Obsah

Smernice a štatúty

2009

Smernica obce Sučany pte vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov Stiahnuté: 1364x | 16.12.2009

2008

Organizačný poriadok obce (do 31.12.2018) Stiahnuté: 285x | 01.10.2019

2007

Smernica o úprave písomností Stiahnuté: 413x | 01.07.2007

Stránka