 20.12.2019

Smernica na zabezpečenie postupu vybavovania sťažností a petícií Stiahnuté: 824x | 14.02.2020

Organizačná štruktúra od 1.4.2020 Stiahnuté: 277x | 11.05.2020

dodatok 3 rokovaciemu poriadku komisií OZ Stiahnuté: 406x | 11.05.2020

Krízový plán Komunitného centra Sučany Stiahnuté: 572x | 06.05.2020

Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom Obce Sučany Stiahnuté: 284x | 16.12.2020

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE SUČANY 2018–2022, Dodatok č. 1 Stiahnuté: 183x | 16.12.2020

Dodatok č. 3 ku kolektívnej zmluve narok 2019 Stiahnuté: 214x | 31.12.2020

Zásady hospodárenia s majetkom Obce Sučany (úplné znenie s dodatkom č. 1, dodatkom č.2 a dodatkom č. 3) Stiahnuté: 383x | 06.01.2021

Stránka